Zamknij

Wybory samorządowe. Ważne daty

10:54, 06.09.2018 | P.K
REKLAMA
Skomentuj

27 sierpnia minął termin wykonania pierwszej czynności wyborczej, czyli podania do publicznej wiadomości (w formie obwieszczenia) informacji o okręgach wyborczych, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej. Do tego dnia należało zawiadomić odpowiednio Państwową Komisję Wyborczą lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego.

Do 6 września można zgłaszać komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

11 września musi nastąpić powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych.

16 września mija termin utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów. Do tego dnia należy zgłosić terytorialnym komisjom wyborczym listy kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Najpóźniej 21 września należy podać do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika. Również tego dnia upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

26 września o północy mija termin na zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Do tego dnia Państwowa Komisja Wyborcza przyznaje jednolite numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw.

Najpóźniej 30 września komisarz wyborczy powołuje obwodowe komisje wyborcze. Do tego dnia musi też zostać sporządzony spis wyborców.

Do 6 października terytorialne komisje wyborcze rozplakatują obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, a gminne komisje wyborcze o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Do tego dnia wyborcy niepełnosprawni mają czas na zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

12 października mija termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Do 16 października wyborcy mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania.

19 października to termin zakończenia kampanii wyborczej i cisza wyborcza.

21 października w godz. 7.00-21.00 odbędzie się głosowanie.

(P.K)
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© extrawalcz.pl | Prawa zastrzeżone