Zamknij

Wspólny Gaudeamus

12:11, 02.10.2018 | z
REKLAMA
Skomentuj

Po raz jedenasty studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Wałeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wspólnie uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego.

Uroczystość odbyła się 1 października w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury, uczestniczyli w niej przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poseł Paweł Suski, wicewojewoda Marek Subocz, lokalni samorządowcy, przedstawiciele wojska, duchowieństwa, zaprzyjaźnieni z uczelnią przedsiębiorcy oraz studenci i ich bliscy.

Rektor PWSZ dr Dariusz Skalski w swoim przemówieniu wymienił najważniejsze sukcesy uczelni, w tym między innymi przyznanie dodatkowego miliona złotych na poprawę jakości kształcenia praktycznego, mówił o zmianach organizacyjnych i nowej strategii rozwoju. Rektor opowiedział także o planach na najbliższą przyszłość - ambitnym zadaniem stojącym przed uczelnią jest organizacja studiów magisterskich na kierunku zarządzanie (zarządzanie w edukacji, zarządzanie w sporcie, logistyce, ochronie zdrowia). Zwrócił też uwagę na dobrze układającą się współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami.

- Będziemy także kontynuować program praktyk zawodowych w ramach programu operacyjnego „Wiedza, edukacja, rozwój”, współfinansowanego ze środków EFS - mówił rektor PWSZ dr Dariusz Skalski. - Przystąpiliśmy do niego jako jedna z 26 uczelni zawodowych w kraju. Realizacja tego programu służy wdrożeniu 6-miesięcznych praktyk zawodowych, które zgodnie z nową ustawą stają się od tego roku obowiązującą normą. Studenci w ramach tego programu otrzymują stypendium w wysokości 2,3 tys. zł miesięcznie, wynagradzani są także opiekunowie praktyk w zakładach pracy, co stwarza doskonałą platformę do współpracy uczelni z pracodawcami.

- Dzisiejsza uroczystość stanowi kolejną okazję do spotkania się dwóch pokoleń studentów: młodych z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz starszych z Wałeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Studenci - seniorzy, chociaż mniej liczni, rozpoczynają już 11 rok swojej nauki, ale potrzeba ciągłego rozwijania się i zdobywania wiedzy wcale nie jest mniejsza, o czym świadczy nieustająco duża liczba chętnych do wstąpienia w nasze szeregi  - mówiła zastępca prezesa Stowarzyszenia WUTW Teresa Zaremba.

Po przemówieniach gości nastąpiła uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku. Było też okolicznościowe przemówienie przedstawiciela samorządu studenckiego  i oczywiście tradycyjny „Gaudeamus”. Po wykładzie inauguracyjnym odbyło się jeszcze spotkanie z członkami senatu i władz uczelni.

z

(z)
REKLAMA

Komentarze (1)

ahhhhaaaahhhhaaa

2 1

jakim to trzeba być geniuszem by tu studiować i czerpać wiedze od tych autorytetów 18:13, 03.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

© extrawalcz.pl | Prawa zastrzeżone