Zamknij
- obsługa komputera w zakresie programów Word i Excel oraz innych platform informatycznych wykorzystywanych w Stacji - pomoc przy prowadzeniu dokumentacji - pomoc przy opracowywaniu planów pracy i sprawozdań w zakresie kompetencji Sekcji Epidemiologii - pomoc przy archiwizowaniu dokumentacji - pomoc biurowo-kancelaryjna obejmująca wszystkie komórki w Stacji w celu zapoznanania się z szerokim zakresem działalności Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - pomoc przy rejestracji osób objętych kwaranntanną w zwiazku z walką z koronawirusem COVID-19
StPr/22/0063
data rozpoczęcia pracy od 14.02.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

SPRZEDAŻ PRODUKTÓWK SPOŻYWCZYCH PRZYJMOWANIE TOWARU PRZYGOTOWYWANIE TOWARU DO SPRZEDAŻY
StPr/22/0065
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

- zapoznanie sie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi, - zapoznanie się z obowiązującymi regulaminem pracy i stanowiskiem pracy, - zapoznanie się z zasadami prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych - nauka obsługiwania urządzeń techniki biurowej tj.: komputer, fax, kserokopiarka, skaner - zapoznanaie się z zasadami kompletowania dokumentów w aktach, zasadami ich przechowywania oraz archiwizacja przestrzeganie zasad wewnętrznego regulaminu zakładowego
StPr/22/0062
data rozpoczęcia pracy od 07.02.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

-praca biurowa -wykonywanie sprawozdań , planów , przygotowywanie prezentacji multimedialnych , prowadzenie ewidencji
StPr/22/0059
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

NAPRAWA MASZYN I URZĄDZEŃ NA TERENIE ZAKŁADU
StPr/22/0060
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

- pakowanie towarów z uwzględnieniem wytycznych dotyczących konfekcjonowania * konfekcjonowanie różnego rodzaju produktów * etykietowanie wyrobów * umieszczanie gotowych opakowań w kartonach badź na paletach * przepakowywanie towarów w razie konieczności * obsługa maszyn konfecjonujacych * współpraca z innymi pracownikami
StPr/22/0061
data rozpoczęcia pracy od 14.02.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Przeprowadzanie w toku postępowań przygotowawczych następujących czynności : przesłuchania świadka, zatrzymania rzeczy i przeszukań, oględzin, eksperymentu. Wykonywanie bieżących czynności nadzoru nad dochodzeniem: systematycznego zapoznawania się z aktami sprawy , samodzielnego wykonywania czynności administracyjnych.
StPr/22/0051
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

- uczestniczenie w zarządzaniu nieruchomościami stanowiącymi zasób komunalny Gminy Miejskiej Wałcz oraz zasób włąsny TBS Sp. z o.o. w Wałczu * utrzymanie nieruchomości w dobnrym stanie technicznym *zapewnienie bezpieczeństwa uzytkowania nieruchomości * kontrolowanie realizacji umów
StPr/22/0047
data rozpoczęcia pracy od 14.02.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

- dbanie o wystrój sklepu i wystawy sklepowej - utrzymanie czystościu na stanowisku odbywania stażu - weryfikacja dostawy towarów pod względem ilościowym, jakościowym przyjmowanego towaru z dokumentem dostawy - obsługa urządzeń sklepowych - obsługa kasy fiskalnej - przygotowanie towarów do sprzedazy - bezpośrednia obsługa klienta - organizowanie zaopatrzenia (przygotowanie zapotrzebowań na brakujące towary, zamawianie towarów u dostawców)
StPr/22/0049
data rozpoczęcia pracy od 14.02.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

sprzątanie pomieszczeń (klatki schodowe)
StPr/22/0043
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 760 PLN