Zamknij

Zarządzanie zespołem podległych pracowników wyznaczanie, kontrolowanie zadań Sprawowanie nadzoru Nadzór nad dokumentacją Dbałość o przestrzeganie przepisów BHP Pomoc pracownikom
StPr/20/0295
data rozpoczęcia pracy od 03.07.2020
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

-wykonywanie obsług, napraw i regeneracji zespołów i podzespołów, diagnozowanie usterek, obsługa komputerów diagnostycznych, wykonywanie napraw zgodnie z zakresem i technologią napraw.
StPr/20/0296
data rozpoczęcia pracy od 03.07.2020
wynagrodzenie od 3 500 - 6 000 PLN

-wykonywanie obsług, napraw i regeneracji zespołów i podzespołów, diagnozowanie usterek, obsługa komputerów diagnostycznych, wykonywanie napraw zgodnie z zakresem i technologią napraw.
StPr/20/0297
data rozpoczęcia pracy od 03.07.2020
wynagrodzenie od 3 500 - 6 000 PLN

Kosmetyka pojazdów ciężarowych i dostawczych. Mycie ręczne z wykorzystaniem urządzeń ciśnieniowych
StPr/20/0298
data rozpoczęcia pracy od 03.07.2020
wynagrodzenie od od 3 800 PLN

- zapoznanie się z zasadami Komendy, z przepisami BHP, ustawa o ochronieinformacjiniejawnych i ustawą o ochronie danych osobowych, - prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta: przyjmowanie o wysyłanie korenspondencji, sporządzanie pism zgodnie z obowiązującą instrukcją, wysyłanie faksów, kserowanie dokumentów, - wykonywanie prac administracyjno-biurowych - prowadzenie spraw z zakresu kadrowegom.in.: prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich, sporządzanie kart czasu służby i pracy, list obecności, - archizowanie i brakowanie dokumentów zgdnie z instrukcją archiwalną
StPr/20/0286
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

-obsługa specjalistycznych programów komputerowych w zakresie kompetencji, -wykonywanie zadań w zakresie kontrolipodmiotów nadzorowanych, -przyjmowanie i wysyłka pobranych od zwierząt próbek do badań, -opracowywanie harmonogramów, planów, sporządzanie sprawozdań dot.badań monitoringowych i szczepień zwierząt, chorób zakaźnych i dobrostanu zwierząt, -sporządzanie kalkulacji ponoszonych kosztów zwalczania chorób i szczepień zwierząt, -planowanie i nadzór nad wykorzystaniem sprzętu przy monitorowaniu, pobieraniu próbek i szczepieniu zwierząt, -inne prace zlecone przez PLW, -kontrola dobrostanu zwierząt, -realizacja programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zakresie kompetencji
StPr/20/0285
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 3 769 PLN

- zapoznanie się z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania KP PSP, - zapoznanaie z aktami prawnymi w zakresie zadań realizowanych przez stanowisko pracy ds. kwatermistrzostrzowsko-technicznych, - sporządzanie pism wg potrzeb, - sporządzanie zamówień-zapytań ofertowych na umundurowanie i sprzę wg zapotrzebowań wynikajacych z wniosków zuzycia i zniszczenia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, - wybów dostawcy i realizacja zakupów, - ewidencjonowanie zakupionego sprzętu i wyposażenia - sporządzanie spisu inwentarza w pomieszczeniach administracyjnych komendy, - przygotowanie dokumentów do archgiwizacji
StPr/20/0288
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

- proste naprawy wewnatrz i na zewnątrz obiektu, - pomoc przy koszeniu trawy w celu realizacji usług zleconych przez dla zakładu, - wykonywanie prac konserwacyjnych sprzętu technicznego wykorzystywanego w zakładzie, - dobieranie maszyn, urządzeń i narzędzi do realizacji powierzonych zadań gospodarczych i naprawczych, - w okresie zimowym: odśnieżanie i usuwanie lodu z ciągów komunikacyjnych, a także posypywanie ich solą i piaskiem, - oznaczanie taśmą ostrzefawcaą miejsc niebezpiecznych, - nawożenie i podlewanie roślin, - cięcie żywopłotu
StPr/20/0289
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

- weryfikacja kompletności wpływających wniosków wraz z ich oceną merytoryczną - przygotowanie korenspondencji do wysyłki: kompletowanie (adresowanie i kopertowanie w programie FINN), - przygotowanie dokumentów do archiwizacji pod nadzorem pracownika merytorycznego, - bieżąvcce czynności wynikajace z aktualnych potrzeb Wydziału
StPr/20/0290
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

-Prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, -Diagnoza psychologiczna mieszkańców, pomoc w znalezieniu zadowalających sposobów funkcjonowania w nowej rzeczywistości, -Prowadzenie wymaganej dokumentacji psychologicznej, -Udzielanie mieszkańcom wsparcia psychicznego i prowadzenie terapii psychologicznej.
StPr/20/0280
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN