Zamknij
-aktywne pozyskiwanie zleceń transportowych, -pozyskiwanie przewożników oraz nadzorowanie pracy firm przewozowych, -współpraca z klientami i podwykonawcami dotycząca realizacji zleceń spedycyjnych, -organizowanie operacji transportowych przy zachowaniu ustalonych z klientem warunków, -monitoring obsługiwanych zleceń, nadzór nad dokumentacją spedycyjną, -optymalizacja przepływów oraz kosztów, -prowadzenie ewidencji realizowanych zleceń, -prygotowywanie raportów,wskaźników jakościowych,zestawień, -dbanie o wysoką jakość/terminowość realizowanych zadań, -realizacja założeń budżetowych.
StPr/21/0672
data rozpoczęcia pracy od 02.12.2021
wynagrodzenie od od 4 200 do 8 000 PLN

-przygotowywanie powierzchni do spawania, -spawanie blach i elementów stalowych metodą MAG, -obsługa elektronarzędzi i drobne prace ślusarskie, -spawanie na podstawie rysunku technicznego.
StPr/21/0673
data rozpoczęcia pracy od 02.12.2021
wynagrodzenie od od 4 200 do 6 400 PLN

1)organizacja, kierowanie i kontrola pracy podległego personelu, 2)organizowanie szkoleń i instruktażu podległego personelu, 3)ścisła współpraca z lekarzami, organizacja wizyt lekarza, wizyt specjalistycznych i opieki wspomagającej, opracowywanie potrzeb w tym zakresie, 4)organizacja w zakresie aktywizacji mieszkańców, poprzez dostęp do terapii zajęciowej oraz imprez kulturalnych, zajęć rehabilitacyjnych, 5)bieżąca obserwacja mieszkańców, w szczególności ich stanu zdrowia, utrzymywanie kontaktu z rodziną, opracowywanie potrzeb i zaleceń w tym zakresie, organizacja całodobowej opieki, 6)czuwanie nad stanem higieniczno-sanitarnym Domu, 7)prowadzenie kontroli nad wydawaniem posiłków mieszkańcom Domu, 8)współpraca z PCPR, Ośrodkami Pomocy Społecznej, ZUS, KRUS, 9)współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Domu, 10)przygotowywanie sprawozdań, analiz, informacji dotyczących funkcjonowania DPS w zakresie wskazanym powyżej, 11)opracowywanie projektów zarządzeń, instrukcji i procedur dotyczących realizacji zadań opiekuńczo-terapeutycznych, 12)nadzór nad majątkiem przekazanym do użytkowania, 13)nadzór nad właściwą realizacją umów dotyczących działalności działu, 14)przeprowadzanie okresowej kontroli na dyżurach nocnych oraz w dni wolne od pracy w zakresie zadań wykonywanych przez personel, 15)przeprowadzanie okresowej oceny podległego personelu, 16)udzielanie porad i instruktażu z zakresu pielęgnacji Mieszkańców
StPr/21/0669
data rozpoczęcia pracy od 13.12.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Zapewnienie właściwego poziomu opieki pielęgniarskiej dla mieszkańców domu pomocy społecznej w Wałczu.
StPr/21/0661
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2021
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

.
StPr/21/0662
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Sprzedawca/magazynier
StPr/21/0657
data rozpoczęcia pracy od 24.11.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

obsługa klientów, wykładanie, układanie, metkowanie towarów,
StPr/21/0658
data rozpoczęcia pracy od 24.11.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

praca kieowcy autobusu wg ustalonego rozkładu jazdy ZKM, sprzedaż biletów w autobusie.
StPr/21/0655
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 3 900 do 4 500 PLN

obsługa komputera, kasy, prace magazynowe, obsługa klienta, obsługa wózka widłowego , mieszanie farb
StPr/21/0643
data rozpoczęcia pracy od 22.11.2021
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

spawanie elementów metalowych, prace szlifierskie,
StPr/21/0637
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN