Zamknij

Referendum - to już pewne

15:31, 14.02.2020 | Z.B
REKLAMA
Skomentuj

Z tuczyńskim radnym Markiem Gajzlerem, jednym z organizatorów referendum w sprawie odwołania burmistrza Tuczna, rozmawia Zuzanna Błaszczyk-Koniecko.

Kto organizuje referendum?

- Można powiedzieć żartem, że głównym organizatorem jest sam burmistrz, który swoim zachowaniem wobec wyborców sprowokował wiele osób do żądania zmiany. Mówiąc poważnie, organizatorami jest grupa kilkudziesięciu osób, którym nie podobają się działania burmistrza Tuczna. Z tych kilkudziesięciu osób kilkanaście występuje formalnie jako inicjatorzy referendum. 

Jaki jest powód?

- Jeden powód już wymieniłem - arogancja Krzysztofa Hary wobec mieszkańców i wobec opozycyjnych radnych. Nierespektowanie nie tylko naszych praw do informacji i pomocniczości ze strony władzy samorządowej, ale także elementarnych zasad kultury. Ktoś taki nie powinien być twarzą naszej gminy. Zasługujemy na lepszego reprezentanta. Do tego dochodzą zaniedbania w dziedzinach istotnych dla codziennego życia mieszkańców - brak działań dla poprawy dostępności do usług medycznych, komunikacji zbiorowej, mieszkań socjalnych. Brak jest również rzetelnej informacji o wydatkowaniu pieniędzy publicznych, a te znane nam wydatki budzą często poważne zastrzeżenia. Sztandarowy jest tu przykład ośrodka kultury. Również nadzór nad inwestycjami i zakupami jest, mówiąc delikatnie, niewystarczający. To ponadto brak wsparcia dla lokalnej przedsiębiorczości, fatalny stan usług komunalnych, brak wizji rozwoju gminy, szczególnie rozwoju turystyki, co wpisane jest przecież w strategię jej rozwoju. To także brak współpracy z formalnymi i nieformalnymi organizacjami pozarządowymi i grupami inicjatywnymi. Nie można też pominąć działań podejmowanych na szkodę edukacji w gminie, tj. próba zamknięcia szkoły w Marcinkowicach, oszczędności w placówkach zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci i utrudniające kształcenie, ograniczanie dostępu do kształcenia specjalnego, brak dodatkowych zajęć edukacyjnych i kulturalnych - tu znowu kłania się „działalność” GOK-u. Tematów jest wiele. Wiemy, że budżet i możliwości personalne gminy są ograniczone, ale wiele problemów można rozwiązać choćby częściowo lub ograniczyć ich negatywne skutki, gdyby prowadzony był dialog z mieszkańcami i ich przedstawicielami, gdyby każda krytyka nie była traktowana jako personalny atak na burmistrza i jego rodzinę, gdyby wykorzystywano, a nie ograniczano inicjatywy obywatelskie. Dorzućmy jeszcze politykę personalną, w której wyniku prawie wszyscy radni z komitetu burmistrza - sami lub ich bliscy, a często i jedno i drugie - znajdują zatrudnienie w Urzędzie Gminy albo w instytucjach podległych samorządowi. Przypadek? Brak innych kandydatów spełniających kryteria? Możliwe, ale nasze wątpliwości mają mocne podstawy.

Jakie kroki podjęliście w sprawie zorganizowania referendum?

- Wszystko określa Ustawa o referendum lokalnym. Pierwszy krok został wykonany. Powstała grupa inicjatywna, która dzisiaj (10 lutego - dop. red.) złożyła powiadomienie o woli przeprowadzenia referendum na ręce burmistrza Tuczna oraz komisarza wyborczego w Koszalinie. Od tej chwili zaczyna się etap drugi, czyli zbieranie podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum. Musimy takich podpisów zebrać około 400, czyli 10 proc. wyborców z terenu gminy. Kilkaset podpisów, nawet dużo ponad wymaganą liczbę, zbierzemy bez trudu. Po złożeniu wniosku z podpisami komisarz wyborczy ogłosi termin referendum i wtedy pozostanie nam, mieszkańcom, pójść do komisji wyborczych w wyznaczonym dniu i odpowiedzieć na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za odwołaniem pana Krzysztofa Hary z funkcji burmistrza Tuczna przed upływem kadencji?”. Jeżeli większość z uczestników odpowie TAK, to będą nas czekały dodatkowe wybory.

Jaki jest odbiór tej inicjatywy wśród mieszkańców?

- Nie mogę mówić za wszystkich. Na pewno burmistrz nadal ma swoich zwolenników, ale ich liczba stopniała od ostatnich wyborów bardziej niż pokrywa lodowa w Arktyce. W Tucznie, gdzie jestem na co dzień, spotykam się z nieustającymi wyrazami sympatii i deklaracjami poparcia wniosków o referendum i głosowania za odwołaniem burmistrza. Powtórzę, nie wszyscy i nie wszędzie, ale znacząca większość mieszkańców Tuczna i na pewno prawie wszyscy w Marcinkowicach oczekują szybkiej zmiany władzy samorządowej. W innych miejscowościach naszej gminy, choć w różnym stopniu, też daje się odczuć rozczarowanie postępującym upadkiem standardów rządzenia. Otrzymuję obietnice nie tylko głosowania, ale i wsparcia finansowego kampanii od wielu osób, często bardzo znanych obywateli naszej gminy, nie zawsze chcących otwarcie wystąpić przeciw burmistrzowi. Gdybym chciał skorzystać ze wszystkich deklarowanych funduszy, to przekroczylibyśmy ustawowe limity i faktyczne potrzeby. Ale cieszę się, bo konkretna oferta wsparcia finansowego jest najlepszym świadectwem faktycznego poparcia naszej inicjatywy.

Autor treści na facebookowym profilu ugrupowania Wspólnie dla Gminy Tuczno sugeruje, że gmina pozna nazwiska osób, które podpiszą listy poparcia, będzie miała wgląd do wszystkich dokumentów, czy to możliwe?

- No tak. Może zacytuję fragment tego wpisu: „(…) na każdym etapie pracy radnych, czy przygotowywania referendum mamy wgląd do wszystkich dokumentów, list poparcia itp. (…)”  Jak mamy to rozumieć? Z kontekstu wynika, że chodzi o kontrolę ewentualnych nadużyć z naszej strony, bo dla nas, podobno - znowu cytat - „cel uświęca środki”. Już samo to stwierdzenie jest oszczerstwem. Do tego pierwszy cytowany fragment zawiera informacje nieprawdziwe, bo listy poparcia są znane tylko komisarzowi wyborczemu i pracownikom jego biura. Nie znam przepisów, które dawałyby wgląd do nich osobom postronnym. Czynności wyborcze, a za taką można uznać udział w referendum, są chronione anonimowością, by zagwarantować wyborcom możliwość wyboru wolnego od nacisków. Czemu ma służyć więc publiczne oznajmianie, w dodatku wbrew faktycznym uprawnieniom, że ludzie burmistrza będą przeglądać podpisy pod listami poparcia dla inicjatywy referendum? Niektórzy wyborcy mogą mieć obawy przed wystąpieniem przeciwko obecnej władzy. Zatrudnienie wielu osób lub ich bliskich zależy przecież w sposób bezpośredni lub pośredni od burmistrza. Do tego część decyzji administracyjnych też zapada w Urzędzie Gminy. Obawy przed odwetem ze strony władzy, nawet jeżeli bezzasadne, zawsze u wielu się pojawią. Takie wpisy na pewno nie służą rozwianiu tych obaw.

Organizując referendum trzeba mieć kandydata, który mógłby zastąpić burmistrza Krzysztofa Harę po ewentualnym odwołaniu. Kto nim jest?

- Nie, nie trzeba. Referendum jest dokładnie tym, co określa jego temat - głosowaniem za odwołaniem obecnego burmistrza. Po jego powodzeniu nastąpi demokratyczny proces wyborczy, podczas którego mogą pojawić się różne kandydatury, włącznie z osobą odwołanego burmistrza. Organizujemy to referendum, by dać olbrzymiej grupie niezadowolonych mieszkańców możliwość wybrania innej władzy. I na tym kończy się nasza rola jako inicjatorów referendum.

Nie uwierzę, że jako jeden z inicjatorów referendum nie myśli pan o jakimś konkretnym człowieku, który mógłby zostać następcą Krzysztofa Hary.

- Prawdą jest, że działając odpowiedzialnie powinniśmy mieć jakiś pomysł na to, co po referendum. Jak napisała do mnie pewna sympatyczna i mądra pani: „tylko mi nie pisz, że każdy lepszy od Hary!” Więc choć faktycznie tak uważam, przyznam, że mamy ogólną koncepcję tego, co w ciągu tej skróconej kadencji trzeba będzie zrobić. Bo nie będzie to pełna kadencja. Zanim zakończy się proces referendalny i wyborczy , zostaną jakieś trzy lata. Zanim nowy burmistrz ogarnie stanowisko i podległy mu urząd, miną kolejne tygodnie, czasu nie będzie więc wiele. Trzeba będzie zrobić audyt finansowy i organizacyjny. Trzeba będzie zapewne przygotować istotne zmiany w budżecie bieżącym i prognozie wieloletniej. Do tego reorganizacja pracy urzędu. Przegląd majątku gminnego. Odbudowa zaufania społecznego i współpracy z mieszkańcami, radami sołeckimi, podmiotami społecznymi. Należy też pamiętać, że nowy burmistrz będzie się musiał w ekspresowym tempie uczyć. Naprawdę, jeszcze nie rozmawiamy o personaliach ale nawet gdyby, to musiałbym powiedzieć, że za wcześnie teraz na ich ujawnienie. Jest kilka osób, spośród których musimy wyłonić kandydata. A niewykluczone, że po referendum nasze drogi się trochę rozejdą i część będzie miała inne pomysły i innego kandydata. I to nie będzie złe. Demokracja to wolność wyboru, więc im więcej dobrych kandydatów, tym lepiej.

Dyplomatycznie pan to ujął, ale nie jest to odpowiedź na moje pytanie.

- Naprawdę jeszcze zbyt wcześnie, żeby rozmawiać o nazwiskach. Mam swój pomysł, ale najpierw musi być wola samego kandydata a potem akceptacja tej osoby przez naszą grupę, przekształconą w komitet wyborczy. Wtedy z przyjemnością przekażemy naszą ofertę dla mieszkańców. Uważam, że powinien wystartować duet kandydatów. Oczywiście w naszych realiach wyborczych głosujemy tylko na osobę burmistrza, ale chciałbym, by od razu znana była wszystkim wyborcom osoba mająca pełnić funkcję jego zastępcy. Wobec ogromu zadań, jakie czekają nową władzę w krótkim czasie, potrzebna będzie dobra współpraca tych dwojga osób i uzupełniające się ich kompetencje zawodowe i społeczne. Poza tym chcemy przywrócić przejrzystość sprawowania władzy i jawność planów. Myślę, że jasna deklaracja, kto zostanie drugą osobą na urzędzie należy się wyborcom przed pójściem do urn.

Zarzuca się wam działanie we własnym interesie.

- Nie tylko takie zarzuty słyszymy. Reakcje burmistrza, czy szerzej jego obozu, pokazują najlepiej, jakimi motywami się kieruje pełniąc tę funkcję, będącą przecież służebną wobec mieszkańców. Są to osobiste ambicje i sympatie oraz awersja do wszelkiej krytyki. Tak sam działa, więc o to samo podejrzewa innych. Klasyka. To jest żenujące i z tym głównie chcemy skończyć. Oczywiście, jest prawdą, że działam, wszyscy działamy, we własnym interesie. Jako istota społeczna mam taką gradację priorytetów: rodzina, gmina, ojczyzna. Na końcu, ale niemniej ważne są globalna wspólnota ludzka i natura, w której żyjemy. I teraz po kolei. W rodzinie, na szczęście, jest świetnie - z żoną się kochamy i szanujemy wzajemnie, dzieci zdrowe, o pieniądze się nie martwię, bo nawet jak coś pójdzie bardzo źle, to żyjemy w środku Europy, gdzie nikt teraz z głodu i zimna, poza ekstremalnymi przypadkami, nie umiera.
Za to w gminie, gdzie mieszkam, w miejscu, które kocham i w którym chcę zostać, wychowywać dzieci i dla którego podejmuję wiele społecznych działań, dzieje się bardzo źle. Szczególnie zła jest atmosfera społeczna. Uwiera mnie to. Więc znowu działam wraz z innymi we własnym, dobrze pojętym interesie. By móc żyć w miejscu przyjaznym i zadbanym, z perspektywami na przyszłość i możliwościami indywidualnego rozwoju dla siebie i innych już dziś. Taki jest mój - i reszty z nas - osobisty interes w dążeniu do zmiany władzy, która tego nie zapewnia. Zauważę jeszcze, że jestem radnym i zostając nim ślubowałem działać dla dobra gminy i jej mieszkańców. Nie zapominam o tym. Jak nie będę miał sił, by to robić, to złożę mandat, a nie będę siedział cicho. Więc to są nie tylko osobiste chęci, ale i podjęte wobec mieszkańców zobowiązanie. Mam nadzieję, że moi wyborcy na razie udzielonego mi mandatu nie żałują. Nie mam takich sygnałów z ich strony. Tu jest zresztą chyba główna linia konfliktu. Ślubowanie burmistrza różni się tylko formą od ślubowania radnego. Zasadnicza treść pozostaje ta sama - zobowiązanie do służby publicznej. Mam wrażenie, że w realizacji naszych zobowiązań rozmijamy się z panem Harą całkowicie.

Dziękuję za rozmowę

(Z.B)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (35)

tubylec tubylec

38 3

nie pozwólcie żeby wasza władza lokalna była z poza tuczna jak teraz z mirosławca , szwecji 18:42, 14.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PkPk

38 3

Pan Burmistrz wraz ze swoim zastępcą niech wracają tam skąd przyszli!! 19:10, 14.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

qwertyqwerty

7 20

niezależni idą wszędzie po władzę? 19:34, 14.02.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

iiii

10 1

a gdzie jeszcze idą? 22:35, 14.02.2020


KillbillKillbill

9 34

Mam nadzieję że referendum będzie niewypałem bo nie wyobrażam sobie miasta otoczonego wannami z Michaelem w imię durnej poprawności politycznej i *%#)!& pojmowanej tolerancji...nie jesteście lepsi! Nie macie nic do zaoferowania. 19:40, 14.02.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

EwkaEwka

18 2

Taaaa.... bo tylko po to wkurzeni mieszkańcy Tuczna chcą referendum, żeby na każdym rogu stały wanny. Właśnie dlatego ludzie się zjednoczyli. Taaaa...
Żenujący komentarz! 01:51, 15.02.2020


TAK DLA REFERENDUM WTAK DLA REFERENDUM W

33 8

Zeby wszystko się udało pomyślnie, liczy się frekfencja i to najlepiej duza za odwołaniem więc zmieńmy to co nam się nie podoba razem. Mamy demokrację możemy wybrać kogoś godnego tego stanowiska. Bo to my mieszkańcy zdecydujemy do nas nalezy ostatnie slowo. 19:40, 14.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Betti Betti

29 2

Dość przydupasom hary.... 21:16, 14.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

OharaOhara

29 3

Wolę wanny niż biogazownie ??za każdym rogiem. 21:34, 14.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Mieszkańcy Mieszkańcy

24 2

Nie lepiej wszędzie nastawiać biogazowni. 21:37, 14.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KildebilKildebil

30 1

Za to pan burmistrz zaoferował smród, hamstwo i prostactwo? 21:40, 14.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

yy

30 2

zasługi obecnego burmistrza- arogancja , tupet, bezczelność w relacjach z ludźmi, nie stosowanie się do procedur porozumiewania z mieszkańcami (np. notoryczne nieudost. inf.publ., brak odpowiedzi na pisma urzędowe), sposób rozmowy lekceważący, niechlujny i protekcjonalny, lub jej całkowity brak, niedotrzymywanie obietnic danych osobiście poszczególnym mieszkańcom (lista jak stąd do Alaski) , kłamanie, notoryczne KRĘCENIE z pomocą swojego wice-, nie dbanie o walory przyrodniczo -kulturowe (ignorancja intelektualna, brak orientacji w tych sprawach, bezmyślne wycinki drzew do plaży, zaniedbana sama plaża i jez. Tuczno), lekkomyślne dysponowanie pieniędzmi publicznymi (śpiący snem zimowym, aż do nędznego dnia Tuczna - GOK, z wysoko opłacanymi stanowiskami, zatrudnianie przez wszystkie swoje kadencje pozorantów i ludzi niekompetentnych za to lojalnych, brak kreatywności, zamawianie gotowców spoza gminy, pozorowanie atrakcyjności i popularności beznadziejnych inicjatyw i wygaszanie tych pożytecznych, zaangażowanych, zamówienia usług spoza obszaru gminy, podczas gdy na miejscu są kompetentni ludzie, itp), oderwanie od miejscowych spraw i potrzeb ludzi z wyjątkiem lojalnych klakierów- oni są zadbani i doceniani; stwarzanie uciążliwości mieszkańcom w postaci klastra energetycznego, z którym wiąże się budowa potężnie smrodzących bioelektrowni z "wyciekającymi" odpadami zanieczyszczającymi środowisko, właściciel biogazowni twierdzi w gazecie, " to nie perfumeria , musi śmierdzieć , niech grillują gdzie indziej", totalne ignorowanie i poniżanie ludzi; jedziemy dalej, manipulowanie szkołami- raz jedna jest ulubiona i doglądana, a druga potępiona, innym razem odwrotnie, w zależności od wiatrów i interesów, tworzenie atmosfery zastraszania, mszczenia, szykanowania za nielojalność, na wszystko- ale to na wszystko- są konkretne dowody, słowa, wywiady, dokumenty, nagrania z rady, sytuacje. A co dobrego? wystawne coroczne bizantyjskie sesje i kilka dróg przez wiele lat rządzenia, ale czy to dużo mając oszczędności np. po zamknięciu szkoły w Płocicznie i innych oszczędnościach w oświacie czy turystyce i rekreacji (plaża), ....
23:42, 14.02.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

XX

0 0

Właśnie na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wchodzi skarga na bezczynność Urzędu Miasta i Gminy Tuczno. Sprawa jest rozwojowa, bo jest podejrzenie, że burmistrz dopuścił się przy tej okazji innych przestepstw, które podlegają już pod KK. 01:02, 17.03.2020


Człopa trzyma kciukiCzłopa trzyma kciuki

28 2

Bravo Wy! 01:55, 15.02.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

PawlakPawlak

7 0

Wałcz się dołącza 19:08, 17.02.2020


MARIOMARIO

8 16

Postawa i działania Pana Hary sa niezmienne od kilku lat.Zostal demokratycznie wybrany wola wiekszosci gminy.Trzeba zacisnac zeby iczekac na kolejne wybory.Szkoda tez gminnej kasy dla kilku komisji i innych kosztow referendum.Jak było cacy to Hara byl ok,jak nadepnął na odcisk kilku osobom to juz jest be..Gorycz polityki Hary i Bartczaka dawno odczuli mieszkancy Rzeczycy,Płociczna Jeziorek N.Studnicy i innych wsi.Oddali swoj głos przeciw w urnach wy orzczych nie refendalnych.A w tym czasie inni mieszkancy wsi ktorzy teraz żądaja referendum świetowali sukces i dogryzali zwolennkom P.Sudyna.A o 400 podpisow nie bedzie łatwo.W Urzedzie juz czekaja na listy poparcia.I co ..jak referendum nie wypali,? przez trzy lata Burmistrz to rozliczy 10:53, 15.02.2020

Odpowiedzi:7
Odpowiedz

JowiszJowisz

19 2

Jak się boisz to śiedz w domu i przestań pisać takie dyrdymały. Do końca kadencji to kasa będzie pusta , szkoły pozamykane a smród będzie się snuć po całej gminie .Niezniechęcaj ludzi. Pozdrawiam. 12:22, 15.02.2020


Marcinkowice Gate Marcinkowice Gate

19 1

Tak został demokratycznie wybrany i demokratycznie można go odwołać bez zaciskania zębów.
Oddali swój głos przeciw w urnach wyborczych...Ta jasne. Chyba Pan się nie zapoznał z wynikami z tamtego okręgu. Pan Burmistrz uzyskał tam prawie 70%-owe poparcie! Jeszcze lepiej niż u Nas. A to Nam się zarzuca, że dzięki Nam wygrał wybory!! 12:33, 15.02.2020


MieMie

20 0

Ludzi nie pozwólcie żeby Was skłucali. Szczucie na inne wioski to celowe działanie osób z otoczenia ohary i na jego zlecenie. 12:35, 15.02.2020


dddddd

17 0

dziel i rządź to metoda rządzenia manipulantów i socjopatów; podzielić i skłócić mieszkańców, a wówczas łatwiej nimi rządzić; wywołanie strachu to również świetna metoda aby ludzie siedzieli cicho, wiele osób na kierowniczych, dyrektorskich stanowiskach w naszej gminie to wie, bądźcie mądrzejsi od nich 13:33, 15.02.2020


Marek GajzlerMarek Gajzler

20 0

W urzędzie nikt nie zobaczy list poparcia. Takie sugestie służą tylko zastraszaniu wyborców.
Jestem w posiadaniu pisma od Komisarza Wyborczego, potwierdzającego, że tylko on i pracownicy jego biura maja dostęp do tych list i tylko w celu zweryfikowania prawidłowości zawartych danych osobowych.
15:51, 15.02.2020


Mario . Mario .

0 7

Panie Gajzler proszę o obiektywizm , Jezeli Burmistrz jako strona wniesie wniosek do sądu że coś mu nie pasuje w sprawie podpisów poparcia o referendum sąd ma prawo udostępnić mu te listy. ? 21:29, 17.02.2020


domariodomario

6 0

Mario właśnie cały czas usilnie starasz się przekonać ludzi ,ze burmistrz się mści za zgodne z prawem demokratyczne zachowanie jakim jest zorganizowanie referendum, pomyśl teraz jaką laurkę wystawiasz burmistrzowi, mściwego człowieka , który kieruje się osobistymi uprzedzeniami a to właśnie jest najlepszy powód żeby kogoś takiego usunąć ze stanowiska bo jest niebezpieczny, dziękujemy ci za pomoc 23:01, 17.02.2020


SwojakSwojak

9 24

Nie widzę żadnego merytorycznego zarzutu do obecnego burmistrza. Nie widzę zarzutu o zaniedbania czy niegospodarność.
Widzę tylko dbałość p. Gajzlera o to by zmienić burmistrza.
Następny pierwsze co zrobi to umorzy olbrzymie zaległości podatkowe tartaku wobec gminy.
Do tego jesteście mu ludziska potrzebni.
A smród i szkole to ma głęboko w d....
Ale o tym sami się przekonacie.
13:29, 15.02.2020

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

toktok

18 3

przecież nikt nie powiedział, ze Gajzler będzie rządził, referendum to jest apel aby obecny burmistrz przestał juz szkodzić a co dalej, ludzie wybiorą sami, naprawdę taki problem ze zrozumieniem tej procedury? 13:36, 15.02.2020


gg

18 2

jeśli nie widzisz wymienionych zarzutów to ty masz problem bo one są dokładnie sprecyzowane, nawet tutaj, doczytaj, okulary sobie załatw, poproś kogoś o wytłumaczenie jeśli nie rozumiesz tekstów pisanych, no nie wiem jak ci jeszcze pomóc 13:42, 15.02.2020


ZonkZonk

14 0

Czyli należysz do tych osób które u Hary mają stołeczki lub inne zobowiązania więc jest on dla Ciebie dobry a twój egoizm sprawia że nie chcesz widzieć zła jakie czyni innym bo dla Ciebie jest najwazniejsze żeby Tobie było dobrze. 08:46, 17.02.2020


brebre

27 2

Osobiscie ciesze sie..... i musze powiedziec ze to jest bardzo dobra nowina o referendum w Tucznie. Temu panu powinno sie juz duzo wczesniej podziekowac, takich pyszalkow, chwalipiet, kretaczy,obiecywaczy i osob o niskej kulturze osobistej Tuczno poprostu nie potrzebuje. 20:36, 15.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

FsderFsder

18 2

I skończyło się rumakowanie... 01:31, 16.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

dedded

13 2

Do Mario
prosze podaj mi chociaz kilka przykladow jak to piszesz "Jak było cacy to Hara byl ok" oczywiscie pomijajac grupe ludzi ktora temu panu przytakiwala i schlebiala wzamian za przywileje lub prace. 07:32, 16.02.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

MarioMario

4 3

A takie słowa słyszłałem w remizie w Marcinkowicach od jwielu osob przy okazji imprezy sołeckiej obecnie mocno zaangażowanych w referendum,, dzięki panie Burmistrzu , że to nasza szkoła została ... dziękujemy Burmistrzowi za wsparcie naszej wsi ,,, nareszczcie pierewszy burmistrz który inwestuje w naszą wieś i wiele innych przydup ,,, 21:37, 17.02.2020


Marcinkowice GateMarcinkowice Gate

6 0

Owszem było tak jak piszesz, myślę, że nawet te osoby, które to mówiły się tego nie wyprą. Natomiast może przytoczysz to co mówił burmistrz, sądzę, że to będzie dużo ciekawsze. 09:31, 18.02.2020


hhhh

11 1

nie chcemy mściwego burmistrza, nie chcemy się bać , nie chcemy aby nas szkalowano, obrażano i lekceważono za własne zdanie i demokratyczne wybory, za chęć otwartej komunikacji, za obronę komfortu życia, chcemy zwykłej godności i kultury w relacjach z władzą, nie chcemy już tej słomy w butach i pańskich metod sprawowania władzy jakby jeszcze istniała średniowieczna pańszczyzna. Natomiast ci którzy popierają b. Harę to jednocześnie ludzie, którzy mają za nic drugiego człowieka, nie przeszkadza im mściwość, smrodzenie komuś w domu, chamskie odzywki, poniżanie. Myślicie ,ze jesteście tacy ważni przy burmistrzu? No wiec tylko wam się tak wydaje, spróbujcie mu się otwarcie postawić, to zobaczycie ile jesteście dla niego warci. Ile razy trzymaliście buzię na kłódkę aby nie podpaść? Ile razy baliście się odezwać? No więc wyjaśniam ,że taki strach to nie jest normalna reakcja w ustroju demokratycznym, czas dorosnąć do demokracji i otwartej komunikacji bez strachu. 11:06, 18.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

zzzz

1 0

odwoływanie burmistrza po kilku kadencjach ?
widziały gały co brały /najpierw podajcie kandydatów zeby niezjeść żaby 18:57, 24.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AsikAsik

0 0

Brawo mieszkańcy Tuczna!
To niesamowite, że tak szybko zebraliście podpisy. I to tak dużo.
To chyba ewenement w skali kraju.
Pogońcie harę! #haraout 02:24, 25.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
© extrawalcz.pl | Prawa zastrzeżone