Zamknij
1) Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych. 2) Nadzorowanie i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej. 3) Inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu. 4) Opracowywanie i aktualizacja katalogu i map zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń. 5) Opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. Oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń. 6) Analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzeniania się. 7) Opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych.
StPr/21/0234
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 3 722 PLN

- zapoznanie się ze Statusem Powiatu i Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Poweiatowego oraz innymi aktami (zarządzenia, instrukcje), - pomoc w prowadzeniu dokumentacji związanej z realizacją zadań z zakresu informatyki, w tym ewidencji licencji opragramowania i dokumentacji systemów przetwarzania danych uzytkowanych w systemie oraz baz danych, - obsługa komputera i innych urządzeń biurowych, - współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie obsługi informatycznej.
StPr/21/0232
data rozpoczęcia pracy od 24.05.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

wg programu stażu
StPr/21/0233
data rozpoczęcia pracy od 17.05.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

- prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej, - sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy, - sporządzanie umów cywilnoprawnych, - sporządzanie listy płac, odprowadzanie skłądek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych - rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie, - nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników, - organizowanie i nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP< - wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach -
StPr/21/0231
data rozpoczęcia pracy od 24.05.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

stolarz
StPr/21/0226
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

załadunek i rozładunek towaru, dowóz towaru do klienta, montaż mebli
StPr/21/0227
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

realizacja usług pośrednictwa pracy dla uczestników i absolwentów OHP realizacja programu wsparcia dla uczestników poszukiwanie miejsc praktyk dla uczestników rejestrowanie osób poszukujących pracy , pozyskiwanie ofert pracy
StPr/21/0224
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

wykonywanie obsługi i konserwacji urządzeń sprzętu technicznego i urządzeń składowych, uczestniczenie w pracach magazyniera
StPr/21/1604
data rozpoczęcia pracy od 17.05.2021
wynagrodzenie od od 3 045 PLN

- prace bieżące jak sprzątanie, zamiatanie, grabienie, - przygotowanie i dobór narzędzi, maszyn i materiałów niezbędnych do pracy, - wykonywanie obowiązków z użyciem narzędzi i maszyn do uprawy gleby, - regenerowanie trawników: wertykulacja, nawożenie, opryski, - koszenie trawników,
StPr/21/0225
data rozpoczęcia pracy od 17.05.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Przyjmowanie i potwierdzanie rezerwacji, odbieranie telefonów, praca z hotelowym systemem komputerowym. Kandydat zostanie w pełni przeszkolony.
StPr/21/0223
data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN