Zamknij

- pozycjonowanie stron internetowych oraz sklepów internetowych - pisanie postów - zakładanie profili, zdobywanie linków - prowadzących do strony www, pisanie lub dodawanie aktualności na strony www. - przygotowywanie raporu działań, analizowanie stron www.
StPr/20/0393
data rozpoczęcia pracy od 24.08.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Obsługa recepcji hotelowej.
StPr/20/0384
data rozpoczęcia pracy od 12.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

czynności opiekuńczo - pielęgnacyjne dla mieszkańców DPS w Wałczu między innymi karmienie , ubieranie , kąpiel, zmiana pieluchomajtek, organizacja czasu wolnego , dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców
StPr/20/0379
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

1.prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, 2.prowadzenie ewidencji dokumentacji w zakresie realizowanych zadań, 3.współpraca z odpowiednimi instytucjami w zakresie realizowanych zadań (m.in. Urzędem Skarbowym, Urzędem Miasta), 4.prowadzenie ewidencji i dokumentacji kont pozabilansowych 998,999,980. 5.prowadzenie ewidencji wypłat w zakresie Miejskiego programu wsparcia mieszkańców w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 6.wprowadzanie dowodów księgowych do ewidencji zakupów. 7.wykonywanie innych prac zleconych przez Głównego Księgowego (ewidencja księgowa, sprawozdawczość finansowa).
StPr/20/0380
data rozpoczęcia pracy od 21.09.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

- wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych oraz urządzeń ewidencyjnych służących do ich rejestrowania - przygotowabnie akt do archiwum - przygotowanie akt do brakowania - rejestrowania korenspondencji sądowej - doręczanie korenspondencji sądowej adresowanej do urzędów i innych instytucji państwowych na terenie Wałcza - obsługa urządzeń biurowych
StPr/20/0376
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

- samodzielne dobieranie odpowiednich materiałów i tworzyw, - samodzielne dobieranie narzędzi wykorzystywanych do obróbki, - monitorowanie poprawnego funkcjonowania urządzeń, - przeprowadzanie okresowych badań technicznych urządzeń, - wykonywanie doraźnych prac serwisowych, - regulowanie i programowanie urządzenia do obróbki metali i tworzyw sztucznych, - opracowywanie procedur i norm wykorzystywania metali i tworzyw sztucznych, - dbanie o czystość miejsca pracy i bezpieczeństwo w jego obrębie, - mechaniczna obróbka metali i tworzyw sztucznych,
StPr/20/0367
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

NAKŁADANIE POWŁOK LAKIERNICZYCH Z FARB I LAKIERÓW TECHNIKĄ NATRYSKOWĄ NA WYROBY METALOWE. PRZYGOTOWYWANIE POWIERZCHNI METALOWYCH DO LAKIEROWANIA, TJ.: ODTŁUSZCZANIE, GRUNTOWANIE, SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE; DOBÓR ODPOWIEDNICH SKŁADNIKÓW MATERIAŁÓW W ZALEŻNOŚCI OD WYMOGÓW TECHNICZNYCH; RĘCZNE LUB MECHANICZNE NANOSZENIE POWŁOK LAKIERNICZYCH (JEDNO - LUB KILKUWARSTWOWYCH), O RÓŻNYM WYGLĄDZIE W ODNIESIENIU DO BARW, POŁYSKU, FAKTURY ORAZ RÓŻNEJ ODPORNOŚCI.
StPr/20/0368
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Przygotowywanie potraw, nadzór nad jakością przygotowywanych dań, zarządzanie składnikami, przestrzeganie przepisów BHP i dobrych praktyk produkcyjnych, znajomość zasad dotyczących żywienia i wcielanie ich w przygotowywane potrawy.
StPr/20/0362
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

-przygotowanie towarów do wysyłki do kontrahenta, -pakowanie i wyładowywanie towarów, -układanie towarów w lokalizacjach, -pomoc przy inwentaryzacjach
StPr/20/0363
data rozpoczęcia pracy od 15.08.2020
wynagrodzenie od 3 000 - 3 300 PLN

-Prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, -Diagnoza psychologiczna mieszkańców, pomoc w znalezieniu zadowalających sposobów funkcjonowania w nowej rzeczywistości, -Prowadzenie wymaganej dokumentacji psychologicznej, -Udzielanie mieszkańcom wsparcia psychicznego i prowadzenie terapii psychologicznej.
StPr/20/0357
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN