Zamknij

Czym jest działalność nierejestrowa

00.00, 08.11.2022 materiał partnera
pixabay

Działalność nierejestrowa – to rodzaj działalności, który nie wymaga wpisu do żadnej centralnej ewidencji. Oznacza to, że taka działalność nie jest zarejestrowana w żadnym urzędzie, a jej właściciel nie posiada żadnego numeru NIP ani REGON.

Rozpoczęcie działalności

Takie przedsiębiorstwa mogą prowadzić działalność np. sprzedażą detaliczną, usługami kosmetycznymi, świadczeniami opieki medycznej itp. Rozpoczęcie działalności nierejestrowanej wymaga zgłoszenia się do właściwego urzędu skarbowego. Należy wypełnić formularz CEIDG-1, w którym należy podać wszystkie wymagane dane osobowe oraz informacje o planowanej działalności. Po złożeniu wniosku urzędnik skarbowy wydaje decyzję o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wpis do CEIDG jest bezpłatny. O tym można przeczytać na https://przedsiebiorczosc-48h.pl. Aby rozpocząć działalność nierejestrową, należy złożyć formularz CEIDG-1. Wymagane są także: dowód osobisty właściciela działalności; jeśli działalność będzie prowadzona w lokalu najemnym lub dzierżawionym, należy przedstawić umowę najmu lub dzierżawy; jeśli działalność będzie prowadzona w gospodarstwie rolnym, należy przedstawić podpisaną przez właściciela decyzję o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Informacje o osobie fizycznej

W przypadku, gdy działalność nierejestrowa będzie prowadzona przez osobę fizyczną, która posiada inny rodzaj działalności gospodarczej, należy także przedstawić informację o innych przedsiębiorstwach. Osoby prowadzące działalność nierejestrową mają obowiązek rozliczać się z fiskusem według skali podatkowej (18% lub 32%). W przypadku gdy przychody są niższe niż 85 528 zł, przedsiębiorca może rozliczyć się według skali podatkowej (18%). W przypadku gdy przychody są wyższe niż 85 528 zł, przedsiębiorca rozlicza się według skali podatkowej (32%).Działalność nierejestrowa to rodzaj działalności gospodarczej, w której przedsiębiorca nie jest zarejestrowany w żadnym rejestrze przedsiębiorców.

Formalne obowiązki

To oznacza, że nie ma on żadnych formalnych obowiązków wobec urzędów, a także że nie jest objęty żadnymi przepisami prawnymi dotyczącymi działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że działalność nierejestrowa jest całkowicie legalna – przedsiębiorca może być pociągnięty do odpowiedzialności za nielegalne działania, takie jak np. oszustwa podatkowe. Działalność nierejestrowa jest często wykonywana przez osoby, które nie chcą poddać się formalnościom związanym z rejestracją działalności gospodarczej. Może to być np. działalność sezonowa, taka jak sprzedaż owoców na targowisku, lub działalność dodatkowa, która nie jest głównym źródłem dochodów przedsiębiorcy. Działalność nierejestrowa jest także często wykonywana przez osoby, które nie chcą płacić podatków lub innych opłat związanych z działalnością gospodarczą.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%