Zamknij

Pozostali urzędnicy do spraw podatków (Referat Obsługi Bezpośredniej oraz Podatk

Nr oferty: StPr/23/0036Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Wałcz, powiat: wałecki, woj: zachodniopomorskie
Opis zadań: - zapoznanie się z zasadami wykonywanymi w referacie oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie, - zapoznanie się z rodzajami druków i formularzy składanych przez podatników i sposobem ich prawidłowego wypełniania, - przeprowadzanie wstępnej kontroli poprawności przyjętych dokumentów pod względem formalnym - informowanie podatników o symbolach druków oraz miejscu ich pobierania i zdawania, - wprowadzanie danych z deklaracji do systemów komputerowych, - wypisywanie zawiadomień do złozenia korekt deklaracji, - zakładanie teczek podatników - przygotowanie korenspondencji do wysyłki - archiwizacja akt, - kserowanie dokumentów
Rodzaj umowy: Nie dotyczy
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.02.2023
Stypendium brutto: 1 565 PLN
System wynagradzania:
Wymagania konieczne
Uprawnienia:
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • obsługa komputera
 • dobra znajomość pakietu MS Office
  Wymagania pożądane
  Wykształcenie:
  • średnie ogólnokształcące
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: kontakt przez PUP
   Sposób aplikowania: za pośrednictwem urzędu
   Adres: Wojska Polskiego 41, 78-600 Wałcz, powiat: wałecki, woj: zachodniopomorskie
   Osoba do kontaktu: Alicja Ceglarska
   Numer telefonu: 672585066 w. 148
   E-mail: [email protected]
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: skierowanie
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg
   StPr/23/0057
   data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
   wynagrodzenie od od 3 490 PLN

   - Organizacja i prowadzenie działalności psychologicznej. - Udzielanie porad i indywidualnej pomocy psychologicznej żołnierzom, pracownikom ron - Podejmowanie interwencji sytuacjach kryzysowych oraz uczestnictwo w pracach doraźnie powoływanych zespołów
   StPr/23/0056
   data rozpoczęcia pracy od 26.01.2023
   wynagrodzenie od od 4 000 PLN

   - przedszkolenie BHP i PP - zapoznanie się z obowiązujacym regulaminem pracy - utrzymanie porządku na terenie przedszkola - utrzymanie porzadku wokół przedszkola (tereny zielone) - pomoc nauczycielom w przygotowaniu pomocy do zajeć - pomoc nauczuczycielom podczas zajęć, spqacerów, wycieczek i imprez - organizacja posiłów - podawanie dzieciom posiłów - opieka nad dziećmi (pomoc przy ubieraniu rozbieraniu itp.) - współodpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci - podejmowaniie dodatkowych obowiązków zleconych przez dyrektora i referenta związanych z organizacją pracy przedszkola
   StPr/23/0052
   data rozpoczęcia pracy od 06.02.2023
   wynagrodzenie od 1 565 PLN

   Obsługa klienta, przyjmowanie i układanie towaru, metkowanie towaru, obsługa kasy fiskalnej oraz komutera, przyjmowanie zwrotów, zamawianie towaru, dbanie o czystość w sklepie
   StPr/23/0054
   data rozpoczęcia pracy od 15.02.2023
   wynagrodzenie od od 3 490 PLN

   - przeszkolenie bHP i PP - zapoznanaie z obowiązujacym regulaminem pracy - sprzątanie - wydawanie posiłków - opieka nad dziećmi - uczestniczzenie w organizacji zajęć nauczycieli z dziećmi - czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci - pomoc w rozbieraniu u ubieraniu dzieci - uczestniczenie w spacerach i wycieczkach
   StPr/23/0055
   data rozpoczęcia pracy od 06.02.2023
   wynagrodzenie od 1 565 PLN

   -zapoznanie się z przepisami bhp i p-poż i ich przestrzeganie, -poznawanie urządzeń mechanicznych do sprzątania hali oraz pracoklasowni, -poznanie środków czystości w tym konserwacja wykładzin PCV z uwzględnieniem zasad BHP przy ich stosowaniu, -nauka odpowiedniego doboru proporcji środków czystości według zaleceń SANEPID, -wykorzystanie nabytej wiedzy do sprzątania powierzchni szkolnych przy użyciu urządzeń mechanicznych (maszyn sprzątających) oraz urządzeń tradycyjnych, -zapoznanie z narzędziami służąćymi do pielęgnacji terenów zielonych, -pielęgnacja terenów zielonych (klombów kwiatowych i krzewów)
   StPr/23/0047
   data rozpoczęcia pracy od 06.02.2023
   wynagrodzenie od 1 565 PLN

   Praca przy produkcji i pakowaniu nawozów, Dźwiganie i układanie worków z nawozami na palety.
   StPr/23/0051
   data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
   wynagrodzenie od od 3 648 PLN

   - obsługa eksploatacyjna nieruchomości zarządczych przez WSM L-W Wałcz - przyjmowanie wniosków, zgłoszeń od mieszkańców i innych stron - prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą nieruchomości - korenspondencja - udział w kontrolach technicznych oraz w okresowych przeglądach nieruchomości - inne zadania zlecone przez przełożonych
   StPr/23/0045
   data rozpoczęcia pracy od 06.02.2023
   wynagrodzenie od 1 565 PLN

   kontrola i nadzór kolejnych etapów budowy Przygotowywanie przedmiarów / obmiarów robot Prowadzenie dokumentacji odbiorowej robót na etapie trwania budowy Przygotowywanie zamówień materiałowych, sprzętowych i usług niezbędnych do realizacji prac na budowie Obsługa dokumentacji technicznej i projektowej Przegląd, kontrolna i ocena dokumentacji technicznej Sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi pracami na budowie pod nieobecność Kierownika Budowy i działanie wyłącznie z jego upoważnienia i polecenia Wykonywanie innych czynności poleconych przez przełożonych związanych bezpośrednio z zajmowanym stanowiskiem
   StPr/23/0046
   data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
   wynagrodzenie od od 4 000 PLN

   - przygotowanie i ekspedycja korenspondencji - przygotowanie ewidencji zwrotnych potwierdzeń odbioru przesyłek kierowanych do dłużników i wierzycieli - kompletowanie dokumentacji przeznaczonej do archiwizacji - sporządzanie kserokopiooi dokumentów - wykonywanie pozostałych czynności kancelaryjnyc - przygotowanie dokumentów do archiwizacji - wysyłanie zajęć do dłużników - przyjmowanie i stemplowanie przyjętych tytułów wykonawczych - obsługa urządzeń biurowych
   StPr/23/0032
   data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
   wynagrodzenie od 1 565 PLN