Zamknij

terapeuta do spraw rehabilitacji ruchowej

Nr oferty: StPr/20/0358Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Orla 35, 78-600 Wałcz, powiat: wałecki, woj: zachodniopomorskie
Zakres obowiązków: rehabilitacja ruchowa mieszkańców DPS w Wałczu
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.09.2020
Wynagrodzenie brutto: od 3 000 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat), brak
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: wykształcenie wyższe (kierunkowe) pierwszego lub drugiego stopnia, badania sanitarno-epidemiologiczne, uprawnieniia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty,umiejętność pracy z osobami w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorymi, mile widziane doświadczenie zawodowe.
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁCZU
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Orla 35, 78-600 Wałcz, powiat: wałecki, woj: zachodniopomorskie
  Osoba do kontaktu: Beata Gabryelczyk
  Numer telefonu: 67 387 37 77
  E-mail:
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: -CV -list motywacyjny, -kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i posiadane kwalifikacje -oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb rekrutacji zgodnie wg wzoru dostępnego na stronie BIP iraz w sekret
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, poczta
  Obsługa recepcji hotelowej.
  StPr/20/0384
  data rozpoczęcia pracy od 12.08.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  czynności opiekuńczo - pielęgnacyjne dla mieszkańców DPS w Wałczu między innymi karmienie , ubieranie , kąpiel, zmiana pieluchomajtek, organizacja czasu wolnego , dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców
  StPr/20/0379
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  1.prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, 2.prowadzenie ewidencji dokumentacji w zakresie realizowanych zadań, 3.współpraca z odpowiednimi instytucjami w zakresie realizowanych zadań (m.in. Urzędem Skarbowym, Urzędem Miasta), 4.prowadzenie ewidencji i dokumentacji kont pozabilansowych 998,999,980. 5.prowadzenie ewidencji wypłat w zakresie Miejskiego programu wsparcia mieszkańców w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 6.wprowadzanie dowodów księgowych do ewidencji zakupów. 7.wykonywanie innych prac zleconych przez Głównego Księgowego (ewidencja księgowa, sprawozdawczość finansowa).
  StPr/20/0380
  data rozpoczęcia pracy od 21.09.2020
  wynagrodzenie od od 2 800 PLN

  - wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych oraz urządzeń ewidencyjnych służących do ich rejestrowania - przygotowabnie akt do archiwum - przygotowanie akt do brakowania - rejestrowania korenspondencji sądowej - doręczanie korenspondencji sądowej adresowanej do urzędów i innych instytucji państwowych na terenie Wałcza - obsługa urządzeń biurowych
  StPr/20/0376
  data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
  wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

  obsługa klienta, przygotowywanie posiłków z półproduktów,
  StPr/20/0378
  data rozpoczęcia pracy od 06.08.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  - samodzielne dobieranie odpowiednich materiałów i tworzyw, - samodzielne dobieranie narzędzi wykorzystywanych do obróbki, - monitorowanie poprawnego funkcjonowania urządzeń, - przeprowadzanie okresowych badań technicznych urządzeń, - wykonywanie doraźnych prac serwisowych, - regulowanie i programowanie urządzenia do obróbki metali i tworzyw sztucznych, - opracowywanie procedur i norm wykorzystywania metali i tworzyw sztucznych, - dbanie o czystość miejsca pracy i bezpieczeństwo w jego obrębie, - mechaniczna obróbka metali i tworzyw sztucznych,
  StPr/20/0367
  data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  NAKŁADANIE POWŁOK LAKIERNICZYCH Z FARB I LAKIERÓW TECHNIKĄ NATRYSKOWĄ NA WYROBY METALOWE. PRZYGOTOWYWANIE POWIERZCHNI METALOWYCH DO LAKIEROWANIA, TJ.: ODTŁUSZCZANIE, GRUNTOWANIE, SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE; DOBÓR ODPOWIEDNICH SKŁADNIKÓW MATERIAŁÓW W ZALEŻNOŚCI OD WYMOGÓW TECHNICZNYCH; RĘCZNE LUB MECHANICZNE NANOSZENIE POWŁOK LAKIERNICZYCH (JEDNO - LUB KILKUWARSTWOWYCH), O RÓŻNYM WYGLĄDZIE W ODNIESIENIU DO BARW, POŁYSKU, FAKTURY ORAZ RÓŻNEJ ODPORNOŚCI.
  StPr/20/0368
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  Przygotowywanie potraw, nadzór nad jakością przygotowywanych dań, zarządzanie składnikami, przestrzeganie przepisów BHP i dobrych praktyk produkcyjnych, znajomość zasad dotyczących żywienia i wcielanie ich w przygotowywane potrawy.
  StPr/20/0362
  data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  -przygotowanie towarów do wysyłki do kontrahenta, -pakowanie i wyładowywanie towarów, -układanie towarów w lokalizacjach, -pomoc przy inwentaryzacjach
  StPr/20/0363
  data rozpoczęcia pracy od 15.08.2020
  wynagrodzenie od 3 000 - 3 300 PLN

  -Prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, -Diagnoza psychologiczna mieszkańców, pomoc w znalezieniu zadowalających sposobów funkcjonowania w nowej rzeczywistości, -Prowadzenie wymaganej dokumentacji psychologicznej, -Udzielanie mieszkańcom wsparcia psychicznego i prowadzenie terapii psychologicznej.
  StPr/20/0357
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
  wynagrodzenie od od 3 000 PLN