Zamknij

Ulgi i odliczenia w PIT-36

10:45, 24.12.2018 | materiał partnera
Skomentuj

Z PIT-36 korzystają dość duże ilości osób. Jest to jedna z najpopularniejszych deklaracji podatkowych PIT. Nic więc dziwnego, że w tej grupie znajduje się sporo osób, którym przysługuje prawo do rożnej pomocy ze strony państwa, szczególnie w zakresie odpowiednich ulg i odliczeń. Które z nich dotyczą podatników PIT-36? Jak z nich skorzystać?

Ulgi i odliczenia dla PIT-36 - rodzaje

W PIT-36 można skorzystać z większości znanych ulg i odliczeń. Będą to zarówno odliczenia stosowane od dochodu, jak i te wpływające bezpośrednio na wysokość zobowiązania podatkowego.

W kwestii odliczeń od dochodu w 2018 roku, warto wymienić najważniejsze, takie jak: IKZE, czyli odliczenia dotyczące wpłat na konto emerytalne, ulg na badania i rozwój, środków wpłacanych na składki ZUS, zwrot nie potrąconych i wcześniej opodatkowanych nienależnych świadczeń. Dalej - ulgi socjalne, takie jak na przykład: ulga na leki, czy sprzęt rehabilitacyjny. Dodatkowo, wyliczyć można odliczenia ze względu na dokonywane darowizny kościelne oraz na organizacje społeczne, a także pomoc dla krwiodawców oraz ulgę na Internet. W zakresie odliczeń bezpośrednio od podatku, w 2018 roku do PIT-36 zastosowanie będą miały: składki zdrowotne, ulga prorodzinna (na dzieci) oraz ulga abolicyjna (za pracę za granicą).

Sposób wykorzystania ulg i odliczeń

Każdorazowo należy pamiętać, iż konkretne ulgi i odliczenia charakteryzują się swoimi wymaganiami. Wpierw, przed skorzystaniem z ulgi czy odliczenia, podatnik musi zapoznać się kryteriami umożliwiającymi do skorzystania z nich – w praktyce sprawdzając, czy należy do grupy podmiotów uprzywilejowanych.

Przed przystąpieniem do wypełniania PIT-36, powinien również przeanalizować czy posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające swoje prawa, które mogą być wymagane podczas ewentualnej kontroli skarbowej.

Finalnie, przed skorzystaniem z ulgi, powinien sprawdzić aktualne, maksymalne kwoty odliczenia, które czasami podane są w konkretnych kwotach (złotówki) lub określone zostały przez ustawodawcę jako maksymalny procent.

Najczęściej popełniane błędy

Nieprawidłowe wykorzystanie ulg i odliczeń, jest jednym z częściej wskazywanych błędów w deklaracjach podatkowych (w tym deklaracji PIT-36). Najczęściej podatnikom zdarza się nieprawidłowo odliczyć ulgę np. od podatku, podczas gdy jest odliczana od dochodu. Warto pamiętać, że nieuprawnione skorzystanie z ulgi lub zwolnienia, może wpływać na błędne zmniejszenie zobowiązania podatkowego. To zaś może skutkować „pokrzywdzeniem” Skarbu Państwa. Jak można się więc domyślać, taka sytuacja nie będzie wiązać się dla podatnika z niczym przyjemnym, łącznie z możliwością postępowania karnoskarbowego.

Podsumowanie i rekomendacje

Aby skorzystać z odpowiednich ulg i odliczeń, podatnik musi wykazywać się konkretnymi warunkami lub cechami uprawniającymi do skorzystania z pomocy. Jeżeli wymagania są spełnione, może odpowiednio zastosować w swoich obliczeniach zobowiązania podatkowego specjalne ulgi i odliczenia. W każdym przypadku jednak, powinien posiadać odpowiednie dokumenty lub dowody na potwierdzenie praw oraz przechowywać je przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń kontrolnych (najczęściej 5 lat). Aby z nich skorzystać, wystarczy odpowiednio wypełnić podstawowy druk formularza podatkowego (na przykład PIT-36) i nie ma konieczności składania dodatkowych dokumentów. Ulgi i odliczenia można wprowadzić zarówno w tradycyjnej wersji deklaracji podatkowej, jak i elektronicznej e-deklaracji.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© extrawalcz.pl | Prawa zastrzeżone