Zamknij

Terapeuta zajęciowy

Nr oferty: StPr/22/0588Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Nowomiejska 2, 78-600 Wałcz, powiat: wałecki, woj: zachodniopomorskie
Zakres obowiązków: -nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem oraz jego rodziną -rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych beneficjenta -planowanie indywidualnego planu działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości beneficjenta -organizowanie w ramach terapii zajęć, których celem jest poprawia stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania beneficjenta -uczenie posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym -dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie procesu terapeutycznego -wykonywanie wraz z beneficjentem zajęć o charakterze terapeutycznym, np. krawieckich itd itp. - przestrzeganie przepisów bhp właściwych podejmowanej aktywności w celu zapewnienia beneficjentowi możliwie najwyższego bezpieczeństwa.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 03.10.2022
Wynagrodzenie brutto: od 4 000 do 4 925 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie zawodowe
  Wymagania dodatkowe
  Wykształcenie:
  • wyższe (w tym licencjat)
   Pozostałe wymagania
   Inne wymagania: Za terapeutę zajęciowego uważa się osobę, która: -posiada wykształcenie średnie o kierunku terapeuty zajęciowego lub -ukończyła studia na kierunkach lub specjalnościach terapii zajęciowej, w dowodzie czego posiada tytuł licencjata lub -ukończyła szkołę policealną (publiczną lub niepubliczną posiadającą prawa szkoły publicznej), uzyskując tytuł technika zawodowego albo dyplom potwierdzający zawodowe kwalifikacje. Doświadczenie zawodowe mile widziane.
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: STOWARZYSZENIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "UŚMIECH" WAŁCZ
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: Nowomiejska 2, 78-600 Wałcz, powiat: wałecki, woj: zachodniopomorskie
   Osoba do kontaktu: Marlena Czyżak
   Numer telefonu: 721 327 243
   E-mail: [email protected]
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: CV+list motywacyjny
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail
   - czynności opiekuńcze nad osobami starszymi i chorymi - przewijanie
   StPr/22/0609
   data rozpoczęcia pracy od 05.10.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN

   pracownik ogólnobudowlany
   StPr/22/0608
   data rozpoczęcia pracy od 05.10.2022
   wynagrodzenie od od 3 500 PLN

   pracownik produkcji
   StPr/22/0604
   data rozpoczęcia pracy od 03.10.2022
   wynagrodzenie od od 3 600 PLN

   -Obcinanie męskich fryzur wraz z zarostem twarzy, - Pielęgnacja włosów, - Farbowanie, - Prace porządkowe w salonie, - Dbanie o wysoką jakość obsługi klienta.
   StPr/22/0607
   data rozpoczęcia pracy od 01.01.2023
   wynagrodzenie od od 1 745 PLN

   prace malarskie prace porządkowe przygotowanie powierzchni do malowania
   StPr/22/0603
   data rozpoczęcia pracy od 24.10.2022
   wynagrodzenie od od 9 000 do 13 000 PLN

   Prace porządkowe, gospodarcze na terenach zewnętrznych. Grabienie, koszenie.
   StPr/22/0598
   data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN

   -nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem oraz jego rodziną -rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych beneficjenta -planowanie indywidualnego planu działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości beneficjenta -organizowanie w ramach terapii zajęć, których celem jest poprawia stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania beneficjenta -uczenie posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym -dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie procesu terapeutycznego -wykonywanie wraz z beneficjentem zajęć o charakterze terapeutycznym, np. krawieckich itd itp. - przestrzeganie przepisów bhp właściwych podejmowanej aktywności w celu zapewnienia beneficjentowi możliwie najwyższego bezpieczeństwa.
   StPr/22/0588
   data rozpoczęcia pracy od 03.10.2022
   wynagrodzenie od od 4 000 do 4 925 PLN

   -objęcie opieką logopedyczną m.in. -systematyczne prowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych w Stowarzyszeniu -ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny -usprawnianie funkcji oddechowo fonacyjnych -usprawnianie słuchu fonematycznego -usprawnianie analizy i syntezy słuchowej -usprawnianie analizatora wzrokowego -wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego -rozwijane komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy -umiejętności wypowiadania się -wyrównywanie opóźnień mowy -korygowanie wad wymowy -stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych -wyrównywanie dysharmonii w przypadku dzieci z zaburzoną koordynacją
   StPr/22/0585
   data rozpoczęcia pracy od 03.10.2022
   wynagrodzenie od od 2 714 PLN

   montaż urządzeń i usług telekomunikacyjnych , wykonywanie instalacji światłowodowych oraz miedzianych , spawanie światłowodów
   StPr/22/0580
   data rozpoczęcia pracy od 14.09.2022
   wynagrodzenie od od 3 100 do 3 800 PLN

   Ogólny zakres obowiązków* 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1) rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio psycho społecznych uczestników Warsztatu, 2) nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z podopiecznymi oraz jego rodziną, 3) planowanie grupowego i indywidualnego planu IPR i T 4) organizowanie w ramach terapii zajęć, 5) dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie procesu terapeutycznego, 6) prowadzenie dokumentacji podopiecznych, 7) współpraca z lekarzami, terapeutami, fizjoterapeutą, pielęgniarką i innymi pracownikami Warsztatu, 9) przestrzeganie tajemnicy zawodowej, przepisów BHP, ppoż., 10) terminowe wywiązywanie się z powierzonych zadań, 11) przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem, 10) przestrzeganie tajemnicy lekarskiej w zakresie uczestnika podopiecznego i jego rodziny, 11) terminowe wywiązywanie się z powierzonych zadań, 12) przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem, 13) udział w zajęciach poza warsztatem, poza godzinami pracy.
   StPr/22/0576
   data rozpoczęcia pracy od 12.09.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN