Zamknij

Czy poruszą urząd?

21:21, 08.04.2018 | piotr
REKLAMA
Skomentuj

Stowarzyszenie Mens Agitat Molem (duch porusza materię) chce w Wałczu wybudować strzelnicę sportowo-szkoleniową. Członkowie stowarzyszenia i Urząd Miasta inaczej interpretują przepisy i w związku z tym burmistrz Bogusława Towalewska odmawia zatwierdzenia regulaminu.

Początkowo lokalizację strzelnicy członkowie stowarzyszenia widzieli niedaleko skansenu Cegielnia, lecz z powodu budowy obwodnicy i wykorzystywania do tego celu żwiru z tego miejsca ta koncepcja upadła. Znaleźli więc kolejne miejsce i obecnie dzierżawią teren (po byłej strzelnicy) od Agencji Mienia Wojskowego, znajdujący się przy ulicy Wojska Polskiego.

- Wszelkie przepisy, w tym Ustawa o broni i amunicji, wyraźnie określają, jakie należy spełnić warunki, aby powstała strzelnica będąca wyłącznie ukształtowanymi wałami ziemi, a taką chcemy zbudować - wyjaśniał prezes Stowarzyszenia MAM Jaku Siemieński. - W tym wypadku jedynym warunkiem, jaki musimy spełnić, jest przedstawianie lokalnemu samorządowi, czyli pani burmistrz regulaminu strzelnicy do zatwierdzenia. Oczywiście wystąpiliśmy z takim wnioskiem, jednak Bogusława Towalewska odmówiła, argumentując, że dodatkowo potrzebne jest pozwolenie nadzoru budowlanego na użytkowanie obiektu. Jednak z żadnych przepisów prawa nie wynika, że strzelnica musi być obiektem budowlanym.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w piśmie z 20 marca 2018 roku stwierdził: „(…) informuję, że strzelnica będąca wyłącznie ukształtowanymi wałami ziemi, które nie zawierają żadnych wyrobów budowlanych, w świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo Budowlane nie jest obiektem budowlanym. (…) mamy tutaj do czynienia z zagospodarowaniem terenu działki, a nie budową obiektu budowlanego”.

Jak dalej wynika z pisma PINB przepis o ubieganie się o pozwolenie na użytkowanie dotyczy wyłącznie obiektów budowlanych, a jak stwierdzono mająca nowo powstać strzelnica takim obiektem nie jest.

Sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i burmistrz B. Towalewska w piśmie do SKO potwierdza, że „ (…) bezspornym jest, że przedłożony przez wnioskodawcę Regulamin Strzelnicy Sportowo-Szkoleniowej jest zgodny z treścią regulaminu wzorcowego określonego w  rozporządzeniu Ministra SWiA. Bezspornym jest również, że najmowany przez wnioskodawcę teren składa się wyłącznie z wałów ziemnych, a co za tym idzie nie jest obiektem budowlanym”.

Kilka akapitów dalej burmistrz twierdzi już coś innego. „Nie jest natomiast tak jak twierdzi wnioskodawca, że z faktu, że najmowany teren nie jest obiektem budowlanym wynika, że wnioskodawca może na nim zorganizować strzelnicę bez konieczności uzyskania decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do użytku wydanej przez właściwe organy nadzoru budowlanego”. 

Dla urzędników pozostaje również bez znaczenia, że wynajmowany przez Stowarzyszenie MAM  teren jest pozostałością po nieużywanej strzelnicy sportowej z zachowanymi wałami ochronnymi. Obie strony powołują się na wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Z Bydgoszczy korzystny dla samorządu i z Lublina popierający linię stowarzyszenia. Zapanował więc decyzyjny pat i SKO ma go rozstrzygnąć. Znając upór, z jakim ratuszowi urzędnicy potrafią bronić swoich racji, zapowiada się, że spór będzie trwał jeszcze długo.

Jak poinformował mnie Jakub Siemieński, wójt gminy Wałcz Jan Matuszewski wydał właśnie pozytywną decyzję - zatwierdzając regulamin, bez dodatkowych pozwoleń na użytkowanie obiektu -  na strzelnicę ziemną, którą na terenie gminy zamierza wybudować prywatny inwestor.

Trochę dziwne, że w siedzibach dwóch samorządów; miejskiego i gminnego, odległych od siebie nie więcej niż 600 metrów identyczna sprawa jest tak diametralnie różnie interpretowana. A w ratuszu wszyscy urzędnicy zarzekają się, że są wyłącznie dla petentów i każdą nieścisłość przepisów interpretują na korzyść mieszkańców…

piotr

(piotr)
REKLAMA

Komentarze (2)

Bartuś Bartuś

4 2

Komuchom nigdy nie było na rękę aby obywatel miał broń , więc tego typu inicjatywa jest biegunowo odległa od widzimisię pani T. 18:39, 15.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Bartuś Bartuś

2 1

Komuchom nigdy nie było na rękę aby obywatel miał broń , więc tego typu inicjatywa jest biegunowo odległa od widzimisię pani T. 19:06, 15.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

© extrawalcz.pl | Prawa zastrzeżone