Zamknij

Inspektor do spraw kadr i płac

Nr oferty: StPr/20/0560Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Orla 35, 78-600 Wałcz, powiat: wałecki, woj: zachodniopomorskie
Zakres obowiązków: -prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy); -sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy; -sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) dla zleceniobiorców; -porządzanie list płac, odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych; -rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie; -sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS, PFRON; -rozliczanie delegacji pracowniczych; -ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych; -ewidencja zwolnień lekarskich; -nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników; -organizowanie i nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP; -wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach; -udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; -prowadzenie dokumentacji oraz spraw związanych z wykorzystaniem środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; -sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów; -współpraca w zakresie przygotowywania grafików pracy (pracowników zmianowych); -prowadzenie zagadnień z zakresu wykonywania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych; -przygotowywanie i pisanie pism dotyczących spraw pracowniczych, awansów zawodowych, zaświadczeń o zatrudnieniu, nagród jubileuszowych itp.; -współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji staży, prac interwencyjnych itp.; -prowadzenie ewidencji podróży służbowych pracowników; -rozliczanie wyjść służbowych i prywatnych pracowników; -koordynowanie kontroli zarządczej; -zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych; -prowadzenie sekretariatu dyrektora Domu Pomocy Społecznej.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 15.12.2020
Wynagrodzenie brutto: od 3 500 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat)
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: WYMAGANIA NIEZBĘDNE: -wykształcenie wyższe kierunkowe lub wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, -staż pracy wykształcenie wyższe: 1 rok, -staż pracy wykształcenie średnie: 3 lata, -posiadanie obywatelstwa polskiego, -posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, -niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, -nieposzlakowana opinia, WYMAGANIA DODATKOWE: -znajomość następujących aktów prawnych: a) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; b) rozporządzenia rady ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych; c) ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych; e) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; f) ustawy z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; g) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; h) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; -biegła znajomość programu Płatnik sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, -posiadanie cech osobowości takich jak: komunikatywność, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁCZU
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Orla 35, 78-600 Wałcz, powiat: wałecki, woj: zachodniopomorskie
  Osoba do kontaktu: Beata Gabryelczyk
  Numer telefonu: 67 387 37 77
  E-mail:
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: 1)list motywacyjny, 2)curriculum vitae, 3)kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Wałczu: http://bip.dps.powiatwalecki.pl/strony/menu/53.dhtml (zakładka: Ogłoszenia i komunik
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: osobiście
  Pokojowa
  StPr/20/0564
  data rozpoczęcia pracy od 28.11.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  -prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy); -sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy; -sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) dla zleceniobiorców; -porządzanie list płac, odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych; -rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie; -sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS, PFRON; -rozliczanie delegacji pracowniczych; -ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych; -ewidencja zwolnień lekarskich; -nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników; -organizowanie i nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP; -wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach; -udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; -prowadzenie dokumentacji oraz spraw związanych z wykorzystaniem środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; -sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów; -współpraca w zakresie przygotowywania grafików pracy (pracowników zmianowych); -prowadzenie zagadnień z zakresu wykonywania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych; -przygotowywanie i pisanie pism dotyczących spraw pracowniczych, awansów zawodowych, zaświadczeń o zatrudnieniu, nagród jubileuszowych itp.; -współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji staży, prac interwencyjnych itp.; -prowadzenie ewidencji podróży służbowych pracowników; -rozliczanie wyjść służbowych i prywatnych pracowników; -koordynowanie kontroli zarządczej; -zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych; -prowadzenie sekretariatu dyrektora Domu Pomocy Społecznej.
  StPr/20/0560
  data rozpoczęcia pracy od 15.12.2020
  wynagrodzenie od od 3 500 PLN

  Prace gospodarcze wewnątrz i na zewnątrz budynku, drobne naprawy i remonty.
  StPr/20/0553
  data rozpoczęcia pracy od 20.11.2020
  wynagrodzenie od od 1 250 PLN

  Spawanie elementów metalowych i konstrukcji metalowych i stalowych, używanie elektronarzędzi; używanie spawarki, szlifierki, wiertarki, szlifierki stołowej. Zagwarantowany dojazd z Piły do miejsca pracy.
  StPr/20/0868
  data rozpoczęcia pracy od 16.10.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN