Zamknij
obsługa kotłów centralnego ogrzewania wraz z oprzyrządowaniem - zasypywanie kotła opałem, czyszczenie ruszt
StPr/20/0539
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Wykonywanie zleceń na terenie całej Polski polegających na pracach pomocniczych przy obsłudze maszyn i urządzeń do produkcji profili
StPr/20/0537
data rozpoczęcia pracy od 20.11.2020
wynagrodzenie od od 2 720 PLN

Spawanie elementów metalowych i konstrukcji metalowych i stalowych, używanie elektronarzędzi; używanie spawarki, szlifierki, wiertarki, szlifierki stołowej. Zagwarantowany dojazd z Piły do miejsca pracy.
StPr/20/0868
data rozpoczęcia pracy od 16.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

-prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy); -sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy; -sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) dla zleceniobiorców; -porządzanie list płac, odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych; -rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie; -sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS, PFRON; -rozliczanie delegacji pracowniczych; -ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych; -ewidencja zwolnień lekarskich; -nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników; -organizowanie i nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP; -wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach; -udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; -prowadzenie dokumentacji oraz spraw związanych z wykorzystaniem środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; -sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów; -współpraca w zakresie przygotowywania grafików pracy (pracowników zmianowych); -prowadzenie zagadnień z zakresu wykonywania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych; -przygotowywanie i pisanie pism dotyczących spraw pracowniczych, awansów zawodowych, zaświadczeń o zatrudnieniu, nagród jubileuszowych itp.; -współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji staży, prac interwencyjnych itp.; -prowadzenie ewidencji podróży służbowych pracowników; -rozliczanie wyjść służbowych i prywatnych pracowników; -koordynowanie kontroli zarządczej; -zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych; -prowadzenie sekretariatu dyrektora Domu Pomocy Społecznej.
StPr/20/0532
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

-aktywna sprzedaż -obsługa klienta -doradztwo
StPr/20/0533
data rozpoczęcia pracy od 16.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

-naprawa ogumienia, -wymiana opon, -dojazd do klienta
StPr/20/0530
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

obsługa komputera, kasy, prace magazynowe, obsługa klienta, obsługa wózka widłowego , mieszanie farb
StPr/20/0524
data rozpoczęcia pracy od 13.10.2020
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

Prace ogólnobudowlane w tym prace wykończeniowe)
StPr/20/0522
data rozpoczęcia pracy od 10.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

-praca biurowa -wykonywanie sprawozdań , planów , przygotowywanie prezentacji multimedialnych , prowadzenie ewidencji
StPr/20/0521
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Podstawowym zadaniem terapii zajęciowej dzieci niepełnosprawnych jest doskonalenie nowych umiejętności obejmujących aktywność fizyczną i poznawczą, zwiększanie ich samodzielności i zabawy w grupie rówieśniczej. Potrzeba podejmowania określonych działań z zakresu terapii zajęciowej wynika z fizycznych i psychicznych dysfunkcji , np. U dzieci z zaburzoną motoryką małą praca powinna być ukierunkowana na poprawę chwytu i funkcji ręki, poprzez udział w zajęciach i wykonywanie odpowiednich ruchów, ze zwróceniem uwagi na koordynację ruchów i ich dokładność. U dzieci z upośledzoną motoryką dużą proponowane zajęcia powinny poprawiać równowagę oraz wpływać na utrzymywanie poprawnej pozycji podczas pracy. W przypadku zaburzeń społecznych udział w zajęciach powinien poprawiać zaufanie i wzajemny szacunek, ze zwróceniem uwagi na współpracę w grupie i z terapeutą. U osób z zaburzeniami poznawczymi korzystne są wszelkie formy nauki i gier, doskonalące sposób myślenia i umiejętność utrzymania i koncentrowania uwagi, wykorzystujące wyobraźnię i promujące twórczą kreatywność. Wszystkie zajęcia powinny uwzględniać wiek rozwojowy, a także rodzaj niepełnosprawności dziecka.
StPr/20/0519
data rozpoczęcia pracy od 06.10.2020
wynagrodzenie od 3 210 - 4 210 PLN