Zamknij
Kasjer-sprzedawca (linia kas , dział wędlin, dział pieczywa)
StPr/21/0196
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

obróbka materiałów stalowych
StPr/21/0192
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

wg. programu
StPr/21/0184
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

diagnozowanie i usuwanie usterek elektrycznych mechanicznych w pojazdach ciężarowych
StPr/21/0179
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od od 6 000 PLN

Gipsowanie, tapetowanie, murowanie, układanie paneli, montaż drzwi.
StPr/21/0180
data rozpoczęcia pracy od 21.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

prace ogólnobudowlane
StPr/21/0181
data rozpoczęcia pracy od 20.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 5 000 PLN

Brygadzista
StPr/21/0182
data rozpoczęcia pracy od 20.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 5 000 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: przyjmowanie i rejestrowanie pism przychodzącą pocztą listową i poprzez e-maile, rejestrowanie pism wychodzących i przygotowanie ich do wysyłki, przygotowanie projektu postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego i projektu decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie projektu opinii do wniosku KOWR o uzgodnienie sprzedaży nieruchomości, przygotowanie projektu opinii do wniosku o zaopiniowanie przekraczania wód płynących, wykonywanie poleceń Kierownika Nadzoru w Wałczu w zakresie spraw merytorycznych zgodnie z właściwościami Wód Polskich.
StPr/21/0177
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Sprzedawca w branży spożywczej
StPr/21/0171
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

- Organizacja i prowadzenie działalności psychologicznej. - Udzielanie porad i indywidualnej pomocy psychologicznej żołnierzom, pracownikom ron - Podejmowanie interwencji sytuacjach kryzysowych oraz uczestnictwo w pracach doraźnie powoływanych zespołów
StPr/21/0174
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
wynagrodzenie od od 3 100 PLN