Zamknij

Psycholog

Nr oferty: StPr/20/0357Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Orla 35, 78-600 Wałcz, powiat: wałecki, woj: zachodniopomorskie
Zakres obowiązków: -Prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, -Diagnoza psychologiczna mieszkańców, pomoc w znalezieniu zadowalających sposobów funkcjonowania w nowej rzeczywistości, -Prowadzenie wymaganej dokumentacji psychologicznej, -Udzielanie mieszkańcom wsparcia psychicznego i prowadzenie terapii psychologicznej.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.09.2020
Wynagrodzenie brutto: od 3 000 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat), brak
  Uprawnienia:
  • umiejętność pracy w zespole
  • odpowiedzialność
  • samodzielność
  • rzetelność
  • komunikatywność
   Pozostałe wymagania
   Inne wymagania: -Wykształcenie wyższe kierunkowe psychologia WYMAGANIA DODATKOWE: -umiejętność pracy z osobami niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku i przewlekle, somatycznie chorymi.
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁCZU
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: Orla 35, 78-600 Wałcz, powiat: wałecki, woj: zachodniopomorskie
   Osoba do kontaktu: Beata Gabryelczyk
   Numer telefonu: 67 387 37 77
   E-mail:
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Wałczu lub przesłać na adres: Dom Pomocy Społecznej w Wałczu ul. Orla 35, 78-600 Wałcz. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 31 sierpień 2020r. -list motywacyjny, -CV, -kopie
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, poczta
   Obsługa recepcji hotelowej.
   StPr/20/0384
   data rozpoczęcia pracy od 12.08.2020
   wynagrodzenie od od 2 600 PLN

   czynności opiekuńczo - pielęgnacyjne dla mieszkańców DPS w Wałczu między innymi karmienie , ubieranie , kąpiel, zmiana pieluchomajtek, organizacja czasu wolnego , dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców
   StPr/20/0379
   data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
   wynagrodzenie od od 2 600 PLN

   1.prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, 2.prowadzenie ewidencji dokumentacji w zakresie realizowanych zadań, 3.współpraca z odpowiednimi instytucjami w zakresie realizowanych zadań (m.in. Urzędem Skarbowym, Urzędem Miasta), 4.prowadzenie ewidencji i dokumentacji kont pozabilansowych 998,999,980. 5.prowadzenie ewidencji wypłat w zakresie Miejskiego programu wsparcia mieszkańców w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 6.wprowadzanie dowodów księgowych do ewidencji zakupów. 7.wykonywanie innych prac zleconych przez Głównego Księgowego (ewidencja księgowa, sprawozdawczość finansowa).
   StPr/20/0380
   data rozpoczęcia pracy od 21.09.2020
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   - wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych oraz urządzeń ewidencyjnych służących do ich rejestrowania - przygotowabnie akt do archiwum - przygotowanie akt do brakowania - rejestrowania korenspondencji sądowej - doręczanie korenspondencji sądowej adresowanej do urzędów i innych instytucji państwowych na terenie Wałcza - obsługa urządzeń biurowych
   StPr/20/0376
   data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
   wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

   obsługa klienta, przygotowywanie posiłków z półproduktów,
   StPr/20/0378
   data rozpoczęcia pracy od 06.08.2020
   wynagrodzenie od od 2 600 PLN

   - samodzielne dobieranie odpowiednich materiałów i tworzyw, - samodzielne dobieranie narzędzi wykorzystywanych do obróbki, - monitorowanie poprawnego funkcjonowania urządzeń, - przeprowadzanie okresowych badań technicznych urządzeń, - wykonywanie doraźnych prac serwisowych, - regulowanie i programowanie urządzenia do obróbki metali i tworzyw sztucznych, - opracowywanie procedur i norm wykorzystywania metali i tworzyw sztucznych, - dbanie o czystość miejsca pracy i bezpieczeństwo w jego obrębie, - mechaniczna obróbka metali i tworzyw sztucznych,
   StPr/20/0367
   data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
   wynagrodzenie od od 2 600 PLN

   NAKŁADANIE POWŁOK LAKIERNICZYCH Z FARB I LAKIERÓW TECHNIKĄ NATRYSKOWĄ NA WYROBY METALOWE. PRZYGOTOWYWANIE POWIERZCHNI METALOWYCH DO LAKIEROWANIA, TJ.: ODTŁUSZCZANIE, GRUNTOWANIE, SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE; DOBÓR ODPOWIEDNICH SKŁADNIKÓW MATERIAŁÓW W ZALEŻNOŚCI OD WYMOGÓW TECHNICZNYCH; RĘCZNE LUB MECHANICZNE NANOSZENIE POWŁOK LAKIERNICZYCH (JEDNO - LUB KILKUWARSTWOWYCH), O RÓŻNYM WYGLĄDZIE W ODNIESIENIU DO BARW, POŁYSKU, FAKTURY ORAZ RÓŻNEJ ODPORNOŚCI.
   StPr/20/0368
   data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
   wynagrodzenie od od 2 600 PLN

   Przygotowywanie potraw, nadzór nad jakością przygotowywanych dań, zarządzanie składnikami, przestrzeganie przepisów BHP i dobrych praktyk produkcyjnych, znajomość zasad dotyczących żywienia i wcielanie ich w przygotowywane potrawy.
   StPr/20/0362
   data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
   wynagrodzenie od od 2 600 PLN

   -przygotowanie towarów do wysyłki do kontrahenta, -pakowanie i wyładowywanie towarów, -układanie towarów w lokalizacjach, -pomoc przy inwentaryzacjach
   StPr/20/0363
   data rozpoczęcia pracy od 15.08.2020
   wynagrodzenie od 3 000 - 3 300 PLN

   -Prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, -Diagnoza psychologiczna mieszkańców, pomoc w znalezieniu zadowalających sposobów funkcjonowania w nowej rzeczywistości, -Prowadzenie wymaganej dokumentacji psychologicznej, -Udzielanie mieszkańcom wsparcia psychicznego i prowadzenie terapii psychologicznej.
   StPr/20/0357
   data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
   wynagrodzenie od od 3 000 PLN