Zamknij
Wg pogramu stażu.
StPr/21/0033
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

-utrzymywanie w wysokiej sprawności stanu technicznego przydzielonego pojazdu służbowego, -dopilnowanie właściwego rozmieszczenia przewożonych na pojeździe osób lub ładunku oraz nie przekraczania obowiązujących norm zakładu, -ścisłe przestrzeganie w czasie jazdy obowiązujących przepisów o ruchu drogowym, nie przekraczanie ustalonych dla wojskowych pojazdów maksymalnych szybkości oraz zwracanie bacznej uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa przewożonych osób i ładunków
StPr/21/0030
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

prace budowlane
StPr/21/0031
data rozpoczęcia pracy od 21.01.2021
wynagrodzenie od 2 800 - 5 000 PLN

Nadzór nad dokumentacją Dbałość o przestrzeganie przepisów BHP Pomoc pracownikom
StPr/21/0032
data rozpoczęcia pracy od 21.01.2021
wynagrodzenie od od 5 500 PLN

Wg proframu stażu.
StPr/21/0023
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Wg programu stażu.
StPr/21/0024
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

-realizacja działań sprzedażowych z zakresu branży budowlanej, -przygotowanie wycen i ofert handlowych, -bieżąca obsługa oraz pozyskiwanie nowych Klientów, -budowanie i podtrzymywanie trwałych relacji biznesowych ze stałymi klientami, -kontakt telefoniczny i mailowy z klientami zagranicznymi -nadzorowanie procesu realizacji zamówień,
StPr/21/0022
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2021
wynagrodzenie od 3 500 - 4 000 PLN

-wykonywanie wszelkich czynności związanych z przyjęciem nowego mieszkańca, -czynny udział w procesie adaptacji mieszkańca do pobytu w DPS, -pomaganie w rozwiązywaniu problemów związanych z nowym miejscem zamieszkania, -prowadzenie akt osobowych mieszkańców oraz wszystkich spraw administracyjnych związanych z ich pobytem w Domu, -reprezentowanie interesów mieszkańca przed sądami, urzędami administracji państwowej, -współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej, -kompletowanie i aktualizacja wszystkich dokumentów związanych ze skierowaniem, przyjęciem i pobytem mieszkańca w DPS, -prowadzenie innych spraw wymagających formalnego lub terminowego uregulowania.
StPr/21/0021
data rozpoczęcia pracy od 08.02.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

fryzjer
StPr/21/0019
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Wg programu stażu.
StPr/21/0012
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN