Zamknij

prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy); sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy; sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) dla zleceniobiorców; sporządzanie list płac, odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych; rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie; sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS, PFRON; rozliczanie delegacji pracowniczych; ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych; ewidencja zwolnień lekarskich; nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników; organizowanie i nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP; wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach; udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; prowadzenie dokumentacji oraz spraw związanych z wykorzystaniem środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów; współpraca w zakresie przygotowywania grafików pracy (pracowników zmianowych); prowadzenie zagadnień z zakresu wykonywania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych; przygotowywanie i pisanie pism dotyczących spraw pracowniczych, awansów zawodowych, zaświadczeń o zatrudnieniu, nagród jubileuszowych itp.; współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji staży, prac interwencyjnych itp.; prowadzenie ewidencji podróży służbowych pracowników; rozliczanie wyjść służbowych i prywatnych pracowników; koordynowanie kontroli zarządczej; zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych; prowadzenie sekretariatu dyrektora Domu Pomocy Społecznej.
StPr/20/0162
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

montaż instalacji elektrycznej, teletechnicznych, fotowoltanicznych, wykonywanie dokumentacji wykonawczych i podwykonawczych.
StPr/20/0157
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Ogólny zakres wymaganych zadań na stanowisku: Przyjmowanie i realizowanie zamówień na oddziały szpitalne. Nadzór nad prawidłowością i ciągłością dostaw do magazynu aptecznego. Miesięczna analiza termi
StPr/20/0156
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Specjalista do spraw zamówień publicznych
StPr/20/0155
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
StPr/20/0154
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Kierownik Działu Kadr
StPr/20/0153
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

- wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych oraz urządzeń ewidencyjnych służacych do ich rejestrowania, - przygotowanie akt do archiwum, - przygotowanie akt do brakowania, - r
StPr/20/0149
data rozpoczęcia pracy od 20.04.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

sprzątanie pomieszczeń
StPr/20/0147
data rozpoczęcia pracy od 13.03.2020
wynagrodzenie od od 650 PLN

produkcja mebli
StPr/20/0129
data rozpoczęcia pracy od 16.03.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN


© extrawalcz.pl | Prawa zastrzeżone