Zamknij

Split payment dla niektórych branż będzie obowiązkowy

18:44, 07.03.2019 | Piotr Kurzyna

Jest już zgoda Komisji Europejskiej, na to aby Polska miała prawo stosować obowiązkowy split payment w okresie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.

Czy jest split payment

Od 1 lipca 2018 r. w polskim systemie podatkowym istnieje mechanizm podzielonej płatności (split payment). Mechanizm ten jest obecnie stosowany dobrowolnie, jeżeli chodzi o przepisy prawa, a teoretycznie decyzja o jego zastosowaniu spoczywa na nabywcy towarów czy usług. Polega on na tym, że podatnik może uregulować na rzecz innego podatnika płatność w taki sposób, gdzie jedynie kwota netto trafi do sprzedawcy, a kwota podatku VAT zostaje przekazana na określone konto bankowe, tzw. rachunek VAT który prowadzi bank sprzedawcy.

Sprzedawca w rzeczywistości ma jednak bardzo ograniczone możliwości dysponowania tymi środkami, co istotnie zmniejsza jego płynność finansową. W praktyce jednak, znaczące podmioty gospodarcze często wywierają presję na kontrahencie obligując go do płatności realizowanej w sposób klasyczny, tj. taki, gdzie całkowita kwota brutto trafia na podstawowe konto bankowe sprzedawcy.

Co daje split payment

Korzyści stosowania mechanizmu podzielonej płatności mogą być widoczne po stronie nabywcy towarów i usług: nabywca regulujący bowiem płatność w ramach tego systemu, zasadniczo, nie będzie podlegał odpowiedzialności solidarnej, w przypadku gdy sprzedawca okaże się być nierzetelnym podatnikiem i nie wpłaci podatku VAT do organu podatkowego.

Obowiązek stosowania mechanizmu

Z uwagi na fakt, że podatek od towarów i usług jest częścią unijnego systemu podatku VAT, stosowanie pewnych mechanizmów wymaga zgody organów Unii Europejskiej. Przepisy unijne w zakresie VAT nie pozostawiają państwom członkowskim swobody w zakresie wprowadzania obowiązku stosowania mechanizmu split payment w prawie krajowym. Z tego powodu polski rząd wystąpił o zgodę do Komisji Europejskiej na stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w określonych branżach na zasadzie obligatoryjności.

Według decyzji Komisji Europejskiej Polska mogłaby wprowadzić obligatoryjność stosowania mechanizmu podzielonej płatności w okresie 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.

Branże, w których Polska mogłaby stosować obligatoryjne zasady płatności podzielonej to m. in. wyroby ze stali, złoto, srebro, części do samochodów, niektóre kategorie metali, telewizory, dyski czy procesory komputerowe. Ponadto, w zakresie usług byłyby to usługi budowlane, wykończeniowe, remontowe i zbliżone.

Jeżeli Polska wprowadzi mechanizm obowiązkowej podzielonej płatności będzie zobowiązana sukcesywnie Komisji Europejskiej przedstawiać raporty i analizy dotyczące m. in. osiągniętych skutków i efektów wprowadzonych regulacji prawnych. Komisja Europejska przyznała bowiem polskiemu rządowi rację w zakresie w jakim uważa on, że mechanizm obowiązkowej podzielonej płatności będzie sprzyjał większej przejrzystości podatkowej, zmniejszeniu liczny oszustw podatkowych i przypadków nierzetelnego rozliczania podatku VAT.

→ Polecamy w Portalu FK nowe video: VAT 2019 – nowe przepisy, które weszły w życie i planowane zmiany

 

Samir Kayyali
doradca podatkowy, ekspert Portalu FK

 

artykuł sponsorowany

(Ogłoszenie płatne)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop