Zamknij

- utrzymanie porządku wewnątrz budynków i w otoczeniu budynków, - obsługiwanie i konserwacja sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w pracy - wykonywanie prostych prac naprawczych, konserwatoerskich wewnątrz i na zewnątrz obiektów, - pielęgnowanie zieleni na terenie zakładu - w okresie zimowym odsnieżanie PRACA na II zmiany 7-15 i 12-20 ; w soboty od 8-14
StPr/20/0319
data rozpoczęcia pracy od 20.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Przygotowywanie potraw, nadzór nad jakością przygotowywanych dań, zarządzanie składnikami, przestrzeganie przepisów BHP i dobrych praktyk produkcyjnych, znajomość zasad dotyczących żywienia i wcielanie ich w przygotowywane potrawy.
StPr/20/0316
data rozpoczęcia pracy od 10.07.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

spawanie elementów metalowych
StPr/20/0301
data rozpoczęcia pracy od 13.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

- wykonywanie prostych czynności księgowych - przyjmowanie, gromadzenie i segregowanie dokumentów pod względem ich rodzajów, - werysfikacja poprawności dokumentów, - nanoszenie numeru dowodu księgowego potwiwrdzajacego kolejność ujęcia w księgach - sprawdzanie poprawności zapiisów w rejestrze VAT - sprawdzanie zestawień w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadzenie do systemu finansowoksięgowego zadeklarowanycvh dokumentów
StPr/20/0302
data rozpoczęcia pracy od 20.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

- obsługa klienta działu sprzedaży samochodów, w tym serwowanie napojów zimnych ii gorących, - przyjmowanie i selekcjonowanie poczty wewnętrznej, - przyjmowanie interesantów i udzielanie im ogólnych informacji, - obsługa telefonu, - przyjmowanie pism zleconych przez przełozonych, - obsługa komputera i różnych edytorów tekstu, - odbiór poczty elektronicznej, - obsługa urzązeń biurowych, - kompletowanie dokumentów pojazdów w celu ich sprzedaży - wypełnianie wniosków o zawarcie polis
StPr/20/0303
data rozpoczęcia pracy od 20.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

- przyjmowanie wszelkich przesyłek i korenspondencji - zarejestrowanie ich i przedłożenie do dyspozycji przełożonemu, - prowadzenie dziennika korenspondycjnego - obnsługa i udzielenie informacji interesantom zgłaszających się do kancelarii - przyjmowanie wpłat oraz ich rozliczenie, - obsługa administracyjna prowadzonych szkół oraz szkoleń, kursów, - przygotowanie materiałów reklamowych i informacyjnych o prowadzonej działalności edukacyjnej - bieżące monitorowanie i poszukiwanie programów, ofert szkoleniowych ogłaszanych przez instytucje
StPr/20/0304
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

- zaznajomienie z charakterem pracy instruktoróe i terapeutów poszczególnych pracowni, - obserwacja oraz pomoc w zajęciach wg harmonogramu przedsięwzięć stałych, - pomoc i aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach i imprezach wpisanych w kalendarz imprez Środowiskowego Domu Samopomocy, - współpraca z pielęgniarką w zakresie higieny osobistej podopiecznych, - asystowaniepodczas czynności samoobsługowych uczestników zajęć ŚDS - pomoc uczestnikom w załatwieniu różnych spraw życiowych, - asystowanie wraz z terapeutą prowadzącym indywidualne treningi umiejętności społecznych
StPr/20/0305
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Zarządzanie zespołem podległych pracowników wyznaczanie, kontrolowanie zadań Sprawowanie nadzoru Nadzór nad dokumentacją Dbałość o przestrzeganie przepisów BHP Pomoc pracownikom
StPr/20/0299
data rozpoczęcia pracy od 06.07.2020
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

prace ogólnobudowlane
StPr/20/0300
data rozpoczęcia pracy od 06.07.2020
wynagrodzenie od 3 000 - 4 500 PLN

Zarządzanie zespołem podległych pracowników wyznaczanie, kontrolowanie zadań Sprawowanie nadzoru Nadzór nad dokumentacją Dbałość o przestrzeganie przepisów BHP Pomoc pracownikom
StPr/20/0295
data rozpoczęcia pracy od 03.07.2020
wynagrodzenie od od 5 000 PLN