Zamknij

Śmieci w górę

22:50, 14.05.2020 | z
Skomentuj
REKLAMA

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Wałcza 13 maja większością głosów podjęto uchwałę w sprawie wzrostu cen za wywóz odpadów. Temat był poruszany wielokrotnie, do tej pory radni byli przeciwko.

Po raz kolejny sesja odbyła się on-line, obecni byli wszyscy radni.

Przypomnijmy, nowe przepisy wprowadziły obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. Nie ma już dowolności i dwóch stawek za śmieci zmieszane i zbierane w sposób selektywny. Obowiązuje jedna stawka oraz rodzaj kary za brak segregacji, co ma zwiększyć wskaźniki selektywnej zbiórki. Taka kara może być czterokrotnie wyższa niż stawka za śmieci zbierane w sposób selektywny, w Wałczu zdecydowano się jednak na dwukrotność. Każda osoba zamieszkująca dane gospodarstwo domowe będzie płacić teraz 35 złotych. Podwyższona stawka za śmieci, które nie mogą być zbierane w sposób selektywny, wynosi 70 zł od osoby. 33 zł zapłacą mieszkańcy domków jednorodzinnych, którzy kompostują odpady biodegradowalne. Miasto na wniosek radnych - choć jego realizacja według rajców jest nieudana - przedstawili także propozycję dofinansowania dla osób o najniższych dochodach (100 proc. kryterium dochodowego wskazanego w ustawie, czyli 528 zł/osobę w rodzinie, 701 zł dla osoby samotnej) zapłacą 25 zł zamiast 35 za osobę w rodzinie. Według wiceburmistrza Adama Biernackiego, to kryterium spełnia około 1200 osób. 

Jako pierwszy zabrał głos radny Piotr Romanowski, który mówił o możliwościach gminy w zakresie ograniczenia liczby odpadów i ich zagospodarowania, m.in. samodzielnego odbierania części odpadów biodegradowalnych i ich zagospodarowania, zorganizowania miejsca, w którym można zostawiać zepsute sprzęty RTV, AGD, z których będą mogli korzystać potrzebujący mieszkańcy. Zwrócił też uwagę na to, że nie ma kontroli nad ilością śmieci odbieranych przez firmę.

- Miasto bazuje na tym, jakie dane poda firma - mówił radny. - Żeby się nie okazało, że płacimy kilka razy więcej, bo za mieszkańców, którzy za śmieci nie płacą i płacimy za śmieci, których nie produkujemy, bo opieramy się na danych wykonawcy usługi.

- Nie można zwalać kosztów swojej nieudolności i braku decyzyjności na mieszkańców naszego miasta, a radnych czynić winnymi za swoje nieprzemyślane decyzje. Kierownictwo miasta popełniło wiele błędów, poczynając od zwłoki z przetargami i stratą cennego czasu, poprzez brak konsekwencji w dialogach technicznych z firmami, o ile w ogóle takie się odbyły, aż po brak należytej dbałości o budżet miasta - grzmiała radna Anna Ogonowska.

- Chciałem zauważyć, że to nie jest końcowa kwota, do tego będziemy musieli doliczyć jeszcze koszt mycia pojemników, za co zapłacić będą musiały zapłacić wspólnoty. Jak ktoś nam podrzuci śmieci do altany, również będzie musiała zapłacić wspólnota - dodał radny Tadeusz Gnojewski.

Wiceburmistrz Adam Biernacki odpowiadając na pytania radnych zwrócił uwagę, że kosztami odbioru śmieci powinno się obarczyć producentów danych produktów. Stwierdził, że rząd powinien wypracować rozwiązania, które spowodują odpowiedzialność producenta za opakowanie, które stanie się w końcu odpadem.

- Sytuacja jest trudna, jestem zdecydowanie przeciwna tak wysokiej podwyżce cen wywozu śmieci, ale mając na względzie stan budżetu naszego miasta, nie widzę innego wyjścia. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze miasto, dlatego nie mamy wyjścia. To pokłosie poprzednich decyzji, szczególnie decyzji ubiegłorocznej i zwłoki w przetargach - mówiła Maria Minkowska. - Chciałabym poruszyć problem wyrzucania gruzu i innych odpadów na dzikie wysypiska. Uważam, że to wina niewystarczającego nagłośnienia, że wyrzucanie śmieci na wysypisko jest bezpłatne. Przydałoby się trochę informacji w prasie lokalnej i na słupach ogłoszeniowych na ten temat.

- Burmistrz dzisiaj przedstawia nam uchwałę o drastycznej podwyżce opłat za śmieci. Półtora roku temu, w swoim programie wyborczym, mówił o obniżkach, które zaproponuje mieszkańcom. Mówienie o tym, że rząd powinien wspomóc działania samorządów nijak się ma do rzeczywistości, bo to wszystko zależy od sprawności danego samorządu - stwierdził radny Zdzisław Ryder. - Mogę podać przykład samorządu w Czaplinku, gdzie opłata wynosi 18 złotych od osoby. Nie wiem, kiedy tam odbędzie się przetarg, ale różnica jest drastyczna. Burmistrz mówił, że przedstawi nam jakieś sposoby na rozwiązanie tej sytuacji. Mówiło się o spółce, innych rozwiązaniach. Na razie prawie od 2 miesięcy dużo rozmawiamy, a żadnej propozycji nie było.

- Panie wiceburmistrzu, to nie rząd jest organizatorem wywozu odpadów w mieście, tylko samorząd. Dzisiejsza sytuacja jest wynikiem opieszałości i braku decyzyjności władz miasta. Gdyby kierownictwo miasta potrafiło odpowiedzieć na apele radnych i uwzględniło te apele, dotyczące ulg dla rodzin wielodzietnych, to uchwała, która była przez was zaproponowana w lutym mówiła o stawce 20 złotych, a nie 35 zł. Uchwała kwietniowa proponowała stawkę 30, a nie 35-złotową - mówił radny Maciej Goszczyński. - Jeśli chodzi o uchwałę w sprawie ulg, to kierunek jest właściwy, to było oczekiwanie radnych, chcieliśmy ulżyć mieszkańcom, natomiast to, co zostało zaproponowane to nie jest żadna ulga. Wiceburmistrz mówił, że system zagospodarowania odpadów to 7,5 mln zł, a ulgi zaproponowane przez miasto to 80 tys. zł. To kpina, a nie ulga. Dotyczy osób, które już korzystają z pomocy MOPS-u i nie sądzę, żeby płaciły za śmieci, więc dawanie im kolejnych ulg, żeby nadal nie płaciły, to jest utopia. To też kolejne obciążenie dla MOPS-u. Zmuszamy mieszkańców do wypełnienia wniosków, zaświadczeń o dochodach. Z bardzo prostej czynności tworzymy czynność skomplikowaną.

- To jedna z najtrudniejszych decyzji w tym roku. Zgadzam się z radnym Romanowskim, który mówił, że musimy wypracować system. Musimy wyegzekwować od kierownictwa urzędu wypracowania rozwiązania, które spowoduje, że koszty nie będą rosnąć w kolejnych latach - mówiła radna Bożena Terefenko. - Z drugiej strony zdaję sobie sprawę z sytuacji finansowej, w jakiej znalazło się nasze miasto. Bardzo żałuję, że opłaty są tak wysokie, jednak z poczucia odpowiedzialności będą głosowała za.

- Po raz kolejny podkreślam, że budżet to nie jest worek bez dna,  z którego można tylko brać. Wypisałem sobie działania na rzecz przedsiębiorców, osób fizycznych, biednych, rodzin wielodzietnych i tak można dalej wymieniać. Fajnie się rozdaje, ale ktoś się zastanawia, jak ten worek zapełnić? - pytał radny Andrzej Ksepko. - Nie. Chciałbym, żeby część radnych uderzyła się w piersi. Zrobiłem wyliczenie. Gdybyśmy taką decyzję podjęli w styczniu, kwota byłaby na poziomie 29-30 zł, w lutym 31, w marcu, 32,  kwietniu 33, w maju 34 zł, a uchwała będzie obowiązywała od czerwca i będzie to 35 zł. Mogło być 30 zł, jest 35 zł, bo musimy to wyrównać. Trzeba się we własne piersi uderzyć.

- Bycie radnym to sprawa pewnej odpowiedzialności za budżet i za mieszkańców - mówił radny Marek Giłka. - Czym później ustawa zacznie funkcjonować, tym opłaty będą wyższe. Bardzo dobra jest propozycja, byśmy do tej uchwały wrócili, szczególnie jeśli chodzi o stronę osłonową.

- Zrzucanie winy na kogokolwiek nie ma sensu. I nie mogę się z tym zgodzić. Umowa z odbiorcą obejmowała konkretny okres czasu, skończyła się, firmy stanęły do przetargu, my podejmujemy decyzję na podstawie cen zaproponowanych przez oferenta w przetargu - mówiła radna Anna Korzeniewska. - Uchwałę musimy podjąć, dyskutowaliśmy o tym wiele razy, wypracowaliśmy konsensus, ulgi i uważam, że temat powinien być zakończony. To, co dzisiaj robimy to jest bicie piany. Liczę, że kierownictwo znajdzie rozwiązanie i jestem gotowa, żeby pomóc szukać tych rozwiązań.

Radna Kamila Trojanowska - podobnie jak poprzednicy - mówiła, że to trudna decyzja, zaproponowała jednak, żeby na stałe wprowadzić do porządku obrad punkt, w którym kierownictwo miasta będzie informowało o tym, jakie kroki podejmuje, żeby do kolejnych podwyżek nie dochodziło.

- Chcemy wiedzieć, czy są konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, czy centralnie w Ministerstwie Środowiska, które by pozwoliły na wypracowanie systemu. Nie da się tego zrobić od ręki, po drugie nie da się tego zrobić bezkosztowo. Jeśli chcemy poprawić infrastrukturę i iść w stronę tego, byśmy byli samowystarczalni, nie da się tego zrobić bez kosztów - mówiła radna K. Trojanowska. - To będzie nas wszystkich dużo kosztowało, dlatego podejmijmy takie działania systemowe, które pozwolą nam te opłaty obniżyć.

- Wstrzymam się, ponieważ uważam, że przez 1,5 roku w gospodarce śmieciami nic się nie działo, a burmistrz świadomie nie podnosił opłat i teraz my musimy zaoferować mieszkańcom astronomiczną kwotę - zapowiedziała radna Bogusława Towalewska. - Nie życzę sobie, aby sugerowano, abym uderzała się w piersi. Te propozycje powinny pojawić się już w ubiegłym roku, bo już wtedy kwota była niedoszacowana, cena odbioru w ubiegłym roku powinna być wyższa.

- Padły zarzuty, że nie przedstawialiśmy naszych planów i działań. Trudno się z tym zgodzić. Na jednym z ostatnich spotkań przedstawiałem działania, które podjęliśmy i co - ze względu na pandemię - zostało wstrzymane - oponował burmistrz Maciej Żebrowski. - Mówiłem o naszej alternatywie i chęci pozyskania środków w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na system wagowy, który polega na poborze opłat za śmieci wyprodukowane przez daną osobę. Konkurs został zawieszony ze względu na epidemię. To jeden z tematów. Drugi to założenie związku międzygminnego, inny to pomysł powołania spółki inhousowej. Wszystkie tematy są przez nas analizowane. Przypomnę, że nowa ustawa śmieciowa spowodowała konieczność likwidacji obsługi odbioru i przetwarzania odpadów przez zakład komunalny. Sprzęt został sprzedany, wysypisko zostało zlikwidowane, dlatego jesteśmy zmuszeni wywozić odpady na prywatne składowiska. Można to przywrócić, kupić sprzęt, ale nakłady będę ogromne. Wyliczenia mamy, przedstawimy je w ciągu dwóch miesięcy. Chcieliśmy wystartować w konkursie kwietniowym, żeby móc już rozmawiać o dofinansowaniu. Byłem na kilku spotkaniach, m.in. z Polską Fundacją Rozwoju, przeprowadziliśmy analizy gruntowe w celu znalezienia lokalizacji dla składowiska śmieci, żeby uniezależnić się od firm zewnętrznych, bo to główny element decydujący o cenie. Nie można mówić, że nic nie robimy. Pewne pomysły już wyeliminowaliśmy, wybieramy te, które przyniosą konkretny efekt. Jestem przed spotkaniem z marszałkiem województwa, który wydaje zgodę na uruchomienie składowiska, niestety pandemia zamroziła działania w tym temacie.

Za podwyżką głosowali: Bartosz Ćmiel, Marek Giłka, Anna Korzeniewska, Andrzej Ksepko, Paweł Łakomy, Alfred Mikłaszewicz, Dariusz Szalla, Magdalena Świątkowska, Bożena Terefenko, Kamila Trojanowska,

Przeciw byli: Tadeusz Gnojewski, Maciej Goszczyński, Anna Ogonowska, Piotr Romanowski, Zdzisław Ryder, Piotr Wojtanek.

Wstrzymali się: Halina Kuch, Maria Minkowska, Krzysztof Piotrowski, Bogusława Towalewska, Katarzyna Wilczyńska.

Uchwała została podjęta większością głosów, podobnie jak ta dotycząca ulg. Wejdzie w życie 1 czerwca. 

(z)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (93)

fikfik

31 1

jak wam nie wstyd ???!!!! to się nam burmistrz trafił i radni, niech to szlag , czy ktoś ma nad tym kontrolę , ile śmieci miesięcznie te firmy wywożą z Wałcza tak naprawdę ? czy w ratuszu umie ktoś liczyć tak, żeby nie zabierać emerytom dziadowski grosz ? bo kto tu został 23:25, 14.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

a no fikua no fiku

8 3

takie miku ! Kogoscie sobie Kochani wybrali tego tez macie. 15:27, 15.05.2020


BeataBeata

24 4

Nie tylko burmistrz nam się trafił, ale również radni. Ci co wstrzymali się od głosu doprowadzili do takiej podwyżki. Ktoś kto nie potrafi poprzeć jednej ze stron powinien zrezygnować z bycia radnym bezradnym. Dzięki Bogu mój radny jest na właściwym stanowisku. Piotr dziękuję 00:31, 15.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Mieszkaniec Mieszkaniec

13 2

Mieliśmy kiedyś w czesniejszych latach własne wysypisko śmieci odpadów komunalnych byliśmy niezależni,niewiem dlaczego zamknęli ale domyslam się że chodziło o pieniądze to wtedy nie potrafili utrzymać naszego wysypiska to teraz ponosimy tego konsekwencje
BO PO CO BYĆ NIEZALEŻNYM JAK KONSUMENT I TAK ZAPLACI 06:14, 15.05.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

IzaIza

5 1

Rok 2012. Nowa ustawa. 08:21, 15.05.2020


MieszkaniecMieszkaniec

4 2

Iza być może, ale do ustawy można się dostosować tym bardziej mieliśmy wszystko 09:55, 15.05.2020


Monika Monika

24 5

Nie udolni włodarze miasta😠😠😠😠 żałuję że dostali mój głos. Za młody na rządy ten burmistrz i te jego kolesiostwo🤦🤦. Precz z tymi włodarzami!! 06:48, 15.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

OwsikOwsik

24 0

"Miasto bazuje na tym, jakie dane poda firma - mówił radny. - Żeby się nie okazało, że płacimy kilka razy więcej, bo za mieszkańców, którzy za śmieci nie płacą i płacimy za śmieci, których nie produkujemy, bo opieramy się na danych wykonawcy usługi" - bez komentarza, bo nawet mi się nie chce... 07:28, 15.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

!!!!!!!!!!!!

25 3

Powinniście się wstydzić, radni, którzy byli za podwyżką! Siedzą tacy na stołkach i nic dla innych nie robią. A ci, którzy się wstrzymali, są tak samo winni podwyżce Jak można w tak ważnej dla miasta sprawie nie określić swojego stanowiska??? WSTYD mi za takich bezradnych! 07:33, 15.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ŚmieciarzŚmieciarz

4 0

Wszędzie były lub zaraz będą podwyżki. W Mirosławcu płacimy 35 PLN A mamy firmę pod domami. U nas też mie było chętnych do udziału w przetargu. 08:24, 15.05.2020


WałczaninWałczanin

33 3

Ci oto towarzysze:Bartosz Ćmiel, Marek Giłka, Anna Korzeniewska, Andrzej Ksepko, Paweł Łakomy, Alfred Mikłaszewicz, Dariusz Szalla, Magdalena Świątkowska, Bożena Terefenko, Kamila Trojanowska to jest ich ostatnia kadencja, żaden poządny Wałczanin nie odda głosu dla tych osób. 07:48, 15.05.2020

Odpowiedzi:5
Odpowiedz

dsds

12 1

A pani Korzeniewska to się tak promuje na taką wspaniałą i mądrą a wyszło jaka jest. A Trojanowska kolejna. 12:13, 15.05.2020


QWQW

15 1

Trojanowska i Korzeniewska to wykładowcy na PWSZ, aż żal że studenci mają takich wykładowców. 12:14, 15.05.2020


omgomg

9 0

I Świątkowska do tego!! Niby taki społecznik...dla ludzi.... i co????? 19:16, 15.05.2020


zainteresowanyzainteresowany

6 0

Oooo! Trojanowska to chyba pierwszy raz zabrała głos, na kanapie w domu🙂 06:55, 16.05.2020


ulalaulala

5 0

Radny Piotrowski to też jakoś przysiadł na ...Czyżby przesilenie wiosenne??? A może zmęczenie materiału??? 18:18, 16.05.2020


WałczaninWałczanin

27 2

No i jest jeszcze jedna dość przykra sytuacja to parkomaty, kiedyś można było kupić bilet za 50 gr na 30 minut teraz towarzystwo wzajemnej adoracji wymyśliło że najniższy bilet to za 1 zł i to na 30 minut.
Wałczanie to też będą pamiętać przy wyborach.WOTUM NIEUFNOŚCI DLA BURMISTRZA I CAŁEGO SAMORZĄDU!!!!!!!!! 07:52, 15.05.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

WalczaninWalczanin

0 3

I to na 30min?moze na całą dobę według ciebie 22:14, 15.05.2020


do Walczanin22:14, 1do Walczanin22:14, 1

3 0

Nie, minimalna stawka to 1 zł na 30 minut wiec 2 zl na godzine czy gdzies ktos o tym pisał że podwyższają cene? Nawet jak tylko na 10 minut chcesz sie zatrzymać to musisz zapłacic za 30 minut.Ja olewam parkingi Urzedu Miasta wolę dac prywciarzowi koło orionu.Proponuję bojkot.Po za tym niektóre parkomaty mają złą godzine ..... 16:49, 18.05.2020


ZWAZWA

38 3

ROBIĆ REFERENDUM NAD ODWOŁANIEM BURMISTRZA I SAMORZĄDU!!! NOWE WYBORY!!!!!!!! 07:53, 15.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MieszkaniecMieszkaniec

14 0

Nie potrzebne wotum nieufności itp. Dla Burmistrza czy Radnych
Niech poprostu teraz się wykażą i otwórza znów Wysypisko Odpadów
Od kad Unia wprowadziła regorystyczne przepisy co do śmieci a zwaliła to na konsumenta to ceny rosną niemiłosiernie, w tym przypadku już niedługo a co niektórzy dziś będą myśleć czy zapłacić za wodę czy energię czy śmieci to jest aż, nie możliwe aby płacić tyle za śmieci co za zużycie wody czy prądu,
PAŃSTWO RADNI I PAŃSTWO BURMISTRZOWIE POMYSLCIE POWAŻNIE NAD ODTWORZENIEM ZNÓW WYSYPISKA ODPADOW W WAŁCZU
I WY ZAROBICIE NA KONTRAKTACH A MIESZKAŃCY BĘDĄ ZADOWOLENI PONIEWAŻ BĘDĄ MIEJSCA PRACY JAK I TANZSZA OPŁATA ZA SMIECI WYSTARCZY BYĆ "NIEZALEŻNYM"
Wiem łatwo się mówi ale od jeżeli Państwo nic z tym nie zrobicie to, nie będzie Odpadów Konsumenckich ponieważ ludzie zamiast kupić jedzenie to będą za parę lat płacić w tym tępię 100zl od osoby 08:07, 15.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

fikfik

12 1

Dlaczego mieszkańcy miasta nie wiedzą, że : Wysypisko Jest Czynne Codziennie i można Bezpłatnie wywieżć tam odpady ? można na przystankach takie plakaty umieścić i gdzie się da ,tablice w centrum przy Rzemiośle, można zatrudnić człowieka, który będzie kontrolował ilość zebranych odpadów, żadna filozofia , dobrego gospodarza nikt nie oszuka - dużo można tylko trzeba chcieć 08:09, 15.05.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

MieszkaniecMieszkaniec

7 2

To jeżeli jest otwarte to czas Reaktywowac wszystko a nie stawki podnosić 08:19, 15.05.2020


ŚmieciarzŚmieciarz

4 0

Nie przyjmą wszystkiego bo to punkt selektywnej zbiórki
08:25, 15.05.2020


WałczankaWałczanka

29 1

Ludzie tracą pracę co niektórzy mają mniejszą pensję z powodu koronawirusa A wy z dnia na dzień podwyższacie cenę za śmieci. Rodziny nie będą miały z czego żyć bo nie starczy bo takie drogie jest utrzymanie w Wałczu.... 08:16, 15.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KillbillKillbill

19 3

Nie zezwalam na wykorzystanie moich danych osobowych w celu dostarczenia mi informacji o podwyżce śmieci 😁😁😁 I co teraz cwaniaczku 😁😁😁⁉️ 08:59, 15.05.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

alaala

5 0

dobre 14:18, 15.05.2020


xxxxxx

4 1

Też nie zezwalam.Po za tym koperty są zabójcze wiec je nie odbiorę ze skrzynki. 08:23, 16.05.2020


burburburbur

25 1

Burmistrz Żebrowski na pewno się zapisze w historii miasta🤣🤣🤣👎👎👎 09:07, 15.05.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

ojoj

9 0

i to WWWWielkimi zgloskami 13:46, 15.05.2020


OtoOto

3 0

No jako kukiełka dziadka Pawcia 15:19, 18.05.2020


MieszkaniecMieszkaniec

20 1

Gdzie są kosze na odchody dla psów??? Sprzątam po swoim psie i muszę z workiem chodzić po całym osiedlu? Wstyd! 10:40, 15.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

K.gK.g

26 0

Czas na wybory, nowego burmistrza, bo ten to jakaś kpina😂 może tym razem ludzie rusza głowa jak pójdą głosować. Ci ci poparli podwyżkę i wstrzymali się od głosu śmiech na sali. Ludzie pamiętajcie o tym przy kolejnych wyborach. 11:05, 15.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MieszczuchMieszczuch

22 7

Wybraliśmy golca bez zaplecza politycznego wspieranego przez PO na burmistrza to mamy. Chcieliśmy być modni i wpisać się w trend antypis. Tylko że Wałcz to nie Warszawa czy Szczecin. Można było mieć burmistrza z PiS, wojewodę ale po co. No to teraz nie płakać tylko płacić i modlić się żeby to był koniec podwyżek. Miasto na granicy bankructwa, opłaty w górę o 100 procent, obwodnicy nie ma. To jest cena bycia w opozycji. Obudźcie się i głosujecie rozumem. W Wałczu jest potrzebny burmistrz z dojściem do rządowej kasy to będzie wysypisko, inwestycje i niższe podatki. A tak dali kilka stówek na pół kilometra asfaltu w centrum i mają nas w d.... Ale może pomoże pan Suski. O sorry zapomniałem on może już teraz tyle co ja a może i mniej. Powodzenia wałczanie. 12:48, 15.05.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

MieszczaninMieszczanin

0 5

Puknij się w łeb Wstyd być pisowcem. Jak znikną z powierzchni planety nie będzie takich ustaw bzdurnych jak ta śmieciowa i problem będzie rozwiązany 12:14, 16.05.2020


xxxxxx

7 0

masz racje tow.mieszczaninie, nie bedzie ..NIC! 14:07, 16.05.2020


MieszczuchMieszczuch

21 4

W uzupełnieniu poprzedniego wpisu dodam jeszcze że nasi radni i ich tłumaczenie jak to są za a nawet przeciw i jak nie chcą ale muszą nawet nie wymaga komentarza. Od razu widać że są tam po to żeby brać dietki a nie rządzić. Argument że im później tym drożej też z kosmosu. Porażka. ✌️ 12:53, 15.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

NeoNeo

0 1

Czy wiesz cwaniaku kto tę ustawę wprowadził na naszą udrękę ??? 12:17, 16.05.2020


ZielonyZielony

15 0

Mądrość naszych radnych , prezydentów , posłów , burmistrzów polega na podnoszeniu kosztów utrzymania obywatelowi , mieszkańcom miast i wsi .Woda , prąd ,podatki , śmieci jak długo ten Naród wytrzyma.Gdzie racjonalne rozwiązania na przyszłość.??? Acha na drugi rok znowu się spotkają i znowu zaczną wszystko podnosić.Brawo brawo brawo nieudaczniki. 13:40, 15.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

gtsgts

31 3

Chcieliscie Żebrowskiego to macie , niech wraca plywac żagłoweczka 14:00, 15.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

nie na tematnie na temat

17 5

Ogonowska poważnym tonem apeluje o trochę kultury. Koń by się uśmiał 🤣 16:32, 15.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ixiixi

4 3

Raczej histerycznie oburzonym. 20:45, 15.05.2020


FUFU

17 2

TO MIASTO ZAWSZE BYŁO NĘDZNE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 18:04, 15.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

anyany

7 23

Co wy tu piszecie.. ludzie.. PiS iory rozdają na lewo i prawo, rezerwy świecą pustkami o czym przekonamy się dopiero, gdy wejdzie nowe na stołek i przeanalizuje budżet panstwa. Jesteście jak ociemniali, liczycie na branie, nie myślicie, że trzeba dawać. Ehh, ciemna masa. Tak, zostańcie przy swoich teoriach- już i tak jesteśmy z ręką w nocniku. Tutaj nawet podwyżka śmieci nie pomoże.. Ave jarek, Ave Duda może przez życie na socjalu przesliznac się uda 18:31, 15.05.2020

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

anyany

1 12

A, dodam jeszcze jedno. Zarabiamy z mężem po 3 tys miesięcznie. Płacimy rachunki-przed czasem właściwie, a nawet z nadwyżka. I w grudniu gdy trzeba robić prezenty nie oplacamy nic. Bo się uzbierało wcześniej:) Odkładamy tysiąc z tych 6 tys z wyplat. Jest na wakacje za granicą i drobne remonty. Ubrania kupujemy najczesciej na promocji. ZAWSZE jak ktos z mojej rodziny chce coś na zakup to mowie, ze nie mam ;) pozniej kombinuje i spelniam po malu i male zachcianki. Jestesmy szczesliwi. Dzis kupilam 3 masla w biedrze po 2.25 :D
500 plus odkładamy na konta naszych dzieci i odkąd istnieje program mamy odłożone po 15 tyś dla maluchów. Zgadzamy się z podwyzkami, bo bez tego Państwo nie istnieje. I tak dziala Państwo PO
A PiS daje... daje...daje... I tylko ja mam po 15 tyś na koncie dzieci :D 19:49, 15.05.2020


xxxxxx

11 0

Zmień psychiatrę bo ten Cię oszukuje. 08:19, 16.05.2020


Jacie kręcęJacie kręcę

2 1

Zarabiacie po 3 tys. miesięcznie??? Przecież za takie grosze nie da się wyżyć nawet jednej osobie!! Ja w zeszły tygodniu za buty dałam 1800. Nie wierzę!!!! 18:25, 16.05.2020


mietekmietek

0 0

ehhhh pani redaktor z ekstra Wałcza..... 23:05, 22.05.2020


MaciekMusiAbdykowaćMaciekMusiAbdykować

22 2

Już na starcie gość był dla mnie niewiarygodny głosząc , że bezpartyjny....ze stojącym za nim pawełkiem.
Dlatego od pewnego czasu nie głosuję w jakichkolwiek wyborach, bo zawsze jest to samo. Na początku super, a później kolesie w koło i decyzje średnio dobre dla...,.NAS . 19:16, 15.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jaja

5 8

Tak, nie głosuj. Na pewno będzie dobrze. Zostań w domu. Bądź biernym, a na pewno będzie po twoje myśli. 19:34, 15.05.2020


Wszystkich wycyckałaWszystkich wycyckała

6 10

Głosujcie na Kidawę albo Błońską.😂😂😂 19:48, 15.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

wyborca POwyborca PO

6 8

i to oboma rencami! 19:53, 15.05.2020


WalczninWalcznin

24 0

Pytanko czy ktoś wie o ile spadła dieta radnego skoro sesje w domach to rozumiem że spadly 21:26, 15.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WalczaninWalczanin

11 1

Żarcik dorzućmy po zecie na śmieci i zwrócimy radnym za prąd i MB należy się +dietka oczywiście myślę że do dietki też coś dorzućmy przecież koronawirus to po dwa zetki do podwyszonych śmieci i będzie ok 21:37, 15.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WalczaninWalczanin

14 1

Jestem za a nawet przeciw ale jednak wstrzymam się od glosu 21:39, 15.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MikiMiki

27 4

Z 20zł na 35zł, i oni nazywają do podwyżką, to złodziejstwo w biały dzień, no ale zachciało się wam burmistrza z PO. To tak jak za Tuska, w budżecie brakowało to sięgał do kieszeni podatników. 22:16, 15.05.2020

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

KatiaKatia

13 1

Brakowało w budżecie, bo sami nakradli 07:00, 16.05.2020


xxxxxx

12 1

w końcu zakup i utrzymanie nowej skody kosztuje 08:17, 16.05.2020


ktośktoś

2 1

Ale niektórym to pasuje! Nic nie mieli i siedzieli cicho, teraz coś mają, to nie potrafią z tym żyć! Zabrać wszystko, wszystkie profity jakie dał rząd i wtedy wszyscy będą szczęśliwi!!! Ha, ha ha 17:56, 16.05.2020


NoNo

17 0

To rozumiem
35 zł x 25000 +-ludności Wałcza=10.500mln.zl. Za 12 miesiecy/rok
Jak ogladalem radę a oglądałem śledziłem od 2 miesięcy jak debatowali nad śmieciami mówili o 7,8 może i nawet 9 mln jak pamiętam
To rozumiem że firma odbierająca Odpady będzie sama segregować śmieci za tą cenę tak, ponieważ będziemy płacić 2x tyle co mówił jeden z radnych jak w Czaplinku 18zl,to rozumiem Czaplinek jest jakieś 35 km od wałcza i to jest innne państwo tak 08:03, 16.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

xxxxxx

13 3

W Czaplinku widocznie większość w samorządzie nie są fanatykami KO 08:16, 16.05.2020


WalczniWalczni

2 2

Czy ktoś się orjetuje czy przyjmna styropian na wysypisku 08:50, 16.05.2020

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

PiterPiter

6 0

Przyjmują, wywoziłem miesiąc temu. 22:44, 16.05.2020


JoannaJoanna

0 2

Lasy chyba przyjmuja , widzialem gdzies skladowisko na polanie. Ps Dosc dyktatury kobiet ! 13:06, 17.05.2020


WalczninWalcznin

0 0

Piter dzięki za info 15:33, 17.05.2020


bleble

26 2

Chodzą pogłoski ,że radni w Wałczu zwariowali a szpitale pozamykane i co teraz ?? 12:26, 16.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

psychopsycho

13 1

Na szczęście nie wszyscy!!! A dla tej 10-tki radnych, którzy głosowali za podwyżką miejsce się znajdzie :) 17:47, 16.05.2020


BartoszBartosz

24 1

Boże co za ludzie. Cały świat zmaga się z recesją, ludzie tracą pracę lub obcina się im pensje, a nasi rzadni podwyższają śmieci. Pytam się was mega ekonomiści z rady: czy ktoś zadał sobie chociaż trud, żeby sprawdzić rachunek ekonomiczny firmy bo wydaje mi się, że nadeszły dla niej żniwa. Paliwo po 4 złote, tarcza dla pracowników + zwiększona opłata: marża jak talala. Nie dam się rznąć w ... i się wypisuje. Sam będę utylizował śmieci. 15:42, 16.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

UMUM

9 1

Przecież w UM nikt nie zadał sobie żadnego trudu, aby cokolwiek zweryfikować. Radni tłumaczyli, przekonywali, a tam jak grochem o ścianę! 17:50, 16.05.2020


XYZXYZ

23 3

Do samorządowców: Proszę nnie wysyłać śmiercionośnych listów do mnie bo od kiedy dowiedziałem sie że listy są śmiercionośne a listonosze wysłanikami śmierci to nie wybieram listów ze skrzynki. 17:04, 16.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

kontrabandakontrabanda

15 6

Maćku, Adamie !!!
Żebyście chociaż marinę z prawdziwego zdarzenia zdążyli wybudować. Dostosujcie MOSiR dla żeglarzy. Młodzież czeka!!! Jak nie ma kasy to może jakieś partnerstwo publiczno-prywatne? Odpowiednie rozwiązania prawne i ślad po waszej kadencji zostanie. ahoj 19:58, 16.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

żeglarzowatyżeglarzowaty

6 0

Tu walka o przeżycie a ty o marinie ? Na Bytyniu już nikomu nie chce się żeglować 08:00, 17.05.2020


jogijogi

19 4

Spotkanie Grupy Bilderberg, która uważana jest przez niektórych jako ponadnarodowa organizacja próbującą tworzyć rząd światowy, rozpocznie się 30 maja w szwajcarskim Montreaux. Polaków reprezentować będzie były szef MSZ Radosław Sikorski, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i prezenterka TVN Jolanta Pieńkowska. Głosujcie durnie na Czaskowskiego, zrobi nam ZSRR - Europa, zrobi nam następny rozbiór Polski a tak niedawno odzyskaliśmy naszą Polskę !!!! Niech *%#)!& razem z naszym burmistrzem i jego "opiekunem" Pawełkiem !!!!!! 22:06, 16.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

WalczaninWalczanin

1 4

Jogi co ty bierzesz skąd te teorie? 17:22, 17.05.2020


antyanty

20 2

Gminę Mirosławiec ( na terenie której znajduje się wysypisko odpadów m.in. z Wałcza) obsługuje Alwater Piła (!) z wysypiskiem w Kłodzie k. Piły. Odległość ok. 60 km w jedną stronę, cena na 2020 r. - 27,00 zł od mieszkańca. Gminę wiejską Wałcz obsługuje również Alwater. Stawka w tej gminie jest jeszcze chyba nie zmieniona i wynosi 18 złotych od osoby (ustalono ją w 2019 r.). Radni wałeccy budzą się z letargu i podkreślają brak działań kontrolujących ilości odpadów, a co zrobili w tej materii do tej pory? Bezkrytycznie wydaje się nie swoje pieniądze. Brakuje to mieszkańcy dołożą bez wysiłku ratusza. Z tego co czytam, wynika że dane do przetargów podawał wykonawca zamówienia (!) 08:54, 17.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

hmm..hmm..

9 3

Skąd te oburzenie, pamiętam jaka była radość i wszechobecne poczucie sukcesu po pokonaniu kontrkandydata z wiadomo jakiej partii, jak obecny burmistrz wygrał wybory, a teraz płacz i narzekania..... 14:34, 18.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

WalczaninWalczanin

4 2

Stąd że ludzie się mylą ja w tej sprawie akurat nie 14:52, 18.05.2020


OtoOto

11 3

Wszyscy tylko narzekają, że drogo i nikt nic z tym nie robi . Zrobić referendum i cała rada- sio fora ze dwora . 15:13, 18.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

DSDS

8 1

Wy płaczecie u siebie w Wałczu ale nie jesteście jedyni. W Człopie to jest wesoło, burmistrz ciągle płacze, że nie ma pieniędzy, wydają na prawo i lewo, zatrudniają swoich, robią sztuczne etaty w urzędzie, opiece i domu kultury i są efekty. Nauczyciel nigdy!! nie powinien być burmistrzem. To samo zastępca w Człopie, na czym się zna? 16:03, 18.05.2020

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

dddddd

6 2

Podsumuję WIDZIAŁY GAŁY NA KOGO GŁOSOWAŁY i najwazniejsze ze NIEM SĄ Z PiS-UTeraz siedzieć na duxe i bulić 16:55, 18.05.2020


RGDRGD

8 1

Przecież to było jasne, że oni na początku roku nie będą mieli kasy. W tym urzędzie pracują miernoty z burmistrzem, zastępcą i księgową na czele. 17:58, 18.05.2020


RTSRTS

4 1

Człopa wybrała gamonia i ma, tak samo Wałcz. 12:28, 19.05.2020


WalczaninWalczanin

1 1

Na burmistrzu to wystarczy 14:24, 19.05.2020


czarnyczarny

11 1

A ja myślałem, że to miasto miało jedno dno i się go częściowo pozbyliśmy w ostatnich wyborach, teraz widzę zadziwiające podobieństwo związane z historią Jeziora Zamkowego, historią o podwójnym dnie, jeszcze wirów brakuj ale coś mi mówi, że się pojawią. A tak na serio, to może w końcu jakieś testy by się przydały dla osób pracujących w urzędach Wałcza? Bo jak narazie to wygląda na to, że obowiązkowy jest tylko egzamin ze znajomości książki telefonicznej i obsługi kontaktów... 19:27, 18.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KazikKazik

19 1

Panie burmistrzu! Czy podnosząc ceny za śmieci, twój ból jest większy niż mój? 23:36, 18.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MieszjaniecMieszjaniec

11 1

Nam nadzieję że będą mieli tyle sumienia
Aby było im wstyd teraz mieszkańcom w oczy spojrzeć, nie dociera to do mnie ze u nas 35 zł a u sąsiadów czy to w gminie czy niedaleko nas po 15 czy 18 zl
I Proszę nie tłumaczyć się ponieważ nigdy nie sądziłem że kiedyś będę tyle płacił za odpady było kiedyś 8 zł no 15 a 20 niech będzie ale 35 Masakra
06:26, 19.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

obserwatorobserwator

9 1

18 zł w Czaplinku, 35 zł w Wałczu.Przyłączyć Wałcz do Czaplinka i problem zniknie.
A tak poważnie coś tu nie gra z poziomem zarządzania miastem. 08:56, 19.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WładekWładek

2 0

Podstawowa sprawa przeprowadzić rozeznanie w podobnych gminach w sprawie ilości odpadów. Da to możliwość porównania i podjęcia odpowiednich działań. Ponadto 24.000 mieszkańców a deklaracji 19.000, a co z 5.000 mieszkańców, przecież chyba bez problemu można ustalić kto nie złożył deklaracji. Wysypisko śmieci zostało oddane do użytku w 1993r i było przewidziane na 20 lat z możliwością dalszej rozbudowy. 20:08, 19.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WałczaninWałczanin

15 0

Do Kazika. Ból pana burmistrza jest mniejszy niż nasz, dlatego podniósł opłaty za śmieci. 20:48, 19.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

tubylectubylec

6 0

na 20.01.20 23852 mieszkańców x 35 = 834820 x 12= 10 017 840 a na sesji było coś około 8,5 9 milionów dla nierobów 0,5 bańki a reszta dla bezradnych 16:17, 20.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

DRTDRT

5 0

W Człopie chcą uiszczania za pracowników zagranicznych oraz studentów. I tu jest zasadnicze pytanie, czy pani burmistrz płaci za Grzesia opłatę za śmieci? 14:59, 21.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

wywalić burmistrzawywalić burmistrza

8 0

Niech sobie radni w tych pust...łbach posprzątają śmieci!!!! 19:07, 21.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Intruzja Intruzja

11 0

Wstyd , i wielkie chamstwo żeby w tak trudnym okresie dla wielu osób , nie tylko rodzin wielodzietnych ale samotnych którzy borykają się z wieloma problemami podwyzszac cenę za wywóz śmieci , osoby samotne mają o wiele gorzej niż rodziny wielodzietne , bo one mają 500 plus , kraj w recesji a tu podwyżki , nigdy nie zagłosuje na wielu radnych , przede wszystkim na tych co byli za podwyżka śmieci , co niektórzy przyssawki się do swoich fotelu na wieczność , obnizcie sobie diety bo nie zasługujecie na nie , nie myślicie o ludziach z najniższej kasty tylko o sobie , pamiętajcie , wszystko ma swoje granice 22:49, 22.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz