Zamknij
sprawowanie opieki , rozwijanie umiejętności manualnych i zawodowych do podjęcia zatrudnienia
StPr/21/0546
data rozpoczęcia pracy od 27.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Ochrona mienia i osób
StPr/21/0537
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Potwierdzanie ewidencji, wytwarzanie dokumentów obrotowych, obsługa programu pocztowego
StPr/21/0539
data rozpoczęcia pracy od 18.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

- doradzanie pracodawcy i nadzór w zakresie przygotowywania budynków , obiektów i terenów do prowadzenia akcji ratowniczej. - zapoznawanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi ( przeprowadzanie szkoleń) - ustalanie sposobów postepowania na wypadek powstania pożaru, klęsk żywiołowych lub innego miejscowego zagrożenia
StPr/21/0541
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

-Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, - Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, - Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.
StPr/21/0542
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

sprzątanie pomieszczeń
StPr/21/0536
data rozpoczęcia pracy od 20.09.2021
wynagrodzenie od od 700 PLN

Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami , wystawianie i księgowanie faktur kosztowych , sprzedażowych i dokumentów księgowych , kontrola merytoryczna dokumentów i prawidłowości zapisów księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych, deklaracji podatkowych i innych. Tworzenie analiz, zestawień, raportów, prowadzenie kasy, znajomość obywających przepisów .
StPr/21/0527
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

montaż i demontaż okien pcv i aluminium, drzwi , rolet
StPr/21/0528
data rozpoczęcia pracy od 17.09.2021
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

- Organizacja i prowadzenie działalności psychologicznej. - Udzielanie porad i indywidualnej pomocy psychologicznej żołnierzom, pracownikom ron - Podejmowanie interwencji sytuacjach kryzysowych oraz uczestnictwo w pracach doraźnie powoływanych zespołów
StPr/21/0525
data rozpoczęcia pracy od 15.09.2021
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

-przygotowywanie potraw od surowca -obieranie ziemniaków-mechanicznie -przygotowywanie warzyw do obróbki dla surówek -mycie naczyń -sprzątanie pomieszczeń kuchennych oraz sprzętu chłodniczego -smażenie mięs
StPr/21/0522
data rozpoczęcia pracy od 20.09.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN