Zamknij

Inspektor do spraw kadr i płac

Nr oferty: StPr/20/0532Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Orla 35, 78-600 Wałcz, powiat: wałecki, woj: zachodniopomorskie
Zakres obowiązków: -prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy); -sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy; -sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) dla zleceniobiorców; -porządzanie list płac, odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych; -rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie; -sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS, PFRON; -rozliczanie delegacji pracowniczych; -ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych; -ewidencja zwolnień lekarskich; -nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników; -organizowanie i nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP; -wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach; -udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; -prowadzenie dokumentacji oraz spraw związanych z wykorzystaniem środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; -sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów; -współpraca w zakresie przygotowywania grafików pracy (pracowników zmianowych); -prowadzenie zagadnień z zakresu wykonywania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych; -przygotowywanie i pisanie pism dotyczących spraw pracowniczych, awansów zawodowych, zaświadczeń o zatrudnieniu, nagród jubileuszowych itp.; -współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji staży, prac interwencyjnych itp.; -prowadzenie ewidencji podróży służbowych pracowników; -rozliczanie wyjść służbowych i prywatnych pracowników; -koordynowanie kontroli zarządczej; -zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych; -prowadzenie sekretariatu dyrektora Domu Pomocy Społecznej.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.11.2020
Wynagrodzenie brutto: od 3 500 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat)
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: WYMAGANIA NIEZBĘDNE: -wykształcenie wyższe kierunkowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, -staż pracy 3 lata, w tym co najmniej 1 rok na stanowisku ds. kadr i płac, -posiadanie obywatelstwa polskiego, -posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, -niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, -nieposzlakowana opinia, WYMAGANIA DODATKOWE: -znajomość następujących aktów prawnych: a) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; b) rozporządzenia rady ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych; c) ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych; e) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; f) ustawy z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; g) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; h) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; -biegła znajomość programu Płatnik sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, -posiadanie cech osobowości takich jak: komunikatywność, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁCZU
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Orla 35, 78-600 Wałcz, powiat: wałecki, woj: zachodniopomorskie
  Osoba do kontaktu: Beata Gabryelczyk
  Numer telefonu: 67 387 37 77
  E-mail:
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: 1)list motywacyjny, 2)curriculum vitae, 3)kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Wałczu: http://bip.dps.powiatwalecki.pl/strony/menu/53.dhtml (zakładka: Ogłoszenia i komunik
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon
  obsługa kotłów centralnego ogrzewania wraz z oprzyrządowaniem - zasypywanie kotła opałem, czyszczenie ruszt
  StPr/20/0539
  data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  Wykonywanie zleceń na terenie całej Polski polegających na pracach pomocniczych przy obsłudze maszyn i urządzeń do produkcji profili
  StPr/20/0537
  data rozpoczęcia pracy od 20.11.2020
  wynagrodzenie od od 2 720 PLN

  Spawanie elementów metalowych i konstrukcji metalowych i stalowych, używanie elektronarzędzi; używanie spawarki, szlifierki, wiertarki, szlifierki stołowej. Zagwarantowany dojazd z Piły do miejsca pracy.
  StPr/20/0868
  data rozpoczęcia pracy od 16.10.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  -prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy); -sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy; -sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) dla zleceniobiorców; -porządzanie list płac, odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych; -rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie; -sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS, PFRON; -rozliczanie delegacji pracowniczych; -ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych; -ewidencja zwolnień lekarskich; -nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników; -organizowanie i nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP; -wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach; -udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; -prowadzenie dokumentacji oraz spraw związanych z wykorzystaniem środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; -sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów; -współpraca w zakresie przygotowywania grafików pracy (pracowników zmianowych); -prowadzenie zagadnień z zakresu wykonywania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych; -przygotowywanie i pisanie pism dotyczących spraw pracowniczych, awansów zawodowych, zaświadczeń o zatrudnieniu, nagród jubileuszowych itp.; -współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji staży, prac interwencyjnych itp.; -prowadzenie ewidencji podróży służbowych pracowników; -rozliczanie wyjść służbowych i prywatnych pracowników; -koordynowanie kontroli zarządczej; -zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych; -prowadzenie sekretariatu dyrektora Domu Pomocy Społecznej.
  StPr/20/0532
  data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
  wynagrodzenie od od 3 500 PLN

  -aktywna sprzedaż -obsługa klienta -doradztwo
  StPr/20/0533
  data rozpoczęcia pracy od 16.10.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  -naprawa ogumienia, -wymiana opon, -dojazd do klienta
  StPr/20/0530
  data rozpoczęcia pracy od 01.01.2021
  wynagrodzenie od od 2 800 PLN

  obsługa komputera, kasy, prace magazynowe, obsługa klienta, obsługa wózka widłowego , mieszanie farb
  StPr/20/0524
  data rozpoczęcia pracy od 13.10.2020
  wynagrodzenie od od 3 300 PLN

  Prace ogólnobudowlane w tym prace wykończeniowe)
  StPr/20/0522
  data rozpoczęcia pracy od 10.10.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  -praca biurowa -wykonywanie sprawozdań , planów , przygotowywanie prezentacji multimedialnych , prowadzenie ewidencji
  StPr/20/0521
  data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
  wynagrodzenie od od 3 000 PLN

  Podstawowym zadaniem terapii zajęciowej dzieci niepełnosprawnych jest doskonalenie nowych umiejętności obejmujących aktywność fizyczną i poznawczą, zwiększanie ich samodzielności i zabawy w grupie rówieśniczej. Potrzeba podejmowania określonych działań z zakresu terapii zajęciowej wynika z fizycznych i psychicznych dysfunkcji , np. U dzieci z zaburzoną motoryką małą praca powinna być ukierunkowana na poprawę chwytu i funkcji ręki, poprzez udział w zajęciach i wykonywanie odpowiednich ruchów, ze zwróceniem uwagi na koordynację ruchów i ich dokładność. U dzieci z upośledzoną motoryką dużą proponowane zajęcia powinny poprawiać równowagę oraz wpływać na utrzymywanie poprawnej pozycji podczas pracy. W przypadku zaburzeń społecznych udział w zajęciach powinien poprawiać zaufanie i wzajemny szacunek, ze zwróceniem uwagi na współpracę w grupie i z terapeutą. U osób z zaburzeniami poznawczymi korzystne są wszelkie formy nauki i gier, doskonalące sposób myślenia i umiejętność utrzymania i koncentrowania uwagi, wykorzystujące wyobraźnię i promujące twórczą kreatywność. Wszystkie zajęcia powinny uwzględniać wiek rozwojowy, a także rodzaj niepełnosprawności dziecka.
  StPr/20/0519
  data rozpoczęcia pracy od 06.10.2020
  wynagrodzenie od 3 210 - 4 210 PLN