Zamknij

Kierowca samochodu dostawczego
StPr/20/0373
data rozpoczęcia pracy od 06.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Ślusarz
StPr/20/0374
data rozpoczęcia pracy od 06.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

- samodzielne dobieranie odpowiednich materiałów i tworzyw, - samodzielne dobieranie narzędzi wykorzystywanych do obróbki, - monitorowanie poprawnego funkcjonowania urządzeń, - przeprowadzanie okresowych badań technicznych urządzeń, - wykonywanie doraźnych prac serwisowych, - regulowanie i programowanie urządzenia do obróbki metali i tworzyw sztucznych, - opracowywanie procedur i norm wykorzystywania metali i tworzyw sztucznych, - dbanie o czystość miejsca pracy i bezpieczeństwo w jego obrębie, - mechaniczna obróbka metali i tworzyw sztucznych,
StPr/20/0367
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

NAKŁADANIE POWŁOK LAKIERNICZYCH Z FARB I LAKIERÓW TECHNIKĄ NATRYSKOWĄ NA WYROBY METALOWE. PRZYGOTOWYWANIE POWIERZCHNI METALOWYCH DO LAKIEROWANIA, TJ.: ODTŁUSZCZANIE, GRUNTOWANIE, SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE; DOBÓR ODPOWIEDNICH SKŁADNIKÓW MATERIAŁÓW W ZALEŻNOŚCI OD WYMOGÓW TECHNICZNYCH; RĘCZNE LUB MECHANICZNE NANOSZENIE POWŁOK LAKIERNICZYCH (JEDNO - LUB KILKUWARSTWOWYCH), O RÓŻNYM WYGLĄDZIE W ODNIESIENIU DO BARW, POŁYSKU, FAKTURY ORAZ RÓŻNEJ ODPORNOŚCI.
StPr/20/0368
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

- przyjmowanie towaru i sprawdzenie ilościowe, sortowanie, przepakowywanie, oznaczenie lokalizacji - układanie i ewidencjonowanie towaru, - wydawanie towaru, - przygotowanie towaru do wysyłek, - uczestniczenie w inwentaryzacji - prace porządkowe na terenie magazynu, - wspólpraca z pozostałymi działalmi spółki
StPr/20/0369
data rozpoczęcia pracy od 17.08.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Przygotowywanie potraw, nadzór nad jakością przygotowywanych dań, zarządzanie składnikami, przestrzeganie przepisów BHP i dobrych praktyk produkcyjnych, znajomość zasad dotyczących żywienia i wcielanie ich w przygotowywane potrawy.
StPr/20/0362
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

-przygotowanie towarów do wysyłki do kontrahenta, -pakowanie i wyładowywanie towarów, -układanie towarów w lokalizacjach, -pomoc przy inwentaryzacjach
StPr/20/0363
data rozpoczęcia pracy od 15.08.2020
wynagrodzenie od 3 000 - 3 300 PLN

-Prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, -Diagnoza psychologiczna mieszkańców, pomoc w znalezieniu zadowalających sposobów funkcjonowania w nowej rzeczywistości, -Prowadzenie wymaganej dokumentacji psychologicznej, -Udzielanie mieszkańcom wsparcia psychicznego i prowadzenie terapii psychologicznej.
StPr/20/0357
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

rehabilitacja ruchowa mieszkańców DPS w Wałczu
StPr/20/0358
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Serwowanie potraw i obsługa gości restauracji.
StPr/20/0318
data rozpoczęcia pracy od 13.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN