Zamknij

Trzy opcje w Nakielnie

21:27, 13.04.2021 | M.K
Skomentuj
REKLAMA

Przed żeglarską przystanią Armatorskiego Klubu Żeglarskiego w Nakielnie znajduje się sporej wielkości działka, którą AKŻ od 30 lat dzierżawi od gminy. Obecnie wójt chce ziemię sprzedać, część radnych jest temu przeciwna, a działacze AKŻ - tu chcą nadal działkę dzierżawić, lecz na zmienionych zasadach.

Działka znajduje się przy wjeździe do bazy AKŻ, jest w dwóch częściach i łącznie zajmuje obszar ok. 2,4 ha. Umowę dzierżawy na czas nieokreślony zawarto w latach dziewięćdziesiątych, a AKŻ jako stowarzyszenie płaci około 2 tys. zł rocznie.

- Uważam, że tę ziemię można sprzedać za całkiem niezłą cenę - twierdzi wójt gminy Wałcz Jan Matuszewski. - Chodzi tu o około 346 tys. zł. Oczywiście w przetargu mógłby uczestniczyć również AKŻ. Obecnie jest hossa na ziemię, ludzie chętnie kupują, uważam, że za rok, dwa gospodarka może spowolnić, zainteresowanie ziemią spadnie, więc teraz jest najlepszy czas na sprzedaż. Ta działka jest zablokowana, my na niej niewiele możemy zrobić i od 30 lat otrzymujemy około 2 tys. zł za dzierżawę. Czyli musimy czekać ponad 150 lat, aby otrzymać kwotę, za jaką chcemy ziemię sprzedać. Podczas poprzedniej sesji poproszono mnie, abym zdjął z porządku obrad punkt dotyczący sprzedaży, a radni pojadą do Nakielna i przyjrzą się sprawie na miejscu. I od tego się zaczęło. Zgadzam się, że mamy nadwyżkę, lecz to my swoją pracą w urzędzie tę nadwyżkę wypracowaliśmy, to są środki budżetowe i niech radni nie przypisują sobie rzeczy, które zrobili pracownicy i ja osobiście. Pieniądze nie są nam obecnie na gwałt potrzebne, jednak jeżeli można sprzedać ziemię za tak dobrą cenę, to dlaczego nie można tego zrobić?

Odmienne zdanie niż wójt, ma część radnych z przewodniczącym Rady Gminy na czele, twierdząc, że sprzedaż jest ostatecznością i można się zastanowić nad innym pomysłem wykorzystania tej działki.

- Jestem sceptycznie nastawiony do sprzedaży tej ziemi - powiedział przewodniczący RG Robert Gąsiorowski. - Nie jest najlepszym pomysłem - kiedy mamy nadwyżkę w budżecie  - sprzedaż działki w Nakielnie. Jeżeli będziemy klepać biedę, wtedy można myśleć o zbyciu, należy więc poczekać, a jeszcze się nie zdarzyło - nawet w czasie kryzysów - aby ziemia staniała. Działki w Nakielnie o powierzchni 4 arów „chodzą” po około 40 tysięcy. Jeżeli naszą ziemię podzielimy na takie działki i sprzedamy, łatwo policzyć, ile na tym zarobimy. Sprzedaż to ostateczność, jeżeli są potrzebne środki na jakiś konkretny cel, to owszem można sprzedać, lecz tak bez celu, po co? Ponadto warto się zastanowić nad pomysłem jak tę działkę wykorzystać. Może ktoś ma pomysł, aby zagospodarować ziemię i mieć z tego korzyści. Należy o tym również porozmawiać.

Trzecią opcję, co zrobić z działką w Nakielnie, mają działacze AKŻ. Pokrywa się ona z opcją przewodniczącego, lecz zostawia również furtkę dla koncepcji wójta, więc może okazać się najlepsza.

- Głównie chodzi nam o to, aby umowa dzierżawy była na czas określony, powiedzmy 20 - 30 lat - wyjaśnia długoletni prezes AKŻ, Waldemar Wróblewski. - Obecną umowę na czas nieokreślony można wypowiedzieć bez żadnych skutków. Na przykład gdybyśmy na tej działce postawili płot, to w momencie wypowiedzenia, nikt nam nie zwróci kosztów naszej inwestycji. A kiedy będzie obowiązywać dzierżawa na czas określony, w momencie jej wypowiedzenia wszystkie nakłady, jakie poniesiemy, będą musiały zostać nam zwrócone. Oczywiście nie będziemy mogli niczego postawić bez zgody właściciela, więc duży hotel na pewno tam nie powstanie. Chodzi raczej o niewielkie inwestycje, hangary, utwardzenie terenu, czy wiatę na jachty. W takiej sytuacji wilk jest syty i owca cała. Ziemia nie zostanie sprzedana, tak jak chce część radnych, jednak wójt będzie mógł wypowiedzieć umowę i po spełnieniu pewnych warunków sprzedaży dokonać.

Wszystko rozstrzygnie się już 29 kwietnia podczas sesji Rady Gminy. Wtedy odbędzie się dyskusja nad projektem uchwały o sprzedaży. Około tygodnia wcześniej sprawa będzie poruszana w czasie obrad komisji i wtedy zobaczymy która koncepcja zdobyła większość głosów. Jednak już teraz zarząd AKŻ’90 Wałcz wystosował za naszym pośrednictwem list otwarty do wójta, radnych i mieszkańców gminy. Treść w całości można przeczytać pod tym tekstem.

piotr

ZGODA BUDUJE!

List otwarty do Wójta Gminy Wałcz, Radnych Rady Gminy Wałcz

oraz Mieszkańców Gminy

Szanowni Państwo !

Władze Gminy Wałcz od zawsze doceniały i wspierały wkład członków Klubu AKŻ’90 w kształtowaniu udostępnionej dla mieszkańców Gminy wspólnej przestrzeni zagospodarowanej jako baza żeglarska AKŻ’90 w Nakielnie.

            Z ogromnym zainteresowaniem przeczytaliśmy artykuł opublikowany w Pojezierzu Wałeckim nr 13/2021 pt. „Żeby dwoje chciało naraz”.

            Cieszy nas bardzo złożone przez pana  Jana Matuszewskiego  - Wójta Gminy Wałcz publiczne zapewnienie o woli zbycia części dotychczas dzierżawionego terenu w Nakielnie na rzecz AKŻ’90 Wałcz. Oczekujemy wszakże na podjęcie konkretnych działań w tej sprawie.

            Pragniemy podkreślić, iż Klub AKŻ’90 już niemalże rok temu, w czerwcu 2020 r. wystąpił do wójta Gmina Wałcz oraz imiennie do każdego z Radnych o podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie części ww. terenu w  trybie bezprzetargowym  – co jest możliwe i prawnie dopuszczalne w świetle art. 37 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz. U z 2020 r., poz. 65) – na cele niezwiązane z działalnością zarobkową.

Mamy również nadzieję, iż takie rozwiązanie może uzyskać akceptację Rady Gminy, zważywszy na uprzednie podjęcie (jednogłośnie) przez Radę w analogicznej sprawie uchwały nr XX/135/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w zakresie udzielenia wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie  działek gruntu położonych nad jeziorem  w Zdbicach na rzecz innego Stowarzyszenia – Polskiego Związku Wędkarskiego.

Tym niemniej pragniemy zauważyć, iż dotychczas Wójt Gminy Wałcz nie przedłożył Radzie projektu takiej uchwały, natomiast podobno w porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy Wałcz ma się znaleźć po raz kolejny projekt uchwały przewidujący zbycie ww. nieruchomości w drodze przetargu, co wydaje się wskazywać na wolę zbycia ww. terenu deweloperowi z perspektywą rozparcelowania terenu na niewielkie działki rekreacyjne, na które stać będzie jedynie najbogatszych.

Pragniemy więc zadać publiczne pytanie: Jakie są rzeczywiste intencje władz Gminy Wałcz? Czy jest to wola dalszej współpracy z AKŻ’90 dla dobra społeczności lokalnej -  utrzymanie przystani oraz publicznie dostępnej plaży z pełną infrastrukturą, promocja Gminy Wałcz w ogólnopolskich mediach czy?   Odpowiedzią na tak postawione pytanie będą Państwa decyzje podjęte na najbliższej sesji Rady Gminy Wałcz.

Klub AKŻ’90 złoży – jako organizacja społeczna  – projekt stosownej  uchwały wraz wnioskiem o zamieszczenie głosowania w tym przedmiocie na sesji Rady.

Chcemy zapewnić, iż intencją powołanego w ww. publikacji prasowej spotkania z radnymi, w którym - notabene - aktywny udział brał Wójt Gminy Wałcz Jan Matuszewski,  było omówienie aktualnej sytuacji i perspektyw dalszej współpracy, nie zaś „torpedowanie” planów zbycia nieruchomości na rzecz AKŻ’90 Wałcz, gdyż projekt takiej uchwały nie został dotąd nigdy wprowadzony do porządku obrad sesji Rady Gminy.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, iż dotychczasowa umowa dzierżawy gruntu, którą wypowiedzieć można bez wskazywania powodów praktycznie w każdej chwili, uniemożliwia zainwestowanie w zagospodarowanie ww. terenu i budowę infrastruktury dostępnej dla mieszkańców skoro teren ten praktycznie w każdej chwili może zostać zbyty jakiemuś inwestorowi.

Jako Klub AKŻ’90 chcemy zainwestować w ten teren – rozbudowując i modernizując dotychczasową infrastrukturę turystyczną i sportową udostępnioną dla Mieszkańców Gminy, tak aby Nakielno stało się prawdziwą „Perłą Pojezierza Wałeckiego” i powodem do dumy Mieszkańców Gminy Wałcz.

W aktualnym stanie prawnym jest to z ww. przyczyn niemożliwe. 

Miejsce to zostało wysiłkiem członków Klubu - przy niezwykle przez nas docenianej współpracy Władz Gminy Wałcz  - przekształcone zostało z zaniedbanego ośrodka w ulubione miejsce rekreacji i wypoczynku mieszkańców  Gminy Wałcz,   udostępnione  im powszechnie i nieodpłatnie.

Baza Żeglarska AKŻ’90 w Nakielnie służy zarówno członkom Klubu, jak i osobom niezrzeszonym  jako miejsce cumowania łodzi, z punktu zaś widzenia mieszkańców Gminy stanowi jedyną położoną na terenie Gminy plażę, w której zalety czystej wody jeziora Bytyń Wielki połączone są z zadbanym i czystym terenem udostępnionym do plażowania, funkcjonującą wypożyczalnią sprzętu wodnego oraz  pełnym zapleczem sanitarnym i gastronomicznym.

Ufamy, iż ten stan rzeczy jest doskonale znany nie tylko Mieszkańcom Gminy Wałcz, lecz również Radnym Gminy Wałcz, gdyż niejednokrotnie mieliśmy przyjemność widzieć Państwa Radnych korzystających z uroków naszego ośrodka, czy też kibicujących pociechom stawiającym pierwsze kroki w żeglarskim „fachu” w ramach organizowanych przez klub bezpłatnych szkoleń.

Nie bez znaczenia jest również rola ww. ośrodka dla promocji Gminy Wałcz, którą jako AKŻ’90 rozsławialiśmy przy okazji licznych imprez organizowanych w Bazie Żeglarskiej AKŻ’90 w Nakielnie, w tym imprez relacjonowanych przez ogólnopolskie media. Wspomnieć tu należy audycję „Lato z Radiem” radiowej Jedynki z roku 2016, program „Najpiękniejsze miejsca w Polsce”  realizowany w czerwcu 2019 r. i „Miasteczko RMF” realizowane przez w radio RMF FM w lipcu 2019 r. 

Gorąco pragniemy aby ten stan rzeczy trwał nadal i nasza współpraca umożliwiła podjęcie kroków mających na celu dalszy rozwój ośrodka, ku zadowoleniu mieszkańców Gminy.

Wymaga to jednak świadomej i przemyślanej decyzji władz Gminy określającej zasady dalszej współpracy – czy to na zasadzie zbycia części dotychczas dzierżawionego terenu czy tez jego wieloletniej dzierżawy – co pozwoli klubowi na zaangażowanie środków finansowych i społecznej pracy członków klubu na rzecz  dobra wspólnego.

Sprzeciwiamy sie natomiast stanowczo sprzedaży tego terenu prywatnemu inwestorowi w celach deweloperskich, gdyż teren zostanie wówczas bezpowrotnie utracony przez Mieszkańców Gminy Wałcz na rzecz wąskiego grona nabywców wydzielonych działek.

To od Was – Szanowni Radni, Szanowny Wójcie  – i Waszych decyzji zależy los tego ośrodka.

Prosimy! Podejmując decyzję, nie zapominajcie o Mieszkańcach Gminy Wałcz oraz o trzydziestoletniej współpracy w z klubem AKŻ’90.

Z poważaniem

Zarząd AKŻ’90 Wałcz

(M.K)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (88)

PlazowiczPlazowicz

13 26

Syf, brud i komuna. Sprzedać to, może ktoś zadba o ten teren i zrobi ośrodek z prawdziwego zdarzenia 21:52, 13.04.2021

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

Ania Ania

22 5

Jest zadbane, darmowe toalety, czysta plaża, ogólnodostępne. Sprzedawanie wszystkiego na zasadzie że może będzie lepiej to głupota 22:18, 13.04.2021


MegiMegi

4 1

Ośrodek z prawdziwego zdarzenia będzie dla wybrańców, kogo na to stać, takie rzuczki jak ja mogą wtedy zapomnieć o Nakielnie 14:10, 14.04.2021


józekjózek

3 0

trzeba wiedzieć , że ośrodek leży na terenie ścisłego rezerwatu i ingerencja na danym terenie jest bardzo ograniczona. 17:39, 14.04.2021


LeosLeos

8 32

Niech sprzeda sie razem z ta dzialka i bedzie z glowy... Kto jest za, to lapka w gore 22:06, 13.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Merlin Merlin

16 2

Polityka sprzedawania wszystkiego już wychodzi bokiem. To myślę ie bardzo nie perspektywiczne 22:21, 13.04.2021


Plażowiczka Plażowiczka

35 6

Gdyby nie żeglarze, to miejsce by nie istniało. Nie dziwię się że nie inwestują w nie swoje, ale dzięki bazie żeglarskiej to miejsce żyje. Plaża jest oblegana, a moje dziecko dwa lata temu na, dzień dziecka krzyczało z radości jak piraci wpływali. Żeglarze są sprawdzeni, od lat, przyjdzie ktoś inny, nowy, zrobi prywatę dla bogaczy 22:14, 13.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

K. K. K. K.

8 3

Szkoda żeby taki klub z tradycjami nie miał swojego miejsca 22:36, 13.04.2021


xxxx

13 2

Gołębiewski niech tam stanie, wybetonuje brzeg , trawę i drzewa, będziecie mieli rozmach po polsku 22:23, 13.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Plażowicz Plażowicz

26 2

Tylko kto na tym skorzysta... Bo napewno nie mieszkańcy. Przyjedzie warszawka i tyle z dobrego 22:27, 13.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

UżutkownikUżutkownik

7 2

Oby tak się nie stało🙉 22:29, 13.04.2021


BenyBeny

21 2

Uwaga ekipa szykuje się wał i Janek zna już jego przebieg. Tylko mydłem żucają żeby nie bolało 23:06, 13.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Bania Bania

3 1

Tak to pewne wójt już komuś obiecał tą ziemię inaczej by się tak nie napalał 20:46, 14.04.2021


plażowiczplażowicz

28 6

Żeglarze z Nakielna to grupa ludzi, którym jeszcze się chce coś zrobić dla Nakielna. Przypomnijcie sobie, jak tam wyglądało kilkanaście lat temu, a jak wygląda teraz. To wszystko powstało przy ich zaangażowaniu i własnego wolnego czasu i niemałych pieniędzy. Wiadomo, że toalety i baza noclegowa przypominają słusznie minioną epokę, ale niby dlaczego żeglarze mają inwestować w coś, co nie jest ich, a każdy chciałby z tego korzystać ? Niech radni i wójt znajdą rozsądne rozwiązanie, żeby mieszkańcy Wałcza i okolic mieli super miejsce do wypoczynku, o które żeglarze będą dbali jak o swoje. Gdy będą " u siebie ", na pewno ośrodek wypięknieje , żeglarze będą mieli swoje miejsce na Ziemi, a turyści super miejsce na wypoczynek. Wtedy wszyscy będą zadowoleni. 00:36, 14.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Zbigniew Zbigniew

14 3

Kilkanaście lat temu, a nawet 20 lat temu to były krzaczory, nieużytki i w ogóle wojsko chciało wszystko zniszczyć. No tylko dzięki żeglarzom to miejsce wygląda jak wygląda, nie raz widziałem jak tam sprzątają i naprawiają i budują pomosty. Wyręczyli gminę, co fakt to fakt. 00:57, 14.04.2021


PrawdaPrawda

17 8

Zobaczcie kto jest w zarządzie tego klubu (wystarczy sprawdzić w KRS ) 🙂 Nie sprzedawać . 05:15, 14.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

JaJa

0 0

A kto jest? Bo nie chce mi się sprawdzać 18:47, 15.04.2021


MegalomaniaMegalomania

16 1

Megalomania Wójta jest porażająca - ja wszystko zrobiłem, wszystko to są moje zasługi. Jakoś się nie chwalił, gdy okazało się, że gmina Wałcz miała jedno z ostatnich miejsc wśród gmin w Polsce w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Skoro w Gminie jest dużo środków to po co się starać o środki zewnętrzne - i tak starcza na wszystkie moje zachcianki (patrz "pomysły"). 07:53, 14.04.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

KarolaKarola

3 6

2tys rocznie ,to jakaś kpina 😤😲 08:35, 14.04.2021


Do KarolaDo Karola

6 2

To niech Pani zapłaci więcej i zajmie się tym tak, by każdy dalej nieodpłatnie mógł korzystac 14:07, 14.04.2021


dychadycha

10 11

taka kwota 2 tys.zł za dzierżawę rocznie, to chyba jakiś żart ? 20 tys. rocznie to raczej byłoby rozsądne , zrobić przetarg na dzierżawę i luz 07:58, 14.04.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

i co by to dało?i co by to dało?

12 3

Dzięki niskiej opłacie za dzierżawę każda osoba odwiedzająca to miejsce może ZA DARMO korzystać z plaży, parkingu, WC, pomostów itd. Czy woli Pan jednak płacić za korzystanie z tych wszystkich rzeczy? 12:39, 14.04.2021


HubertHubert

4 1

No tak, gmina dostaje 2 tysiące za to, że nic nie musi robić, jeszcze są wyręczani. Zależy kto jak na to patrzy 14:05, 14.04.2021


rakietarakieta

9 9

Stowarzyszenie Akż wyraża chęć wzięcia udziału w ewentualnym przetargu!! a skąd ma 340tyś? Najpewniej zrobią zbiórkę wśród swoich członków lub pożyczą od jakiegoś biznesmena. I finał będzie taki że jak kupią to sami między sobą podzielą i każdy z nich dostanie świetną nieruchomość za 15-20tyś. Też bym chciał. 08:32, 14.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Plażowiczka Plażowiczka

4 0

Ja tam w kieszeń nikomu nie zaglądam, ale na prawie się znam i jakby to tak działało to by nic już wspólne nie było. I każdy by tak sobie kupował itd. Co się z drugiej strony dziwić, gro ludzi zaangażowanych od lat, a teraz chce się ich przepędzić, jakby coś złego zrobili. Też bym robiła wszystko by nie stracić, ale też nie inwestowała bym nie w swoje. Było dobrze, jest dobrze, po co to zmieniać, niech se dalej dzierżawią, wszyscy mają z tego pożytek, gmina nawet palcem nie musi ruszać, a korzystają wszyscy 14:01, 14.04.2021


AdamAdam

5 19

Dać dalej dzierzawoć kubowi ale za conajmniej 50 tysi rocznie
To nie są biedacy .obecna dzierżawa to kpina. Brawo wójt 08:45, 14.04.2021

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

PytaniePytanie

7 1

A nie lepiej od razu 100?ironia! Jakoś pracy gminy i wójta tam nie widać, samo wszystko się zrobiło.. I za darmo . No co za myślenie... I jeszcze nie h ktoś płaci, a wszyscy skorzystają 13:55, 14.04.2021


AnnaAnna

6 1

Puknij się w głowę... Kto normalny zapłaci taką dzierżawę? Wartość klubu to nie jest suma wartości członków chociażby byli milionerami. Ale jeśli chcesz mieć wstęp do toalety za 10 zł to takie myślenie jest zasadne. Parking za 50 zł? Proszę bardzo... Przez ludzi zawistnych i o ograniczonym sposobie myślenia to nigdy nie będzie lepiej... 16:26, 14.04.2021


cxwcxw

1 1

Masz racje to biedacy byli a teraz sa cwaniacy bo dorwali sie do koryta.Pamietam jak burmistrz jezdzil jeszcze przed wyborami go na burmistrza starym rowerem;);) 14:51, 16.04.2021


ObajtegObajteg

8 15

Na stronie tego stowarzyszenia jest lista członków: http://akz90.com.pl/o-nas
a na niej burmistrz, vice burmistrz, brat burmistrza z żoną i ojciec burmistrza, prokurator, itd:
myślę, że nic więcej nie trzeba dodawać...... 09:05, 14.04.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

działaczdziałacz

7 5

No tak, długa lista osób zaangażowanych od dawna w rozwijanie społeczności lokalnej. 12:33, 14.04.2021


Gośka Gośka

9 2

I co z tego, trzeba patrzeć na efekt i całokształt. 30 lat ma klub, to burmistrz, jego vice prokurator itd wtedy ledwo od pieluch odrośli. Jest dobrze, ma być gorzej lub wcale? 13:50, 14.04.2021


Mieszkaniec NakielnaMieszkaniec Nakielna

1 0

A kto płaci podatek od tej nieruchomości? Gmina? 09:40, 14.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

gminnygminny

1 0

gmina do gminy... 10:05, 14.04.2021


Wielbiciel NakielnaWielbiciel Nakielna

18 2

Czy zwiększenie opłaty jest zasadne?.Pewnie ogrodzili by teren i za wjazd samochodem na parking 20 zł,wjazd rowerem 18 zł,wejście na plażę dorośli 10 zł,dzieci 5 zł,toaleta 5 zł.Jak kogoś nie stać to po drugiej stronie zatoki we wsi jest plaża którą opiekuje się Wójt z radnym Nakielna.Wszystko za darmo.Toaleta w krzakach, brak parkingu,nikt nie płaci dzierżawy ale jest za darmo.Zapraszamy 10:36, 14.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

WielbicielkaWielbicielka

8 0

Bo ludzie nie widzą tego co mają. Obawiam się jednak, że siła pieniądza jest taka wielka i chciwość oraz prywatny i interes wójta tak duży, że mieszkańcy to w ogóle nieistotny temat... Oby radni mieli więcej rozumu i patrzyli na i tres ogólny a nie tylko przez pryzmat zyskać teraz, stracić o wiele wiecej 13:44, 14.04.2021


Mieszkanka NakielnaMieszkanka Nakielna

19 2

Plaża jest zadbana. Teren wokuł też. Toalety za darmo. Imprezy się dzieją. Ludzie przyjeżdżają z całej gminy i wypoczywają. Z roboty żeglarzy kożystają wszyscy mieszkańcy. Niech działają dalej tak samo. Robią to dla siebie i dla nas. Jak bedzie sprzedane to nic nie będzie. 11:48, 14.04.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Bywalczyni Bywalczyni

5 0

No właśnie, nie warto tego zmieniać. 13:40, 14.04.2021


ty biedna kobietoty biedna kobieto

1 3

koRZystac, wokÓł, pochwalisz się gdzie edukacji doświadczyłaś ? 09:11, 15.04.2021


AdamAdam

23 3

Teren ten jest jednym z ładniejszych miejsc na Pojezierzu Wałeckim. Podział na działki i sprzedaż dla wąskiej grupy będzie rażącą niesprawiedliwością. My mieszkańcy Wałcza i innych miejscowości zostaniemy w konsekwencji odcięci od pola kempingowego, od plaży, od Tawery. Wszystko pójdzie w zapomnienie.
Jedno jest pewne ktoś chce na tym zarobić i jak to bywa zazwyczaj jest to przedstawiciel władzy. Pamiętam jak teren wyglądał po opuszczeniu przez wojsko a jak teraz wygląda. Czy zysk ze sprzedaży jest warty zniszczenia tego miejsca. ? Co to jest te 400 tyś złotych w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat, uratuje miasto?. Celem gminy nie jest tylko zarobek tylko też tworzenie przyjaznego miejsca do życia. A zniszczenie i sprzedaż tego miejsca na pewno nie jest polityką tworzenia przyjaznej przestrzeni do życia. 12:46, 14.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Plaża za darmo czy oPlaża za darmo czy o

17 4

Wszystkie osoby wykrzykujące tutaj, żeby podmieść dzierżawę do 20-50 tysięcy proszę o refleksję, czy wolą korzystać z plaży, wc, pomostów i parkingu za darmo (co jest możliwe przy niskiej kwocie dzierżawy), czy jednak wolą płacić za to wszystko za każdym razem, kiedy korzystają z infrastruktury (co zapewne zostałoby wprowadzone, gdyby dzierżawa była wysoka).12:48, 14.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

JacekJacek

5 1

No z tego wynika, że żeglarze płacą, a wszyscy korzystają. Gmina nic nie robi, tylko ma tereni jeszcze marudzi. No niezły uklad 13:38, 14.04.2021


zatroskanyzatroskany

17 2

Zabrać żeglarzom? Sprzedać i ogrodzić? Pamiętajcie, że sama plaża do gminy nie należy - tylko te tereny położone nieco wyżej. Skończy się na tym,że pobudują się ludzie, ogrodzą posesje, żeglarze z plaży się "zwiną", nikt o plażę dbał nie będzie, bo przecież to nie jego - i dopiero się zrobi brud i syf. Teraz jest staro, to prawda (bo infrastruktura pamięta jeszcze komunę), ale czysto i schludnie. Jak jest syf - to nie robią go żeglarze, tylko zwykli plażowicze, niestety. Żeglarze sprzątają. Może rzeczywiście suma 2000 zł to niewiele i można by ją podnieść, ale zaraz sprzedawać? Poza tym ludzie kochani - kto z Was by inwestował w nie swoje. Dzierżawa jest na czas nieokreślony - to oznacza, że w każdej chwili można ją wypowiedzieć. I na takich warunkach dzierżawiąc mam ładować własne pieniądze? Inwestować? Skoro w każdej chwili mogą mnie wyrzucić? No bez jaj! Panie wójcie - pieniądze nie zawsze są najważniejsze. Jak dla mnie - podnieść opłatę (dajmy na to do 10 tys rocznie) i podpisać umowę z żeglarzami, dajmy na to, na 20 lat. Skoro wartość ziemi cały czas rośnie, gmina nie straci. Wartość będzie rosła, pieniążki z dzierżawy i tak będą płynąć do gminy, mieszkańcy będą zadowoleni, żeglarze będą zadowoleni (przy 20-letniej dzierżawie już można zacząć w teren inwestować). Same plusy. A jak się sprzeda to *%#)!& - nie ma się terenu i nie ma się wpływu na to, co na danym terenie powstanie. 12:59, 14.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ManiekManiek

7 1

Popieram, bo sprzedać wszystko to będzie jak Zdbice, taka prywata, że nawet wejście na plażę platne 13:35, 14.04.2021


WałczankaWałczanka

17 4

AKŻ doprowadził Nakielno do ładu. Ponaprawiali pomosty, powymieniali barierki i drabinki, przystosowali plażę do użytku. Prowadzą bar, wynajem sprzętu wodnego, ogarniają toalety i domki. Organizują regaty, koncerty, imprezy, promują żeglarstwo w naszym regionie. Nakielno żyje, dzięki żeglarzom. 13:43, 14.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Też Wałczanka Też Wałczanka

4 3

Dlatego trzeba żeglarzom "podziękować" i ich wywalić... Myślenie jak za czasów króla ćwieczka... Apuluje do rozsądku radnych,żeby się nie obudzili z ręką w nocniku.. 13:47, 14.04.2021


Prorok Maćko z WałczProrok Maćko z Wałcz

16 0

Wykupi to klika, będą na tym kasę trzepać i oprócz kliki oraz nadzianych gości nikt z tego nie skorzysta. 14:08, 14.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WalczankaWalczanka

12 3

Tak, tak sprzedajmy to. Płaćmy za wjazd, parking, plażę i WC
Nowy właściciel zabroni imprez, może nawet plażowania. Nikt nie popłynie po koło, nie udzieli pomocy... Żenada. Kasa najważniejsza. Zróbcie zamknięta enklawę dla wybranych 14:10, 14.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

TurystaTurysta

19 6

Ludzie ! Obudźcie się !
Naprawdę nie pamiętacie, jak wygladał ośrodek w Nakielnie 20 lat temu, jak wyprowadziło się z niego Wojsko ? Naprawde macie taką krótką pamięć ? Zostawili ośrodek w stanie syf kiła i mogiła. Nawet schody zdemontowali !!! A kto je odbudował ? Jak myślicie ? Samo się zrobiło ? A może ktoś z was krytykujących obecny stan przyjechał do Nakielna z łopatą i kilofem i pomagał przy odbudowie ośrodka ??? Nie ??? Zadajcie sobie pytanie - kto doprowadził ten ośrodek do obecnego stanu ? Nie wiecie ? to podpowiem. Tak ! To żeglarze, którzy przejęli ten ośrodek w użytkowanie, doprowadzili go za własne pieniądze i własną ciężką pracą do stanu, a jakim jest obecnie. Jest czysto, są naprawione pomosty, ładna plaża, tawerna, toalety, parking. I to wszystko ZA DARMO ! Ale jak coś jest za darmo, to się tego nie docenia, prawda ? Przecież trzeba im podnieść dzierżawę do jakiejś kosmicznej kwoty! Świetny pomysł. Naprawdę. I do czego to doprowadzi ? Skończą się czasy darmowych toalet, parkingu, wejścia na plażę, śmieci zostawiane przez turystów zasypią plażę. Za wszystko trzeba będzie płacić. o to wam chodzi. Puknijcie się w głowę, zanim nie jest za późno! Nakielno żyje dzięki żeglarzom. Komu to przeszkadza ? 14:27, 14.04.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

turystaturysta

1 9

Tak,tak jak i Walcz zyje dzieki zeglarzowi. Nie ma nic bardziej mylnego jak to ze Nakielno zeglarze uratowali.Przestan sie kobito- chopie nakrecac bo to nie te czasy...Pozwolcie spoleczenstwu zyc w Walczu.Nie tylko wszystko dla was 18:15, 14.04.2021


QUO VADIS WOJCIE? QUO VADIS WOJCIE?

2 0

Prawda jest taka, że dzięki AKŻ to miejsce żyje i masa osób z całej Polski do niego wraca. Pamiętam jak to wyglądało po jednostce i wiem jak wygląda teraz. Żeby zrobić z tego miejsce jakim jest teraz Żeglarze włożyli tam ogrom serca i ciężkiej pracy...silownia, zero śmieci, wspaniałą atmosfera, darmowy parking, dostęp do czystej plaży z zadbanym pomostem... Można wymieniac i wymieniać .Łatwo jest krytykować, ciężko docenić cudzą pracę ale niestety, takie czasy.. . Już widzę jak ośrodek zamienia sie w ruinę (przykład Drzewoszwo) pod opieką kogoś innego... Quo Vadis Panie WOJCIE? 21:11, 14.04.2021


milymily

8 2

Po kilkudziesieciu latach dzierzawy mozna wykupic za 10% wartosci gruntu.O to wam chodzi pseudo biznesmeny waleckie? Skad my to znamy.Tak byly w latach 90 przejmowane grunty. Tez mieli dzierzawy I to gdzie! 18:28, 14.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Rozbawiony Rozbawiony

8 2

Nie rozumiem najpierw wójt pisze, że chce dla AKŻ później, że nie.... Komuś rośnie nos. Nie ładnie... 18:39, 14.04.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

KasiaKasia

5 0

Kolejna zagrywka wójta, naobiecuje a potem robi wszystkich w konia, a kto mu zabroni. Niepoważny facet, na takim stanowisku takie kłamstwa. Pinokio to przy nim pikuś 19:45, 14.04.2021


Rozbawiony Rozbawiony

2 0

Może trzeba się zabezpieczyć przed odejściem.... I ustawić jakiś przetarg 20:43, 14.04.2021


bvcbvc

6 9

Tam jest sama rodzina walecka ktorzy pelnia powazne funkcje i uwazam ze takie osoby powinny byc wykluczone w zakupie takich dzialek a lista jest naprawde dluga 18:41, 14.04.2021

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

AvcAvc

7 2

Faktycznie 60 osób pełniących poważne funkcje 😂😂 19:39, 14.04.2021


CvbCvb

1 2

Ty wiesz najlepiej , kto , gdzie, z kim ... 23:24, 14.04.2021


Przedstawiciel funkcPrzedstawiciel funkc

1 2

Poważne funkcje. Cóż, każdy w normalnie funkcjonującym państwie/społeczeństwie pełni jakąś istotną funkcję, no może prawie każdy... 00:20, 15.04.2021


Poruszony Poruszony

17 3

Zobaczycie wszyscy będziecie płakać jak pójdzie to w prywatne ręce, dopiero będziecie narzekać, że wszystko płatne i radzę dokładnie sprawdzić przepisy, kto i na jakich warunkach może to dzierżawić i na litość czytajcie ze zrozumieniem tu nie chodzi o całość tylko o jedną działkę na wiezdzie 19:37, 14.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

RafałRafał

11 3

Jak to sprzedać? Jako Pilanin regularnie korzystam z AKŻ w sezonie ze wszystkich obiektów które posiada mega klimatyczne miejsce. Sprzedaz czy to nie ucieczka przed obowiązkiem? Czy przez te 30 lat dzierżawy gmina cos zrobiła prócz "siłowni" pewnie z dotacji .... 19:58, 14.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Kamil P. Kamil P.

16 3

Żenada. Uważam ze obecne położenie jest odpowiednie, wójt zyskuje z dzierżawy i będzie zyskiwał. Panie wójcie zna pan powiedzenie, które mówi, że lepiej jeść całe życie małą łyżeczką niż przez tydzień chochlą.
Pan idzie w chochlę. Jestem przeciwny sprzedaży. 20:07, 14.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PilaninPilanin

13 3

Piękne miejsce...mimo ,ze mieszkam w Pile i mam jezioro "pod nosem", jeżdżę tam regularnie. Przestrzeń i atmosfera robią swoje. Coraz mniej takich naturalnych miejsc u nas w kraju. Zostawmy to co dobre, co działa, co cieszy wszytkich przyjeżdżających tam. P.S... lepszej sielawy nie jadlemcw żadnym innym miejscu 20:27, 14.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Aże kaAże ka

7 5

Te komentarze wszystkie to klub pisze ? A tak nawiasem, to kto działeczki tam ma i gdzie siedział wcześniej chyba każdy wie, czyż nie? 23:52, 14.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Plażowiczka Plażowiczka

0 0

A co komu klub jakiś aż przeszkadza??? Mi tam pasuje, korzystam, oni robią 21:04, 19.04.2021


WzburzonaWzburzona

10 3

Idiotyczny pomył ! Przystań jest dostępna dla wszystkich, darmowa – służy mieszkańcom i przyciąga turystów. Żeglarze nie tylko doprowadzili to miejsce do porządku, ale dbają o to by każdy czuł się tam dobrze - czysta plaża, darmowa infrastruktura, parking, pomost, różnorakie imprezy dla dzieci i dorosłych. Nie widzę żadnego powodu by zmieniać to w teren prywatny (zapewne z różnorakimi opłatami) – stracą na tym nie tylko żeglarze, ale wszyscy mieszkańcy i turyści. Zamiast pięknego Hiltona dla bogaczy, wolę plażę i przystań żeglarską otwarte dla wszystkich. 23:58, 14.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Nic dziwnegoNic dziwnego

8 5

Nie ma się co dziwić. PeOwcy już tacy są, wszystko by sprzedawali, prywatyzowali. Sami pieniędzmi by się obłowili, a ludzi wygnaliby na dziką plażę. 05:18, 15.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MSCMSC

4 1

Już widzę tę sprzedaż, jak wpadnie jakiś deweloper ze Szczecina i zamknie to w piz...Takich miejsc już nigdzie w okolicy nie ma, zostało tylko Nakielno. Ma podzielić los "wojskowej"? 09:35, 15.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Ewa Ewa

1 0

Na to wygląda... Niestety, widzę to czarno i jest w tym jakiś wałek, nie ma opcji. Skąd ta determinacja wójta? 🤔 Sprzedać sprzedać sprzedać 21:16, 19.04.2021


żeglarz amatorżeglarz amator

3 2

Przecież w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę letniskową. Kto mówi o budowie Hiltonów lub innych hoteli!!! Tam nie ma takiej infrastruktury.
Członkowie te stowarzyszenia przyjęli strategię "STRACHU LUDZI" , "jak działka zostanie sprzedana to przyjdzie jakiś deweloper i za wszystko będzie pobierał pieniądze". BZDURA!!!!!
A może jak przyjdzie "NOWY" to rozwinie infrastrukturę przy szeroko rozumianej współpracy z gminą Wałcz. 09:56, 15.04.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

wojtekwojtek

2 0

Ale działki pójdą w prywatne ręce. Ludzie się pobudują letniskowo i poogradzają. Samej plaży gmina nie sprzeda, bo to nie jest teren gminny. A jak się żeglarze wyniosą to kto o plażę będzie dbał? Prywatni właściciele działek powyżej?? Pffff... śmiem wątpić... 12:22, 15.04.2021


Ironia Ironia

0 0

1 ha / jedna działka pod zabudowę letniskową? No bez kitu... Przecież tylko *%#)!& w to uwierzy 21:19, 19.04.2021


walczaninwalczanin

6 2

A CO Z PRACOWNIKIEM GMINY ktory zekomo wzial lapowke;) Domniemywam ze nie robil tak jak sobie zyczyli.Pokorny korzysta a niepokorny musi odejsc albo trzeba mu reputacje zniszczyc.Glupi,wariat,idiota,debil, jak za czasow Stalina.Juz sprawa zalatwiona i zamiecione wszystko 10:34, 15.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

pilaninpilanin

10 3

Od lat uczęszczam do Nakielna, co wakacje. Jest czystko, schludnie, widać, że teren jest zadbany.
dlaczego teraz zaczęło zależeć na sprzedaży?
No tak, teren zadbany, bez śmieci, schludny atrakcyjny, ogrom pracy włożony - to kur** sprzedajmy kolegom bo ceny działek rosną...


Dajcie spokój... Jak coś działa to po cholere to ruszać? (wyjaśnione wers powyżej)
Co innego, gdybym wiedział, że źle się dzieje w Nakielnie, ale przyjeżdżam tam od lat z rodziną co wakacje i nie mam zastrzeżeń. Zostawcie to żeglarzom są sprawdzeni

12:10, 15.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

zbikowzbikow

9 5

Nie wierzcie, że prywatyzacja terenu coś zmieni. Teren prywatny z reguły oznacza teren zamknięty. Działek jest tam w tej chwili już sporo.
Klub jest organizacją non-profit, jest związany z tym miejscem i tylko tam może działać. Jeśli AKŻ chce zmiany formy najmu, aby móc tam inwestować to należy mu to umożliwić.
Zostawcie ten teren żeglarzom. Od tego są jeziora.
Zbigniew Kowalski, Łódź, kiedyś Wałcz, patent żeglarski zrobiony w Nakielnie.
12:31, 15.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Magda Magda

0 0

Jak dobrze mądrego posłuchać 😊👌 bardzo ładnie napisane, popieram całą sobą 20:55, 19.04.2021


MieszkaniecMieszkaniec

9 6

Burmistrz Wałcza żeglarz wszedł w układ z Wójtem Gminy Wałcza, to żadne protesty nie pomogą, zrobią co będą chcieli. Takich sobie wybraliście, no to macie. 13:23, 15.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

MieszkankaMieszkanka

0 0

Wójt z burmistrzem konszachty, no koń by się uśmiał!!! Ale fakt faktem, że komuś bardzo zależy by te działkę sprzedać, pytanie w jakim celu i ile ten ktoś posmarował gminie. Zaraz nie będzie gdzie nad jezioro jechać, a niby na pojezierzu mieszkamy... 20:50, 19.04.2021


Lojalny patriotaLojalny patriota

8 8

Pijaństwo, parę przyczep, komuna obskurne wszystko . Wystawic na ogólnopolski przetarg i liczyć że ktoś to wyciągnie z lat 70 tych 16:05, 15.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Realna Realna

0 1

Co za bzdury! 17:51, 19.04.2021


walczaninwalczanin

2 4

Moze lepiej POROZMAWIAJMY na temat naszego sadu.Dzis byla znowu relacja i walka o dzieci.To tylko jeden przyklad niesprawiedliwosci a jest takich w Walczu duzo. 16:44, 15.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

DzikusDzikus

3 1

Ciagle walka o pieniadze.Jak nie dworzec na kolejowej to dzialki nad jeziorami.Biznesiki i ciagle te same osoby z tej samej grupy sie tutaj wypowiadaja 18:50, 15.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WałczaninWałczanin

9 3

Nie pozwólcie Nakielnianie odebrać sobie plaży. Jak sprzedadzą, to wam zagrodzą i nie będziecie mieli gdzie się kąpać. 21:19, 15.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

lubię pływaćlubię pływać

4 0

....a niech spróbują zagrodzić. Prawo Wodne wyraźnie mówi że dostęp 1,5m od zbiornika jest dla wszystkich. Urocza instytucja WODY POLSKIE to wyegzekwuje. 11:33, 16.04.2021


BulbaBulba

3 4

Czy znajdzie się chętny by kupić ? Prędzej niż na półwysep w Strącznie .Kiedyś tam było ładnie i wszystko upadło . Mimo kolejnych przetargów nikt się nie zgłasza. I nie chodzi tu o cenę . Nakielno ma w sobie to coś . Jest cisza, spokój, dookoła las , czysta woda . Wiele zależy od radnych gminy czy tak nadal będzie . 11:44, 16.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

PatrykPatryk

0 0

Chętny jest i to ewidentnie, po to ta cała akcja niestety, sprzedać, mieć zyska a mieszkańcy niech secrobta co chceta, nie dla psa kiełbasa 20:53, 19.04.2021


Do wójtaDo wójta

5 2

Czegoś tu nie rozumiem : artykuł w gazecie : sprzedaż dla klubu żeglarskiego, potem ogłoszenie porządku obrad : sprzedaż bezprzetragowa dla wszystkich, radio: pan wójt się o coś obraził bo ktoś odkrył prawdziwe intencje? Kupy się to wszystko nie trzyma. Ja tu szczerych intencji Pana wójta nie widzę, a temat śmierdzi z daleka. Nie wiem od kogo to zależy, ale ludzie nawet prości też mają swój rozum. Kobiety zmienne są, ale tu to już nie nadążam. A ta sprzedaż to potrzebna? W jakimś celu, czy tak po prostu po złości albo inaczej: jakie będą z tego profity- i nie pytam ile z tego będzie jednorazowo kasy tylko jako jest cel, bo to wszystko zagmatwane. Zaraz nie będzie czego sprzedać, a takie tereny gdzie wszyscy korzystają, a ktoś ma przyjść i zrobić prywatę albo ośrodek dla wybrańców, to myślę że żadna inwestycja. 21:12, 19.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Ciekawska Ciekawska

0 0

Poczekamy i się dowiemy kto prawdę powiada... Jak sprawa ujrzała światło dzienne łatwo będzie sprawdzić 12:08, 21.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
0%