Zamknij

Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej

Nr oferty: StPr/22/0476Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Wałcz, powiat: wałecki, woj: zachodniopomorskie
Zakres obowiązków: Wytwarza metodą walcowania stali na zimno i gorąco na różnego rodzaju walcarkach płyty, taśmy, pręty, blachy; dobór profili; uruchamianie urządzeń, takich jak: pompy emulsji; kontrolowanie jakości i wymiarów gotowego wyrobu; nadzorowanie przepływu wody chłodniczej; przestrzeganie zasad bhp i ppoż; wykonywanie zleceń na terenie całej Polski polegających na pracach pomocniczych przy obsłudze maszyn i urządzeń do produkcji profili.
Rodzaj umowy: Nie dotyczy
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: trzy zmiany
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 22.08.2022
Wynagrodzenie brutto: od 19,7 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką godzinową
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • brak lub niepełne podstawowe
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: [Umiejętność 2] : Kontrola i nadzór procesu produkcji profili [Umiejętność 1] : Obsługa maszyn i urządzeń do produkcji profili [Inne] : Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisko, praca w systemie trzyzmianowym: 6-14;14-22;22-6; praca fizyczna; posługiwanie się narzędziami takimi jak: walcarki, piece grzewcze, nożyce mechaniczne oraz pirometry do określenia temperatury pieca i wsadu, kleszcze
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: kontakt przez PUP
  Sposób aplikowania: za pośrednictwem urzędu
  Adres: Wojska Polskiego 41, 78-600 Wałcz, powiat: wałecki, woj: zachodniopomorskie
  Osoba do kontaktu: Joanna Oppermann
  Numer telefonu: 672585066 w. 122
  E-mail: [email protected]
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: Brak danych.
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  - zamiatanie i mycie podłó - odkurzanie, - usuwanie zabrudzeń - czyszczenie wykładzin i dywanów - wycieranie kurzu z mebli biurowych oraz pozostałego wyposażenia biurowego i elementów dekoracyjnych - usuwanie zabrudzeń z przeszkleń - mycie okien ogólnodostępnych - opróxnianie koszy na śmieci i bieżąca wymiana worków na odpady - praca porządkowew w sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych,
  StPr/22/0478
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
  wynagrodzenie od 1 565 PLN

  - przygotowanie i ekspedycja korenspondencji - prowadzenie ewidencji zwrotnych potwierdzeń odbioru przesyłek kierowanych do dłużników i wiwerzycieli - kompletowanie dokumenrtacji przeznaczonej do archiwizacji - sporządzenie kserokopii dokumentów - wykonywanie pozostałych czynności kancelaryjnych...
  StPr/22/0479
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
  wynagrodzenie od 1 565 PLN

  - obsługa komputera w zakresie programów Word i Excel oraz innych platform informatycznych wykorzystywanych w Stacji - pomoc przy prowadzeniu dokumentacji - pomoc przy opracowywaniu planów pracy i sprawozdań w zakresie kompetencji Sekcji Epidemiologii - pomoc przy archiwizowaniu dokumentacji - pomoc biurowo-kancelaryjna obejmująca wszystkie komórki w Stacji w celu zapoznanania się z szerokim zakresem działalności Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - pomoc przy rejestracji osób objętych kwaranntanną w zwiazku z walką z koronawirusem COVID-19
  StPr/22/0480
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
  wynagrodzenie od 1 565 PLN

  Wytwarza metodą walcowania stali na zimno i gorąco na różnego rodzaju walcarkach płyty, taśmy, pręty, blachy; dobór profili; uruchamianie urządzeń, takich jak: pompy emulsji; kontrolowanie jakości i wymiarów gotowego wyrobu; nadzorowanie przepływu wody chłodniczej; przestrzeganie zasad bhp i ppoż; wykonywanie zleceń na terenie całej Polski polegających na pracach pomocniczych przy obsłudze maszyn i urządzeń do produkcji profili.
  StPr/22/0476
  data rozpoczęcia pracy od 22.08.2022
  wynagrodzenie od od 19,7 PLN

  - organizowanie czasu wolnego osobom z niepełnosprawnościamu, dostosowanego do potrzeb pacjenta, jego cech i nawyków oraz zaleceń lekarza - prowadzenie różnych form oddziaływania terapeutycznego w celu poprawy funkcjonowania bio-psycho-społęcznego podopoiecznych WTZ oraz ich integracji społecznej i zawodowej - wspieranie podopiecznych w opanowaniu wykonywaniu prostych i złożonych czynności codziennych i porawie samodzielnego funkcjonowania - motywowanie uczestników do udziału w rehabilitacji - wspóldziałanie z zespołem aktywizująco-terapeutycznym prowadzącym rehabilitację - monitorowanie reakcji podopiecznego na terapię, przekazywanie wyników osobie kierującej - dodatkowe zadania zecane na bieżąco w zakresie terapii zajęciowej
  StPr/22/0472
  data rozpoczęcia pracy od 22.08.2022
  wynagrodzenie od 1 565 PLN

  - wznoszenie i pokrycie dachu - wymiana pokryć dachowych - montaz okien pałaciowych - montaz orynnowania, - organizacja stanowiska pracy - utrzymanie porządku na placu budowy - montaz podbitki
  StPr/22/0473
  data rozpoczęcia pracy od 22.08.2022
  wynagrodzenie od 1 565 PLN

  Nauczyciel przedszkola
  StPr/22/0469
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
  wynagrodzenie od od 3 070 PLN

  1) rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio psycho społecznych uczestników Warsztatu, 2) nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z podopiecznymi oraz jego rodziną, a także środowiskiem i zespołem aktywizująco terapeutycznym, 3) planowanie grupowego i indywidualnego planu działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości pacjenta 4) organizowanie w ramach terapii zajęć, których celem jest poprawa stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania pacjenta oraz pomoc w jego integracji w środowisku zawodowym, 5) dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie procesu terapeutycznego, 6) prowadzenie dokumentacji podopiecznych, 7) współpraca z lekarzami odpowiedzialnymi za rehabilitację uczestnika, 8) współpraca z terapeutami, fizjoterapeutą, pielęgniarką i innymi pracownikami Warsztatu, 9) przestrzeganie tajemnicy zawodowej, przepisów BHP, ppoż., 10) przestrzeganie tajemnicy lekarskiej w zakresie uczestnika podopiecznego i jego rodziny, 11) terminowe wywiązywanie się z powierzonych zadań, 12) przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem, 13) udział w zajęciach poza warsztatem, poza godzinami pracy.
  StPr/22/0456
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  zgodnie aktualnie obowiązującymi przepisami tj. ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, rozporządzeniami i standardami
  StPr/22/0457
  data rozpoczęcia pracy od 01.11.2022
  wynagrodzenie od od 7 500 PLN

  Uruchamianie , kontrolowanie przebiegu obróbki i zatrzymanie obrabiarki Kontrola i analiza jakości wykonanej obróbki Dobór narzędzi skrawających , oprzyrządowania obrabiarek , wprowadzanie danych narzędzi oraz parametrów skrawania do sterownika
  StPr/22/0455
  data rozpoczęcia pracy od 28.07.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN